Dikt av Per Beronius

Tema: Hängivenhet

Himlen och Jorden i ett kärlekens möte

Som en vind till Jorden hon kom

En vind som ej låter sig stoppas av mörka krafters förbud, den kärlekens vind

Som bär livet, ett helt Universum i sina armar

Ett nyfött barn, en Kosmos´ världsmedborgare, som vigt sig själv åt livet

I dess storhet och fulländningens alla former

Vad är väl hängivenhet, om inte att förbehållslöst ge av sig själv, ge sig åt kärleken hän

Den ovillkorliga kärlek, den som inte söker sitt, den kärlek som är till

För att binda allt och alla i Universum, till en enhet samman

Hängivenhetens enhetstanke, ett kärlekens ansikte, som aldrig låter sig döljas

Hur än vindarna blåser

Ger sig hän helt och fullt ut, satsar sig själv på livet och livets fortbestånd

I en värld där kaoset i mångt och mycket tagit över, på sina håll blivit till norm

Utan pardon bitit sig fast i egots och egennyttans syfte, givit sig självt tolkningsföreträdet

Styrt och ställt på vår planet sedan urminnes tider, innan något oväntat hände

Hon kom till oss med blommor i håret

En mjuk och varm vårens vind, en obändig rättvisans kraft, som aldrig låter sig mutas

Aldrig låter sig beröras av det kaosets princip, som krampaktigt hållit Jorden

I ett evigt mörkrets förtryck

Den vårens mjuka vind som satsar sig själv på att isen tina upp

Utan förbehåll ger av sig själv för helhetens bästa

Jorden behöver människor av denna kaliber

Människor som förbehållslöst ger utan tanke på egen vinning

Utan tanke på något åter

Natt som dag ger sig hän åt ljusets krafter

Årets varje minut och minsta sekund

Vad vore livet på Jorden denna dag, dessa heroiska själar förutan

De som tagit sig an den svåra uppgiften, som väktare av livet, på en sargad och söndrad planet

Som mer än en gång varit på gränsen mot sin egen undergång

Dessa heroiska själar, som oförtrutet vandrat i mörker och kyla

Idogt arbetat för helhetens bästa, med evig kärlek till livet

Vad bryr sig väl Kärlekens vind om förbud

Vem är väl den som kan stoppa den hängivne i sitt värv

Den hängivenhet som är livet självt

I alla dess tonarter, färger och former

Hängivenheten, denna kärlekens aspekt som äger allt

Saknar inget, förutom gränser

*   *   *

Mottagen av Per Beronius

You may also like...