Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 2 maj 2024

 

 

Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson

2 maj 2024

Hälsningar, må välsignelser vara med er. Vi för fram Himmelska vibrationer att omsluta er varelse. Låt er själva duschas i rent vitt ljus. Låt det omfamna er och uppenbara ljuset inom er varelse. Ni är trygga i vår närvaro.

Vi har arbetat med jorden i så lång tid, stöttande mångas uppstigning. Vi vill att ni ska förstå, inte bara i sinnet, utan uppleva i hela ert varande, att ni är skapare. Ni har förmågan. Ni har förmågan och makten att skapa.

Ni kan betrakta detta som en kreativ energi, som flödar genom er automatiskt och naturligt och kräver ett fokus. Den vill bygga något, forma något, skapa något. Denna kreativa energi har kraft när ni börjar fokusera den.

Ni kan fokusera den kreativa energin med era tankar, med era känslor och era avsikter. Föreställ er att en tanke är som en fjäder som ni håller lätt, för ni vill inte krossa den. Samma gäller när ni tänker, känner eller skapar med kreativitetens energi.

Om ni är skapare har ni skicklighet och förmåga att skapa något. Om ni i er varelse har den kreativa energin, har ni bränslet för manifestation av dessa skapelser.

Ofta sker allt detta naturligt, automatiskt, dock kan ni föra er tanke, ert fokus, era känslor om vad ni vill skapa, upp i er medvetenhet, för att gå ihop med, länka till er förmåga som skapare och era kreativa energier.

Vi ser en länk som binder ihop allting. Ni är skapare. Ni har kreativ energi och era tankar, eller era känslor och avsikter, länkar samman båda dessa två energier och förmågor.

Så, när ni har en ide om vad ni vill uppleva, då erkänner ni att ni accepterar er själva som skapare med kreativ energi, och att den iden, som är tanken eller känslan, är länken som binder samman skaparaspekten och den kreativa aspekten av ert varande.

När ni börjar kontemplera er på detta sätt skapar ni förbindelser och länkar som kan ha varit brutna på grund av misstro, smärta, eller upplevelser som är oroande eller ojordande.

Ni kan också skapa nya länkar. Ni kan skapa en länk genom att bekräfta hur ni vill vara som skapare. Så, som skapare kan ni manifestera saker i er verklighet – i er fysiska kropp, ert aurafält, er verklighet, era upplevelser – vilken sorts förmågor skulle ni vilja ha? Ni kan också kontemplera den kreativa energi som flödar genom er; kraften. Vilken typ av kraft eller kreativ energi skulle ni vilja uppleva?

Bara ni kan besvara dessa frågor, för det finns inget rätt eller fel svar, men när ni kommer till en förståelse, till exempel som skapare, kan ni vilja uttrycka den kreativa energin med er röst – med sång eller ljud – men känner att ni inte kan det. Ni kan vilja uppleva den kreativa kraftfulla energin av näring eller upplysning, men känner er oförmögna till det.

När ni har någon ide om den skaparförmåga ni vill förkroppsliga och den kreativa energi ni vill förkroppsliga, då kan ni ansluta er inom er varelse. Ni säger till er själva, jag ansluter mig till den renaste aspekten av min själ. Jag gör och skapar länkar för att föra fram, från min själ, skaparenergin eller förmåga att _________, och den kreativa energin och kraften att ___________. Jag inbjuder dessa energier och förmågor att länka till – att ansluta till hela min varelse, speciellt på fysisk nivå. Må dessa energier bringa nya tankar, känslor och intuition till min varelse, så jag kan skapa nya länkar i min verklighet som får mig att blomstra andligen, fysiskt och känslomässigt och att få uppleva uppfyllnad. Sitt sedan bara och tillåt.

Det är intressant att kontemplera detta för att kunna förkroppsliga en energi eller en förmåga, det föreligger ett behov av att länka till en speciell aspekt av er själ. Det är också viktigt att erkänna att för att kunna bringa något från er själ till er verklighet så krävs det att en länk, en anslutning, görs – nästan som en portal som öppnas för att energin ska utvecklas.

Så vilka vägar skapar ni? Vilka länkar skapar ni med er inre själsenergi? Vilka länkar och vägar skapar ni från er själ till er fysiska kropp och verklighet?

Manifestationen är också en länk som skapats med en viss energi inom er varelse och kanske inom Skaparens Universum.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, inbjuder er att se er själva som skapare; någon som skapar saker. Vi inbjuder er också att se er själva som skaparkrafter – starka krafter – liksom någon som skapar länkar; länkar inombords till själen och länkar i er verklighet.

Länkar och anslutningar – vägar som låter energin flöda; Skaparens energi – den kraftfulla kreativa energin.

När ni börjar erkänna er verklighet på det här sättet öppnas nya saker upp och blomstrar, tillåtande nya upplevelser, kanske uppfyllande upplevelser.

Vi älskar er innerligt.

Vi är de Himmelska Vita Varelserna, och vi tackar er.

Översättning Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *