SaLuSa:

8 augusti 2014

Kanal: Mike Quinsey

Saker och ting går framåt såsom ämnat, och vi kan försäkra er att ni inte kommer att behöva vänta värst mycket längre innan det blir helt uppenbart att stora förändringar närmar sig. Det har uttalats att ingen mer inblandande i planen för att frigöra er från de mörka kommer att tillåtas. Deras väg har blivit utstakad och snart kommer deras makt att bli så förminskad att deras öde kommer att vara mycket annorlunda från deras planer. Vissa individer har visserligen fortfarande tillräckligt med makt för att kunna sätta hinder i vägen, men de agerar under vissa begränsningar. De kommer inte att tillåtas att ändra riktningen på mänsklighetens mars mot den nya Åldern och friheten som den kommer med.

Vi fortsätter att övervaka alla händelser på Jorden, och det är lika bra att komma ihåg att det inte finns något gömställe från vår teknologi, vilken kan se igenom fasta material. Vi kan därför säga er att vi har makten och auktoriteten för att se till att er framtid sker i enlighet med den Gudomliga Planen. Den kommer naturligtvis att påverkas av er fria vilja, men det kommer inte att ändra vägen för ert öde. Ni för er redan in i de högre vibrationerna, och ni bör ta er tid för att se till att ni är fullt förbereda för dem. Det är dags för er att koncentrera er på er utveckling, för att se till att ni inte spårar ur från era mål.

Många ögon fokuseras på ert lilla blå klot, och ni är hyllade för ert mod och er hängivenhet till Ljuset. Era erfarenheter kommer att assistera andra i deras utveckling, och en del av er kommer att ta er kunskap och erfarenhet långt in i Universum. Ert nästa steg i er utveckling blir då ni uppnår fullt medvetande, och det är inte så långt borta som ni kanske tror. När ni väl har nått detta stadie så är ni en helt fri själ och era skapande krafter kommer att bli obegränsade. Det är dock ert val då det gäller vilken väg ni följer, och det kommer inte att finnas någon brist på guidande och möjligheter. Ert nuvarande liv är långt ifrån vad ni kan förvänta er under kommande tider. Ni håller i själva verket på att avsluta era erfarenheter i de lägre dimensionerna, och ni kommer att lämna dem med en kraftigt expanderad medvetandenivå.

Ni kan sätta ert sikte så högt som ni önskar, och med tiden kommer ni få tillfällen att infria dem. En del själar är infångade i de lägre vibrationerna på Jorden, men får all hjälp när de väl uttrycker en önskan att lyfta upp sig själva. Ingen lämnas helt ensam, men vi är bundna till Universal Lag att enbart ge hjälp då det anhålls om. Detta kanske låter hårt, men en individs själs fria vilja måste erkännas och accepteras. På detta sätt kan deras utveckling gå framåt på ett sätta som passar deras behov bäst, och i själva verket ge dem all den tid de kanske behöver. Tid såsom ni uppfattar den är inte den sanna verkligheten i de högre dimensionerna. Ni har dock insett att tid inte är konstant allt igenom Universum.

Ni har mycket att lära er då det gäller sanningen utanför er planet, men även Jorden har många hemligheter att delge er. Till exempel så är det känt att den är ihålig och att varelser lever inom den, och efter uppstigningen kommer ni att träffa dem. De är i själva verket mer avancerade än ni är och kommer att vara glada att dela sin kunskap med er, och hjälpa er avancera snabbare än ni annars skulle ha gjort. De har följt era framsteg sedan eoner av tid, och är bekanta med era behov. De kommer att vara till stor hjälp med att föra framtiden för mänskligheten och Jorden framåt, och ni kan vara säkra att alla uppoffringar ni nu gör kommer att vara väl värt det, och fred kommer mycket snart. När folk får reda på vad som är planerat för framtiden blir det ett stort sammankommande då ni till sist kommer att inse att ni är alla Ett. Detta bör lätt förstås då ni accepterar att under många liv så har ni alla levt i många olika kulturer och religioner. Hur annars tror ni mina kära att ni skulle utvecklas och nå de högre dimensionerna.

Vi vet att en del av er är trötta från den synbarligen kontinuerliga kampen med de mörka, men var säkra på att ni redan är vid sluttiden och träder in i den Nya Åldern. Det gör oss inget att upprepa att vi övervakar alla händelser på Jorden, och det är er säkerhet att det inte blir någon återvändo till de gamla levnadssätten. De gamla sätten försvinner redan in i bakgrunden, och många nya utvecklingar väntar på att bli introducerade som kommer att hjälpa driva er in i den Nya Åldern. Som alltid beror det på tajmingen, och det kommer inte att ställa er framtid i farozonen genom att gå alltför fort fram. Efter den långa perioden av mörker så väljer vi vårt ögonblick för att föra er in i den nya Åldern, då de mörka inte kan påverka eller blanda sig i våra planer. De kommer till slut att föras bort  då den nya Jorden inte kommer att vara en plats för sådana låga vibrationer. Var glada och lättsamma då er resa är nästan slut och Guds gåvor väntar er, och fred och välstånd blir ert.

Då ni får kunskap så finns det en frestelse att sprida den vitt och brett, men vi föreslår att såvida ni inte håller ett tal så försök inte att pådyvla era uppfattningar på andra. Ni kommer att finna att varje själ kommer att föras till er då tiden är rätt för dem. Ingen press läggs på någon, då ni har en evighet för att utvecklas, men vi kommer dock att försöka puffa er ibland för att ni skall fortsätta att söka de större sanningarna. Detta kan ofta hända då en källa kommer er väg, så det är vist att erkänna sådana tillfällen och göra goda anteckningar. Vi hör hur en del undrar hur de kan veta när de skall reagera och vårt svar är att lita på er intuition.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att kunna hålla er uppdaterade om händelser som avgör hastigheten av era framsteg. Världen fortsätter att vara i turbulens då gamla frågor håller på att lösas upp. De är karmiska i sin karaktär och måste följa sin väg till fullbordan. Som ofta är fallet då det gäller sluttider så läggs stor press på folket. Var och en av er är dock där ni skall vara för att slutföra utrensningen av all återstående karma. Så var goda att göra ert bästa för att hantera det så att det blir helt avslutat. Detta kommer att se till att ni kan njuta av övergångsperioden och vara fullt förbereda inför framtiden. Den Galaktiska Federationen skickar sin kärlek och försäkrar er om allt dess intresse av ert välmående.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...