”The Group” via Barbara 22 juni, 2017

”The Group”

via Barbara

22 juni, 2017

Från ”Gruppen” med Kärlek.

Hälsningar Hemifrån, kära Ni!

Idag ansluter vi oss till er medan vi iakttar er långtifrån. Först av allt måste vi få säga att vi är så otroligt stolta över det arbete som ni gör, över den energi som ni har tillfört detta underbara spel av fri vilja. Människorna är absolut häpnadsväckande.

Först av allt, var medvetna om att ni har utfört ett gott arbete. Många av er är så otroligt intresserade av alla detaljer – Hur många gånger har jag inkarnerat på Jorden? Vad har jag tidigare gjort? Var befinner sig min energi just nu? Kära ni, ni har redan all denna information. Ni är det som nu är betydelsefullt, det som ni tillför livet genom att se på det, vad ni arbetar med, och det är vid denna punkt som er energi verkligen börjar accelerera. Vi har delat med oss en stor del av informationen gällande den ordspråksmässiga linjen i sanden, 50-års tidsmarkeringen för det som återstår på planeten Jordens tidslinje. Det betyder inte att mänskligheten upphör; vad det innebär är att människorna kommer att förändra sin form på något sätt – ni alla. Men ni har i alla fall gjort det, eller hur? Ni har varit på väg till er ljuskropp, höjt upp er själ samt Jorden. Utmaningen här är att ni har försökt mäta Jorden som en vibration i höjning. Till och med Schumann-resonansen hade nyligen en ny topp och alla var mycket lyckliga över att saker och ting höll på att bli bättre. Och sedan fällde vi på ett sätt en bomb genom att konstatera att Jorden, i själva verket, ur sitt perspektiv, befinner sig mitt uppe i en övergång.

Planeten Jorden befinner sig i en Övergång

Vi har använt oss av många olika ord för att förklara detta, inklusive ”att dö”. Hon befinner sig med all säkerhet inom vad ni skulle kunna kalla en dödscykel, men ingenting dör i själva verket, kära ni. Energin bara transformeras från en form till en annan. När ni nu ser på Mars, så kan ni se att hon för en tid sedan förlorade sin magnetosfär. Det är det magnetiska skydd som håller allting på ett avstånd och tillåter att det ozonlager hon tidigare hade, kan skapas. Det är fascinerande att se att planeten Jordens cykel håller på att nå sitt slut. Det betyder inte att hon ska dö, utan det innebär att hon kommer att genomgå en övergång. De flesta former av ljus som för tillfället förekommer här kanske inte går igenom övergången på samma sätt som Jorden gör det.

När ni ser på Mars, så tänker ni på den planeten som en torr, ödslig planet som saknar det vatten som är så nödvändigt för att liv ska kunna existera. Detta är emellertid inte sant. Vad ni också ser är att Mars hade och fortfarande har vatten, men i och med att hon förlorade sin magnetosfär, möjliggjorde det för solvindarna att komma in och i grund och botten svepa planetens yta ren. I och med att ni upptäcker ännu mer om kosmos, världarna runtomkring er, samt er mänskliga upplevelse, kommer ni att få höra mycket mer under de kommande åren. Se med förvåning på det, för detta är faktiskt varför ni placerade er här vid den här tiden. Ni är experter på övergångar, fastän ni kanske inte inser det eller har denna kallelse djupt inuti hjärtat. I sanning fanns det en lång kö av själar som ville komma in. Vi har berättat den historien förut och vi önskar nu återigen dela med oss av den för att ni ska förstå.

Det Stora Mötet med Samtliga Själar efter att Atlantis sjönk

Ni förstår, kära ni, tiden kom då Atlantis sjönk. Ja, det skedde verkligen och rätt efter det stannade tiden för första gången i mänsklighetens historia på Jorden. En stor sammankomst med alla själar som på något sätt var involverade i detta ägde rum på andra sida av slöjan. Diskussioner ägde rum och alla undrade: ”Vad gjorde vi för fel? Hur kan vi rätta till det? Vilka förändringar kan vi göra till nästa gång?” Ja, kära ni, det kommer alltid en nästa gång, så glöm aldrig det. Under det stora mötet tog man beslut om vissa saker, såsom att om planeten Jorden någonsin skulle uppnå en sådan nivå där människor faktiskt kunde göra skillnad, så skulle människorna börja komma in med nödvändig information för att få övergången att ske smidigt och behagligt. Och i och med detta uppstod en lång kö i himlen, som vi kallar vårt Hem. Alla dessa varelser ställde sig i kö med hopp om att få en inkarnation, och väntade på att få chansen att säga: ”Jag kan göra en skillnad just nu. Jag vet att detta är mitt kall….” och de kände i sina hjärtan att de skulle hoppa in i denna långa, långa kö. För oss var det fascinerande.

