Dikt via Per Beronius, 17 februari

Per Beronius

Tema: Myten om åldrande och förgänglighet

Om du låtit dig fångas
Av den gamla tidens fördomsfullhet, om du låtit dig luras att tro
På förgänglighet som en naturens lag

Om du tror att din kropp per automatik måste brytas ner
Av tidens tand och Jordens dragningskraft, om du tror
Att åldrande och sjukdom vandrar hand i hand
Då vill jag dig något nytt berätta

Men minns
För att min berättelse skall få genomslagskraft
Fordras ett öppet sinnelag och vilja att bakom sig lämna
En föråldrad föreställningsvärld, så lyssna nu noga

Genom din tro och dina tankar
Skapar du på egen hand din värld, byt perspektiv
Lämna den gamla tidens sanningar och fördomar därhän
Släng dem överbord, de har gjort sitt, saknar aktualitet
Kroppen behöver ej brytas ner av tidens tand
Och Jordens dragningskraft

Som det Gudomliga väsen du är
Har du förmåga att skapa dig en helt ny verklighet
En ljusets värld, som ej känner begreppet förgänglighet, en värld
Där du kan leva utan begränsning av tiden i en fysisk kropp
Genom att föryngra dina celler

Ett par villkor
För att du skall lyckas i detta ditt rebelliska värv
Du måste frigöra dig från den gamla tidens fördomar
Slagg och bråte, ha mod och tålamod, mod att gå mot strömmen
Tålamod utöver det vanliga

Men din belöning skall vara stor
I din nya värld skall du leva evigt ung
Fri från de ryggsäckens stenar som tynger
I den gamla tidens förbrukade värld

Vad väntar du på
Sätt igång och skapa din nya värld
Det är lättare än du tror

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
—————————————

Ett utsnitt ur boken Bortom 2012
Det förlovade landet i väntan på sina döttrar och söner
ISBN 978-919746767-4
2010

Du gillar kanske också...