Det Strålande Ljusets Råd via Eric, 11 mars, 2018

Det Strålande Ljusets Råd

Ni är nu här i vid denna tid och mycket kommer att förändras i och med att denna er verklighet kommer att återigen bli ett det Gudomliga. Allt står redo då planen går framåt. Piskan viner nu och många är på väg att assistera såsom måste ske, och när de går så faller alla i linje med varandra. För då saker och ting faller på plats ungefär som ett mekanisk klocka där visaren roterar och faller på plats. De nya energierna kommer att förankras och slå rot. Det stimulerar stor ny tillväxt och helande för alla.

Blommor, Glädje och Lycka då det finns mycket att fira. Parfymen är lika berusande som rosen. Som en symbol av skönhet står den evigt och är Kärlek som inget annat kunde vara.

Att stå fast och bara vara ”naturen” lovordas, som en vakt i mörkret. Dess rötter går tillbaka till ursprunget och mycken kunskap finns där. Inget kan kopiera eller ta dess majestätiska plats för inom finns nycklarna som öppnar många dörrar då det gäller kunskap.

Såsom barn som står i dörren på glänt och ser ut så kommer mycket att upptäckas. För då ni går framåt in i Ljuset så kommer ert kompletta självt att avslöjas. Som barn kommer ni också att lära er. Ni kommer att vara som livet av en fjäril – frukta inte vi är här för att guida.

Er frigörelse ligger nu vid porten, för frihet kommer till sist att upplevas och förstås. Ni kommer nu att höra på grund av vad ni har inom er – Ert sanna essens. Detta kommer att avslöjas för alla att se.

Gudomlig ordning kommer som vanligt att råda. Allt är ett och ett är allt. För såsom natten blir till dag och dag blir till natt så är er väg redan lagd på plats och ”upplysning” kommer att fortlöpa. Med ögon stängda, men förmåga att kunna se och känna allt detta är hur det skall bli. Inget är gömt, allt skall bli känt. Fred skall råda, precis som duvan, ren fri och utan rädsla.

Rådet ger denna kanal och alla som läser detta dess välsignelse.

Många tack,

Det Strålande Ljusets Råd

 

Du gillar kanske också...