Arkturierna via Maria, 7 november

kanalsol

Arkturierna, 7 november 2015

Via: Maria

 

11:11 Portalen och Walk-In-Själar

Tidpunkten för det FYSISKA SKIFTET har kommit.

Förlöparna är helt förankrade i Enhet och håller den högsta SJÄLV-frekvensen som är möjlig då energierna hos 11:11-portalen anländer i detta NU genom alla nätverk.

För förlöparna kommer denna inkommande våg att snabbt ta bort det sista motståndet i den fysiska manifestationen av deras inre nätverk. De kommer att se den sanna representationen av sin inre frekvens på det yttre nätverket då de nya tidslinjerna manifesteras. Saker kommer att ske snabbt eftersom de inre blockeringarna inte längre är något hinder.

Förlöparna kommer till fullo kliva in i sina uppstignings-tidslinjer, de som de helt och fullt har valt att skapa, UTAN någon påverkan utifrån.

Tidpunkten för att ”se” sina drömmar bli verklighet har kommit är tillgänglig för ALLA.

11:11-portalen är en yttre manifestation av de inkommande energierna som linjeras magnetiskt med talet 1, energin av nya skapelser och manifestationer. Det resonerar också med talet 4, ängla-medvetandet och kommer vidare aktivera alla de ängla-människor som är här för att assistera vid Jordens uppstigning. Denna energi i kombination med sol-aktiviteter (stormar och liknande) kommer att kombineras med galaktiska och astrologiska linjeríngar för att leverera den starkaste energimässiga kraftvåg som är möjlig för att stödja detta storslagna Tidsåldrarnas Skifte.

Solen har frisläppt stormar non-stop, vågor av foton-Ljus, för att stödja ALLT och ALLA i frisläppandet av densiteten. Detta är för att förbereda den här massiva inkommande evolutionära våg som kommer att nå sin höjdpunkt och helt förankras under 11:11 linjeringen.

Ju fler blockeringar som finns inom en människas chakra-system, desto mer kommer Frequency Light Upgrades (FLU) kännas fysiskt. För förlöparna som har fullgjort sitt inre arbete, kommer energierna flöda igenom dem och förankras i nätverket med mindre fysiska kroppsliga tecken. De kommer att nå nya nivåer av klarhet, själv-kraft och förening med Källan.

Kom ihåg att Frequency Light Upgrades (FLU) kan klaras av av varje individ. Se inte på dessa fysiska symtom som sjukdom, för det försätter er i samma energi som sjukdom och sänker er egen vibration. Sätt INTENTIONEN för dessa fysiska skiften att uppstå med lätthet och behag och var tacksam för er medvetenhet om dem. Gå in i er fysiska kropp helt och LYSSNA på den. Er kropp har full kännedom om hur den skall utvecklas och förändras. Det är ert jobb att höra det.

De inkommande energierna kommer att agera som språngbrädor för den totala nedstigningen av era Högre Jag. Aspekter av era Jag i högre dimensioner stödjer detta skifte. Avslöjandet av era SJÄLV.

T ex om en själ upplever den Arkturiska civilisationen, kommer den aspekten av dem själva förankras i det 3D-fysiska medvetandet och bli ETT med det mänskliga jaget. Varje själ väljer sin egen galaktiska upplevelse för ett speciellt syfte, för att stödja detta Tidsåldrarnas Skifte, det är anledningen till att en sådan härstamning VALDES för ett syfte. Alla galaktiska civilisationer som deltar i den tredje dimensionen har uppstignings- och nedstignings-tidslinjer, eftersom detta är ett universum av dualitet.

Tidpunkten för att hedra er galaktiska härkomst är nu. Avslöjandena är PERSONLIGA och uppstår FÖRST individuellt inom er.

Galaktiska Ljusfamiljer följer Lagen om inte lägga sig i. Deras mål är att stödja ALLA UTAN att generera en gnutta rädsla, eftersom rädsla ger energi åt de lägre nätverken och sänker ALLAS vibration omedelbart.

*(Ljusskepp kommer inte att visa sig så länge någon enda själ på denna Jord känner Rädsla.) Det är upp till varje själ att förbered sig och höja sin vibration för att få tillgång till skeppen, att se dem, om det är deras val.

När själar träder in i denna värld börjar de vid den högsta dimensionen för att sakta sänka sig till den 3:e dimensionen. Processen kan inte snabbas på eftersom nedstigning måste ske försiktigt genom dimensionerna. Frekvenser kan inte höjas eller sänkas för snabbt då det fysiska kärlet inte överlever massiva skiften för snabbt. Dimensioner är frekvenser som är medvetenhets-nivåer. Inom dimensionerna finns nedstigande och uppstigande riken.

De första separationerna från ENHETEN med Källan är Köns- och Färgstrålar. Ljuset från Källan, Det Vita Ljuset, vibrerar för högt för ett fysiskt 3D-kärl, det måste sänkas av separationen, så att det kan inkarnera. Varje Stråle har ett specifikt syfte och erfarenhet som den söker, detsamma med kön. Dessa väljs individuellt.