Sedan inträffade något som är värt att återupprepa, för ni förstår, kära ni, på andra sidan av slöjan blir ni inte nertyngda av egon på det sätt som ni här tyngs ner av dem. I sanning så känner ni varandra; ni tar kontakt med varandra på helt olika sätt. Fastän ni i själva verket är en del av varandra på samma sätt som ni är det här på Jorden, så kan ni inte förnimma det. Något inträffade i den underbara kön. Den första personen i kön vände sig om och såg på personen bakom, nummer 2, och insåg: ”Vet du, du har en möjlighet att göra större skillnad än vad jag har. Varför stiger inte du framåt i kön och så tar jag nästa plats bakom?” Sedan skedde en hel serie omplaceringar i denna kö. På det sättet kunde varelser av den högsta vibrationen komma till denna planet och finnas här för att göra skillnad, att skifta och förändra energin och att arbeta med den. Det fanns inga egon inbegripna. Alla ville helt enkelt göra sitt yttersta och det är vad som ägde rum, så här är ni nu.

Låt Inkarnationerna ta vid!

De av er som flyttade er framåt till köns början kom till Jorden specifikt utav en anledning att få vara här vid just detta ögonblick. Ni kom Hem. Och nu, vad som kommer att hända, är att många av er kommer att minnas, fastän ni inte har gjort det tidigare. Ni kommer att börja minnas er kraft, er natur och era gåvor. I dessa kommer ni att finna tilliten till och vissheten om att detta är vad ni kom hit för, detta underbara firande av ljuset. Så, låt inkarnationerna ta vid. Fastän allting vid en punkt föreföll vara som om det skulle nå samma vibrationsnivå, så passerades den. Många av er anlände ’en masse’ och fick en större baby-boom på er planet. Under tidens gång växte ni naturligtvis upp. När ni slutligen kunde ta av slöjan och återkalla vilka ni var, var många av er långt uppe i tonåren och i 20-årsåldern. Så, ni höll en storslagen fest som ni kallade 60-talet. Nu är ni här och arbetar er igenom allt detta.

Vi talar också om för er att processen inte stannade upp där. Ett återuppfriskande om kön har fortgående kommit in alltsedan den punkten, vilket är varför många av den högsta vibrationens varelser med gåvor måste återvända Hem i förtid. De var tvungna att göra det för att bli en del av kön, för att kunna vara här precis i rätt ålder och på rätt tid, för att kunna göra en skillnad på denna planet i utveckling. Bli inte melankoliska, kära ni, för detta är ingen ledsam situation. I stället är det en glädjefylld påminnelse om vilka ni är och vilka era gåvor är. Välkomna Hem, kära ni.

Det är med den högsta äran som vi ber er att behandla varandra med respekt. Ge näring till varandra vid varje tillfälle. Umgås väl med varandra.

Espavo.

Hälsningar, kära ni. Jag är Em och jag ansluter mig till er idag av en mycket specifik anledning.

Hela planeten Jorden befinner sig i en process av att balansera på ett nytt sätt. Det är min specialitet – balansering. Jag balanserade samman det som ni kallar den sexuella energin av maskulint och feminint till ett, för att få en hel aspekt och ett vibrationsmässigt spann, för att bättre kunna förstå er situation just nu. Kära ni, låt oss först tala om det som sker med självaste planeten. Hon befinner sig i en cykel och på en tidslinje som är mycket individuell för henne. Det innebär inte att ni har misslyckats, kära ni, så håll det i minnet, för det stämmer absolut inte. Inte heller betyder det att allting håller på att ta slut, för allting har en ’årstid’ (season) på er sida av slöjan. På er sida av slöjan måste allting på något sätt vara ändligt, var och en bär med sig en liten ofullkomlighet. Däri ligger skönheten och den fascinerande aspekten av det spel som ni spelar. Tro aldrig att det var fel eller ett misslyckande på något sätt, för det är helt enkelt inte sant. I verkligheten är det så att om inte E:s Familj kommit samman vid exakt rätt tidpunkt, så skulle ni inte ha passerat tidsmarkeringen år 2012. Ändå är ni nu här. Åh ja, vi vet, många av er förväntade er att få stiga upp till himlen vid den tidpunkten och bli av med era alldagliga problem som finns inneboende i och med att man är människa. På vissa sätt, kära ni, gjorde ni det. Kanske ni har ett annorlunda perspektiv på detta skifte, för ni utförde ett sådant otroligt jobb. Vi talar också om för er att en liten baby boom är på gång.

