Det Uppstigna Drakkollektivet via Galaxygirl, 24 februari 2019

Det Uppstigna Drakkollektivet

Via Galaxygirl, 24 februari 2019

Hälsningar vänner på den uppstigna Gaia. Vi är det Uppstigna Drakkollektivet. Vi omger er nu med det glödande ljuset från våra starka koder. Låt dem dundra in överallt omkring er, och främja er längs er resa mot uppstigningen. För ingenting är som det ser ut, men allt fortskrider mycket bra.

Jag är Alisheryia, en kvinnlig drake, som talar för alla ikväll. Det har varit mitt privilegium att arbeta med många av er uppvaknade och medvetna krigare. Många av er arbetar med oss, i ert drömtillstånd, med att rensa astralvärldarna. Det finns fortfarande mycket att rensa, men mycket har redan rensats bort, vilket ger stora löften om dess slutförande. De mörka har flytt till platser där de tror att de kan gömma sig. Det finns färre och färre dimmiga skuggor av förvirring kvar, när ljuset skingrar dessa och badar dem i Moderns kärleksfulla ljus.

Jag talar ikväll därför att det är hög tid att rösten hos det gudomligt feminina i alla världar, i alla varelser, hörs med klarhet och sanningens inre stillhet. Jag förankrar rösten av det gudomligt feminina å drakkollektivets vägnar. Det är min plikt och min glädje. Jag blåser in min eld i ert kronchakra nu – om ni väljer att delta – och förankrar dessa koder av gudomlig femininitet med en varm glöd av kärlek, frid, lugn och styrka.

Som ni vet är det gudomligt feminina många saker; vårdande, kärleksfull, skapande, starkt beskyddande – försvararar alltid sina egna. Den Gudomliga Modern av Alla Ting har talat och gett mig i uppdrag att framföra detta budskap. För det är hög tid att det gudomligt feminina återvänder till denna tidigare så instabila planet av maskulin dominans, högdragenhet och övergrepp. Inte mer. Yang och Ying har återvänt, vilket är som det måste vara, både för mänsklighetens hjärta och för kära Gaia, som har fått utstå så mycket våld och övergrepp. Aldrig mer!

För ni kommer att vara ett exempel på perfekt förening av de gudomligt maskulina och feminina aspekterna, den perfekta föreningen av den gudomliga dansen och erotiken. Alltför länge har det funnits för lite kärlek i erotiken. Vi ser det. Vi drakar ser igenom lögnerna, förvirringen och girigheten med stor klarhet. Ni kan aldrig lura en drake. Försök inte ens, för då kommer det att sluta illa för er. Så var det i äldre dagar.

Mitt hjärta sväller av kärlek och tillit när jag känner vibrationerna från dem av er som läser dessa ord. För de höga kosmiska energierna från den Gudomliga Moderns kärlek har genomborrat många hjärtan och visat dem vägen till den mest gudomliga kärleksstig.

Nu är det dags för mer kärlek, för mer tillit, mer av att dela med sig och mer kamratskap. För en ny dag håller på att gry och gryr i hjärtat av Gaias barn, hennes verkliga barn, inte inkräktarna som har blivit inringade för sina avskyvärda brott. Vi drakar vill samarbeta mer fullständigt med våra uppvaknade och medvetna vänner, för ni är fantastiska när ni arbetar med oss. Vi utgör ett utmärkt och lysande krigarteam, som rensar de mörka energierna och förintar dem med Moderns ljus av förändring och kärlek, och ser dem smälta bort. Det är ett sådant tillfredsställande äventyr.

Skulle inte ni – de flesta av er – medvetet ansluta er till det Uppstigna Drakkollektivet? Ni behöver bara förankra den intentionen innan ni somnar, och även om ni kommer att känna er trötta på morgonen, kommer vi att skydda er. Det är ett gudomligt partnerskap om ni bara är tillräckligt modiga och äventyrliga. Klargör bara att ni ska arbeta med det UPPSTIGNA Drakkollektivet, för några av vår sort gick vilse i processen, så att säga, och vi håller på att rena dem, leda in dem på rätt väg liksom.

Gaia är på väg att bli en planetarisk fristad av fred, kärlek och lycksalighet. För Modern av Alla Ting har talat med klarhet, kraft och ett syfte. Hennes vilja måste följas och vi gläds åt att tjäna Hennes budskap, för det är vår glädje och vårt höga syfte att väva Moderns avsikt med Källans kraft, och intentionen hos den uppstigna draken är att väva en gudomlig väv av flytande ljus, eld och kärlekens kraft.

Vänner, nu är det er chans till en underbar uppgradering genom följande ord:

Jag (namn), ber kärleksfullt att det flytande ljuset av den Gudomliga Moderns kärlek, i förening med den Uppstigna Drakens kraft, bjuder in lycka och glädje att bada i mitt aurafält på det mest perfekta och harmoniska sätt;

För att ge mig inre klarhet på min själs resa, och lysa upp mina steg med kärlek och bränna bort allt det som inte längre gagnar mig.

Att anpassa mitt hjärtas ögon till Moderns syn, som ser igenom allt med intensiv klarhet och kärlek. Att bada min själs energifält i flytande energi, hälla det över mig, bada mig, älska bort all smärta som det här livet och alla tidigare och parallella liv har skapat, och fylla hålen med kärlek och ljus, med 5D och högre dimensioners healing, för att förena mig med mitt hjärtas flamma och min själs ursprungliga syfte.

Så där ja. Känner ni er bättre nu mina vänner? Jag är Alisheryia. Jag har talat. Jag är er vän av det Uppstigna Drakriket. Jag är Elthors hustru. Jag älskar er och jag ser er med mitt gyllene allseende öga av Källans Ljus. Jag ser ert ständigt expanderande hjärta på er själs resa. Jag försäkrar er att ni har en fantastisk resa framför er. Anpassa era steg med Moderns vilja och allt kommer inte bara att gå bra för er, utan det kommer att bli en härlig resa och ett äventyr. Jag bjuder er frid. Tills vi talas vid igen.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...