Dikt av Per Beronius

Tema: Ett av kärlekens många uttryckssätt

Urskillningens gåva
Ett Gudomligt redskap, som låter oss avgöra
Sant eller falskt

En förmåga, som hindrar oss till träskmarkernas domäner
På avvägar föras

Den försynt tillbakadragna rösten som varnar
Nu är det fara å färde, vänd om, du är på väg mot avgrundens djup
Försåtet avslöjat i dess fulla nakenhetens, dimomslutna klädnad

Urskillningens konst i Hjärtat har sin boning
Vi kan kalla den intuition, om vi så vill

Den som avslöjar, ljus, mörker
Eller gråzonen däremellan

Etern ett konglomerat av toner, från bas till diskant
Från det mörkaste mörker till den ovillkorliga kärlekens ljus

Ett vibrationernas hav
Ett tonernas och färgernas spektrum över hela klaviaturen

Ytterligheterna
Å ena sidan, ljusets högfrekvent kärleksfulla toner
Å den andra sidan, mörkrets lågfrekventa i moll

När målmedvetet vi oss tränar
I den ovillkorliga kärlekens konst, då skapar vi samtidigt
Urskillningens gåva

Urskillning
Ett av kärlekens många ansikten

När läxan tillfullo vi lärt, examensprovet klarat av
Då vet vi varifrån budskapen kommer

Från den ljusa sidan, från den mörka
Eller från någonstans halvsanningens där emellan

Sanningen och osanningen sig själva avslöjar
Vi behöver aldrig utåt fråga

När den förgyllda nyckeln vi funnit
Blir livet enkelt att hantera

Den gyllene urskillningens nyckel i handen
Vi alltid, om än osynlig burit

Guldet i vårt Hjärta
En Gudomlighetens nådegåva

* * *
Mottagen av Per Beronius
——————————————

Du gillar kanske också...