Familjen E:s Baby Boom

Det var inte så länge sedan som vi sammanförde Familjen E till en fysisk plats. Inte alla av dem, naturligtvis, men de som kunde slita sig loss och vara med i denna specifika session. Vi gjorde något rätt så unikt: vi förklarade Själarnas Rätt som mänskliga rättigheter. Dessa är välkända för en stor del av Familjen E, det handlar om att balansera de mänskliga rättigheterna och det lika värdet, vilket är varför jag idag vänder mig till er. Men det är mycket mer, avsevärt djupare än vad ni ursprungligen tänkte er. Ni är själar och ni har gjort detta förut, vilket är varför vi finns här för att hjälpa er att minnas. Vi är inte här för att undervisa er, för ni är mästare i er egen rätt. Ni har tagit av er era vingar för att komma och spela ett spel om att låtsas vara människa inom en biologisk bubbla, som är fullständigt imperfekt och har en tidslinje. Ni är här som själar och Familjen E har samlats i stora skaror. Bara för ett par år sedan när ni samlades på den plats som heter Arizona, ställde någon en fråga genom en ’live’ kanal oss: ”Hur många av Familjen E finns här på Jorden?” Vi talade om för dem att ungefär strax under en miljon människor fanns på Jorden vid den här tiden, vilket var otroligt, för rummet innehöll bara ett par hundra människor. Det var många varelser på Jorden som hade denna böjelse som själar och hade dessa svar; det var otroligt. Idag är det nästan 1% av er befolkning och vi hoppas att ni sköter matematiken, för det skulle bekräfta för er att det förekommer en massiv Baby Boom inom Familjen E. Huruvida ni önskar kalla detta en Energitillförsel, Evolution eller något annat ”E-ord” som förekommer, så är den viktigaste aspekten att veta att ni får hjälp; den är redan på väg.

Ni får Hjälp

Fastän det är nödvändigt att gå igenom en tidscykel för att uppnå dessa nivåer, är det absolut något att se fram emot, samt att välkomna in dessa underbara varelser. Många bär med sig en indigo- eller kristall-vibration, med alla möjliga nya egenskaper som behövs under dessa övergångstider. Ni får inte bara vägledning av dem, utan ni får även hjälp av era ursprungliga fäderne-raser som med stor stolthet har iakttagit detta spel när det utvecklades. Ni kära, är stjärnorna. Ni är av den högsta vibrationen som någonsin har levt någonstans och nu har ni till och med överträffat det vibrationsmässiga status som rådde under de dagar då Lemurerna steg upp. Det är vad ni kommer att göra och det är exakt det som hände tidigare. Ja, vi vet att era böcker och kanaler talar om att Lemurien sjönk. Fastän den faktiska landmassan sjönk, så steg Lemurerna upp. Börjar ni få ett hum om vad som komma skall? Ni har under mycket lång tid förberett er för det, så låt oss dela med oss lite goda nyheter till er.

Först av allt, baby boom’en. Enorm, helt underbar. Många av er har arbetat er fram till en föräldra-situation där ni kan hjälpa till med att vägleda, skapa en trygg plats för barnen att växa fram och inta sin kraft. Detta är helt otroligt och det behövs i högsta grad under dessa tider. Vi nämnde också att era fäderne-raser iakttar, men kan de bara komma ner och svepa iväg med er? Nej, det fungerar inte. Det är inte hur det spel fungerar, vilket ni har hjälpt till att skapa. I sanning så kommer ni göra detta på egen hand, men så många kanaler öppnas nu. Så många varelser är på väg in för att hjälpa till, dela med sig av sina idéer och för att så frön i en mycket bördig jord. Dessa är underbara, förunderliga tider. Låt oss även tala om ert stora hopp. I och med att ni utvecklas och er hjärna ytterligare fortsätter växa i harmoni med hjärtat, får ni nya förmågor. Nu kan ni se saker som tidigare fanns rätt framför er, fastän ni inte kunde se dem.

