Dikt av Per Beronius, 14 november

Per Beronius

Tema: Kärleken allt annat överordnad

Framgång föder framgång
Så det må vara, men denna dag vänder sig tanken osökt
I en diametralt annorlunda riktning

I dessa dagar har världsutvecklingen så tydligt sig uppdagat
Än en gång i ordningen, det har jag tappat räkningen på
”Vad våldet har skapat är vanskligt och kort
Dör likt en stormvind i öknen bort”

Hur lång tid skall behövas, innan denna självklarhet vi tagit till oss
Hur mången gång skall historien sig upprepa inför öppen ridå
Hur länge skall det dröja, innan vi tillfullo insett och förstått
Våld blott ännu mer våld föder i en nedåtgående spiral
Den som slutar i det kompakta mörkrets revir
Där alla hjulen upphört att rotera

Kärleken, den enda som kan rädda världen från sin undergång
Hur skall vi komma denna förståelsens självklarhet
På spåren

Ja, det beror på oss alla och envar
Medspelare som vi är i detta livets spel, ingen kommer
Sitt ansvar undan

Var och en har att spela sin självpåtagna roll
Varje människa en pusselbit i det drama
Som pågått i evärdliga tider

Vad finns väl annat att göra
Än utgå från den vi är i detta nuets ögonblick, en Gudomlig varelse
Ur kärleken född

Ingen enda själ kan göra hela jobbet
Men tillsammans, var och en på sin egen kammare
Kan vi skapa mirakler, vända varje vår tanke mot ljuset, det är där
Som lösningen på världsutvecklingens dilemma står att finna

Vi behöver inte vänta på någon annan, bara att sätta igång
Med oss själva, tänka kärlek, tänka nytt, tänka ljus
Gemensamt kan vi åstadkomma mirakler

På ett tankens ögonblick vända skutan 180 grader
Allt som behövs, beslutsamt börja här och just nu, samfällt
Med alla våra systrar och bröder på Moder Gaia

Vända världens alla vindar
I kärlekens, skönhetens och sanningens riktning

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
——————————————-
Författaren
I sin  poesins utgivning med fokus på världsutvecklingen
Nio titlar i bokhandeln, mer att läsa på nätet, sökord:
”Bortom 2012”, ”Ropet från Kosmos”, ”Röster från Andromeda”
Författarnamnet
————————————————————————————-

Du gillar kanske också...