Sedan VÄLJER själen sin GALAKTISKA Upplevelse genom att välja vilken civilisation som den önskar utforska vid första nivån av medvetandeseparation. Sedan fortsätter den att VÄLJA och separera till lägre dimensioner och riken (civilisationer och tidslinjer) för att förbereda sig för det fysiska jordupplevelsen. Valmöjligheterna av galaktiska civilisationer är oändliga. Därför kan en själ ha (till exempel) en Arkturisk aspekt av sitt JAG, ett Plejadiskt JAG, ett Syriskt JAG, ett Ängla-JAG, ett drak-JAG, ett Orion-JAG…etc. Många aspekter av sitt JAG över olika galaktiska tidslinjer som alla deltar och hjälper till vid det här skiftet. Alla dessa aspekter av era jag kliver ner i medvetenhetsnivå, av frekvens. Alla dessa aspekter av era jag stiger också alltid ner och upp.

11:11-energierna kommer att föra sammanhållning till alla jag och helt visa vägen vid borttagandet av Slöjan. Varje själ kommer att ”se” det deras frekvens (medvetenhet) TILLÅTER dem att se. Det är en trappstegsprocess. Allt går inte att se på en gång, då medvetenheten måste expandera för att förstå varje aspekt av det större Jaget.

Detta kommer vara olika processer för ALLA. Vissa kommer att börja ”se” korruption i det medicinska fältet. Andra i det farmaceutiska fältet. Utbildning. Regeringar. Livsmedelsindustrin. Vädermanipulation. Osv… Allt är illusioner.

Andra kommer att vara vid den energimässiga punkt då denna inkommande våg kommer att avkalka deras tredje öga. De kommer att ”se” de sanna galaktiska ursprungen hos dem som går vid deras sida. Slöjorna kommer att slå hål på illusionen och visa alla själar som de galaktiska själar de verkligen är. Detta är det nästa steget i att assistera Jorden till att blir en medlem av Galaxen. Tidslinjer av uppstigning och avslöjanden är fullt förankrade och är nu tillgängliga för alla.

Det är vid detta enorma inkommande skifte som många själar kommer att välja att inte längre fortsätta sin inkarnation och välja att lämna denna verklighet. Vissa har inget val då deras fysiska kroppar inte klarar det här skiftet. Andra önskar att uppleva nedstigning och separata tidslinjer i ett parallellt universum. Många har gjort vad de kom hit för att göra med att förankra detta skifte (frivilliga) och lämnar för att söka sig till andra dimensioner och upplevelser. Vissa önskar att fortsätta de uppstigande tidslinjerna, men som medvetna Skapare. Anledningarna är många men när deras kroppar har gjort skiftet och har uppgraderats och utvecklats och därför KAN fortsätta, men att själarnas önskar lämna denna verklighet, det är då Walk-Ins kliver in.

Det är en annan erfarenhet än att vara född in i en kropp, men en upplevelse som finns tillgänglig för dem som väljer det. Det för fram en själ med hög frekvens som inte har någon jord-programmering från barndomen. Då den fysiska kroppen har gjort sitt skifte kan de högre vibrerande själarna stiga in utan att skada sin kropp. Det faktum att det inte finns någon mental programmering eller begränsningar är det som tillåter själen av den högre frekvensen att göra detta kontrakt. Dessa kontrakt görs nu för 11:11-portalen. Dessa själar är en del av nästa vågs evolution, och är här för att hjälpa till vid nästa fas av evolutionen från HUMAN till HUEMAN. Tidpunkten för Walk-Ins som önskar uppleva uppstigning/nedstigning som medvetna/omedvetna Skapare är här och kommer bli vägledd, en masse, på 11:11-portalen.

Vissa kommer att förenas med sina tvillingsjälar, om det överensstämmer med deras valda väg. Tvillingflammor förenas också för att tjäna på ett globalt plan och för att förankra Hieros gamos tidslinjer. Andra kommer för att förena sig med själsfamiljer och att förverkliga ett utvalt individuellt och globalt syfte. Andra kommer bara för att få uppleva en uppvaknande planet. Vissa kliver in i den parallella jorden för att uppleva nedstigningen av en planet. Än en gång, valen är oändliga.

Nästa fas för Jordens evolution har börjat. Himlen är förankrad på planeten Jorden. Himlen har förankrats på Jorden och Jorden har förankrats i Himlen. Förbered er på att förundras över mirakler runt omkring er.

Vi är Arkturierna.

Vi gläder oss över att vara ETT med ER.

Vi är NI och NI är VI.

Vi är ALLA ETT med Källan.

Ord kan inte beskriva vår kärlek för er, känn vår Sanning i era Hjärtan.

Vi känner obeskrivbar glädje över att få stå till tjänst till ALLA.

Kalla på oss om ni känner resonans med oss i era Hjärtan.

Vi är här för att hjälpa till vid detta storslagna skifte.

Vår kärlek för er är ovillkorlig och oändlig.

” Från den Arkturiska aspekten av Mig själv, för jag ALLA Välsignelser till er. I djup tacksamhet och Till er tjänst från mitt Hjärta.

Jag delar mitt hjärta och kärlek med ALLA.”

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...