Nya Teknologier

Ni påbörjar en helt ny livscykel på rätt sätt. Ett av de områden där detta dyker upp involverar era områden gällande teknologi. Det finns många saker som redan har blivit upptäckta och som tar sig framåt in till ert praktiska bruk och era dagliga liv. Ni kommer att hitta nya upptäckter varenda dag. Många av dem kommer att passera förbi de normala vägarna och för det mesta måste ni komma hit för att få en förståelse och sedan tala till allmänheten om att köpa dem. Ni kommer att hitta genvägar för att nå folk, för ni har redan mycket av det som nu behövs. Åh ja, ni kanske inte känner till det, men allt som i sanning behövs är att ge er själ tillåtelse att minnas. Det är mycket underbart. Universums hela visdom, snarare än kunskap, är tillgänglig för varenda en av er. Ni har lärt er att lyssna på er själva på nya sätt. För femtio-sextio år sedan skulle ni inte ha förmått höra våra röster, för er vibration var inte tillräckligt hög. Nu kommer ni att börja få direkt kommunikation via många människor på olika sätt. Ni får möjligheter att få se er egen spegelbild av skönhet och kraft, tillsammans med påminnelserna om ert Hem.

Andas in, och på utandningen, ge er tillåtelse att minnas. Teknologierna som är på väg in kommer att hjälpa till med att förändra världen och skifta energin på många sätt. Var detta ursprungligen tidsramen för planeten Jorden? Nej kära ni, det var det inte. Er industriella revolution, föroreningarna i luften och dis-harmonierna med självaste Jorden har fått detta att framskrida. För närvarande har ni cirka 50 år att arbeta med Jorden i det tillstånd som hon befinner sig i. Vi talar om för er att med den fulla förståelsen om att ni är skapande varelser. Betyder det att ni kan förändra planeten Jordens tidslinje? En aning, men i sanning går hon igenom en normal återställningscykel, vilket har inträffat fem gånger tidigare. Detta skulle bli den sjätte och sista gången, fastän det återstår också fortfarande att se. Så mycket kan hända här och teknologierna har lagts på plats för att hjälpa till med att underlätta dessa övergångar.

De Kommande Fyra Åren är Kritiska i Avgörandet av Planeten Jordens Tidslinje

Ni har här arbetat med er själ för att höja er vibration. Ni höjer vibrationen i allting inom er verklighet, fastän ni här får arbeta med hård vetenskap som inte har någon tro, endast bevis. Hur skulle det vara om dessa båda kom samman för att mötas på ett nytt sätt? Vi har lovat att aldrig göra det, för de som finns här förstår inte hela denna aspekt. Nu har ni en ny motivation, eller hur? I sanden finns en linje. Fastän den är något rörlig, så befinner ni er cirka 1000 år före tidsplanen, på grund av föroreningarna och dis-harmonierna med Jorden. Nu, längs samma ådra; de kommande fyra åren kommer att vara mycket kritiska i avgörandet av denna tidslinje samt i att lägga fram allt som kan göras i harmoni med Jorden. Om det så är att köpa en elektrisk bil eller helt enkelt att ta kontakt med Jorden, arbeta med Henne ur hjärtat, att själv studera koldioxidberäkningen, förändra saker som ni vet att inte är harmoniska. Varje del som ni kan göra under de kommande fyra åren kommer att ha en tio-faldig effekt. På dessa sätt kommer ni att definitivt ha kunnat beräkna och avgöra sluttiderna för planeten Jorden.

Hon kommer att fortsätta leva, kära ni, hon kommer inte att splittras i bitar eller återgå till det stoft som hon bildades av. Jorden kommer naturligtvis fortfarande att vara vid liv. Men det är livsformerna på Jorden som troligtvis inte klarar denna övergång, med tanke på det tillstånd ni för närvarande befinner er i. Men har ni inte höjt er vibration så mycket? Ja, och det är varför. Ni stiger rätt ut ur en situation till en annan. Vi ber er att hålla i minnet att ni har gjort detta förut, inte bara på andra planeter, utan även under Lemurien. Innan landmassorna sjönk, steg Lemurerna upp och de finns fortfarande där i väntan på att få välkomna er alla och att hjälpa er. De teknologier som har fallit på plats är fascinerande. Ni har fysiska restriktioner och lagar om fysik som ni har placerat på er spelbräda. Nu kommer till och med det att förändras något.

