Dikt via Per Beronius; Den evihetslånga nattens färd mot dag, 27 februari, 2019

Ämne: Den evihetslånga nattens färd mot dag.
Meddelande:
Förändringarnas virvelvindar
var dag, vardag liksom helgdag, oskrivna blad
om vilka på förhand, inget det minsta vi skall veta
de kommer som en gåva från ovan
eller som en tjuv om natten.
Om än det okända, kan kännas provocerande
det vi aldrig tidigare mött, må det så vara, detta
en nödvändighet, ett ovillkorligt villkor
för att växa i anden.
Vad vore meningen med livet
om allt som väntar i kulissen
på förhand vore givet.
Liv handlar om  förändring
vandring på okända marker, seglatser på okända hav
där det nya väntar, åt vilket håll vi än oss vrider och vänder.
Lotsar båten, norr, söder, öster, väster,
uppåt mot Himmelrikets höjder eller nedåt
mot havets djupaste djup.
Livet, denna Gudagivna gåva
där varje dag vi möter, handlar om förändringens vindar
de vi aldrig tidigare mött.
Vad vore livet värt att leva
om morgondagen på förhand, vi tidigare  mött.
Som avrundning av denna saga
några minnesord från en länge sedan förgången tid.
”Förlorar du en, står dig tusen åter, vinner du en, står tusen och gråter”.
Tack och farväl för denna gång, vi ses igen
om Moder/Fader Gud så vill.
*  *  *

You may also like...