Det Uppstigna Drakkollektivet och Älvorna via Galaxygirl, 6 februari, 2019

Det Uppstigna Drakkollektivet och Älvorna via Galaxygirl

6 februari 2019

Hälsningar människa. Vi är det Uppstigna Drakkollektivet, här denna dag av uppstigning, av salighet, av förändring. Mäktiga vindar av förändring blåser över Gaia och får allt att skälva och skaka. För ingenting kommer att vara som det var, som det har varit. Allt mörker omvandlas till ljuset av evigt löfte om det nya. Vi drakar tycker om att övervaka civilisationers uppgång och fall för att bana väg för det mer utvecklade nya. Sådan är er värld, människa. Sådan är er kära Gaia, vilken ni missbrukat, försummat, glömt. Det måste förändras. Vi drakar förutser stora jordförändringar, massiva förändringar av livet till det nya. Även nu skakar de mäktiga vindarna om. Kan ni känna dem? Vi uppstigna drakar är väktare av denna sfär av kollapsande matriser som ger efter för tyngden av ljuset i det nya. Blåser ni ut er eld, unga drake? Tänder ni den kristnade Flamman som brinner starkt inom er, som är evig, stark och säker? Använd den för att omsluta hela er varelse. Använd elden av det Kristnade ljuset för att genomsyra, att dränka, att bränna allt det som inte tjänar ljuset och på så sätt blir ni nygjorda – Kristnade om ni vill. Vi är väktare av den eviga Kristnade flamman. Som ni vet är vi drakar mycket förtjusta i eld, i ljus, i lågande starka flammor som dansar, som hånar mörkret. Mörkret har inget grepp på oss. INGET GREPP!

Vi är det Uppstigna Drakkollektivet. Förvänta er stor förändring. Förvänta er värld att badas i ett sådant ljus att ni blinkar i dess strålglans och skrattar muntert, för det nya är här nu, människa. Välkomna det in. Välkomna hem. Vi är det uppstigna Drakkollektivet. Kom och flyg med oss på de inre planen där vi strider med resterna och blåser vår eldiga flamma på dem. Det är mycket roligt. Vi är inte rädda. Varför skulle vi? Vi är av ljuset! Mörkret har inget grepp på oss, kan aldrig besegra oss. Källan är allting. Vi är en aspekt, en fraktal, liksom ni är. Så mänskliga vän, njut av upplevelsen av fysisk uppstigning och äg den. Äg er seger! Äg er kraft! Äg er eld och bränn den starkt! Kom och flyg med oss! Vi åker iväg nu. Vi är era vänner, det Uppstigna Drakkollektivet.

 

 

Vi är älvorna och vi vill att ni i mänskligheten ska veta att vi älskar er starkt, att ni får gott stöd och mycket kärlek i detta högst episka, mytiska Nu, där världar rämnar, portaler öppnas och fält av dimensionella förändringar går samman till nya möjligheter – vi är som drakarna fulla av munterhet, för vi känner det, vi ser det och vi försöker få det att hända, människa, så vi erbjuder vårt stöd, vår kärlek, vår musik, vårt skratt till er, och en liten snabb spark i baken om det behövs, för tiden för att gnugga ögonen och vila är över! Det är dags att flyga, att skapa, att sväva med drakarna – och älvorna – och att utforska er multidimensionalitet.

För ni kan göra allt detta, vet ni, det är ingen hemlighet, nåväl, det har varit, men inte längre – ni läser dessa ord och därför måste ni förstå att allt som fantasi är, är en annan sfär som väntar på att ni ska utforska den – det finns inga begränsningar förutom dem ni lägger på er själva, så varför lägga dem alls? Var fria, var ljus, var som oss, älvorna! Inget mer mödosamt vandrande. Vi omsluter er i älv-kyssar och ljus nu, i denna tid, men verkligen vänner, det är dags att flyga, att vara ljuset, och att hjälpa Moder Gaia i hennes födslovåndor – det är här nu, det är mycket nära – bara ett andetag bort! Kan ni se det och känna förändringarna? Det är sant! Vi är älvorna – vi älskar er – vi är älvorna.

-galaxygirl

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...