Ni har lärt er att göra något mycket fascinerande, vilket är att få fram ett material som har en tjocklek av bara en atom. Ett av de största substrat som används för detta är grafit, speciellt den substans som heter grafen. Mycket starkt, kraftigt och effektivt. En liten bit av grafen kan dra salt ur vatten. Det kan göras till något så lätt, ändå så otroligt starkt. Grafit är bara en av de första substanserna som man arbetar med för detta. Hur skulle det vara om man kunde göra ett rymdskepp som bara vägde 170 gram, eller i full storlek? Skulle inte det förändra vissa av energierna och möjligheterna av att ta sig en titt på er Jord? Hur skulle det vara om ni kunde göra det med era bilar? Då skulle era bilar inte väga lika mycket som passagerarna inuti? Skulle inte det spara på bensin och koldioxidutsläpp? Ja, absolut. Alla dessa teknologier finns här och ju mer ni kan integrera dem under de nästkommande fyra åren kommer att vara fullständigt kritiskt i att avgöra exakt var linjen i sanden kan dras. Vi talar också om för er, kära ni, att det inte är möjligt att backa baklänges. Ni går framåt och ni tar så mycket med er. Ni har gått igenom en sorg under en tid, men förlora inte siktet på det faktum att ni befinner er här på denna Jord just nu och det betyder att ni hade ett kontrakt för det. Ni har något att utföra, ert uppdrag är att föra in en bit visdom. Denna bit är helt nödvändig och många av er vet nu exakt vad den är till för, för ni har redan arbetat i den riktningen. Behåll er tillit hög för att låta er känna vilka ni i sanning är, och håll er fokuserade på att gå framåt.

Nya Material

Ni kan få förmågan att tillämpa styrkan i er själ genom den fysiska kroppen, som kommer att bli viktigare än någonsin förut. Grafen är inte bara ett ämne som kan göra allting lättare och starkare, det råkar också vara ett halv-ledarmaterial med mycket ovanliga egenskaper. I en mycket nära framtid kommer det att ersätta era samtliga datorers hjärtan. Ni går nu omkring med det som brukade vara ’big-box’- datorer i era telefoner. Nåväl, era telefoner är i själva verket inte telefoner; de är program som ni kör på en telefon i en liten dator. Snart kommer de att vara ännu mindre och blir en del av ert liv på ett annorlunda sätt. De kan också hjälpa till med att i hög grad minska på koldioxidutsläppen och er effektivitet på denna planet. Ja, så mycket är på gång, men framför allt glöm inte bort ceremonierna. När en av er skapar en ceremoni med bara 5 eller 10 personer runtom på Jorden för att förena hennes hjärta med era, så får ni genomgripande resultat. Dessa ceremonier kommer att behövas under dessa underbara övergångstider och kanske det är varför ni för det första är här. Var medvetna om att era energier behövs på denna Jord just nu och mycket mer av det som ni har planerat att göra är att bereda rum på planeten för det att ske. Vi ber att ni inte ska tvivla på er själva. Ni är skapar-varelser av den allra högsta styrkan. Kan ni föreställa er vad som sker när en skaparvarelse tvivlar på sig själv? Det får igång en cykel av negativitet som är mycket svår att bryta sig loss ifrån. Ge er själva en paus och när ni gör det – ha tillit, bara sätt er ner och ta tre djupa andetag. Vi hjälper er att minnas, för det är dags att vakna upp från drömmen. Det är dags att minnas vad vi placerar på vår väg, för nu är det dags att få det i rörelse.

Njut av denna resa, kära ni. Fastän ni får se svårigheter framför er, så ser många av er utmaningarna och naturligtvis svårmodet med att er evolutions-cykel förändras på Jorden. Vänta och se vad som är på väg, för det har aldrig tidigare gjorts på det här sättet. Ni har gått igenom många cykler på flera planeter, men denna är ny. Ha tillit till att ni kommer att bli så otroligt överlyckliga över det som ni är i färd med att skapa på denna Jord.

Anta utmaningen. Var medvetna om att ni ställdes framme i kön av en mycket speciell anledning och var stolta över det. Ni är här och det hjälper er att minnas.

Det är med den största äran, kära ni, som jag, Em, hälsar er på detta sätt. Ni har alla arbetat med att balansera det maskulina och det feminina och det är så otroligt kraftfullt under dessa tider. Och vi älskar er för det. Fortsätt med ert goda arbete. Var medvetna om att vi kollar precis över er axel tillsammans med så många oräkneliga andra. Ni, Jorden, befinner sig i Universums centrum just nu. Samtliga blickar är på er och vi är stolta över det för vi har det bästa folket inom jobbet.

Det är med den högsta äran vi ber er att behandla varandra med respekt. Ge näring till varandra vid varje tillfälle och spela detta nya spel väl tillsammans. Jag är Em.

Espavo.

The Group.

 

Ordet Espavo är en tidig Lemurisk hälsning: ”Tack för att Du intar din Kraft”

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...