Ärkeängeln Gabriel via Shanta, 27 juni

Ärkeängel Gabriel

27 juni 2015

Kanal: Shanta Gabriel

Kära Ni,

Livet är en speciell gåva från Gud, fylld med oändlig skönhet. Er uppskattning och tacksamhet för denna skönhet för med sig framåt en ny dimension av kärlek inom er. Ta er tid att sträva efter skönhet. Finn en blomma och titta med förundrade ögon på detta gudomliga mirakel. Notera skönheten hos ett träd, styrkan i dess stam, kraften i dess rotsystem som dyker djupt ner i marken, och lövens lek i solskenet. Lägg dina armar om trädet och ta ett ögonblick för att känna livskraftens pulserande inuti. Denna sakta, stadiga puls kommer att lindra och lugna er i tider av upprördhet. Försök att sitta med ryggen emot ett träd och känn friden växa inom er. Lyssna på fåglarnas sång. De sjunger av ren glädje. Detta är naturen i all sin härlighet och naturen vill alltid påminna er om dess skönhet och andliga underverk.

Naturen är en av de lättaste sätt att sola sig i livets underverk. Att bara vara medveten om den mirakulösa händelsen i naturen kommer att röra om i livskraften inom er. Det kommer att vara en påminnelse om tiden när ni var barn och underverk stod i förgrunden för er medvetenhet. När ni gör detta, får era liv en ny mening, en specialitet.

Gå djupt in i känslan som förenar er med Anden. Var medvetna om att ni är barn av ett välvilligt Universum. Vet att ni är vägledda och skyddade av Änglarna, och att vem ni är har ett stort värde för världen. Stig högt och upplev de ofattbara möjligheter som finns tillgängliga för er i varje ögonblick. Vad som helst är möjligt. Mirakler är det naturliga tillståndet i universum. Begränsa inte er själva med tankar om att ni inte kan göra vad som är viktigt för er. Ta er tid för att låta er skyddsängel visa er hur ni kan uträtta alla era drömmar. Fråga om detta i er meditation. Ni förtjänar att ha det som gör er lyckliga i era liv.

Livet är inte menat att vara ett smärtsamt kämpande utan hopp. Tillåtande av nya möjligheter att spela i omkretsen av er medvetenhet kommer att börja processen av öppnande till fulla mirakler. Det är en process av tillåtelse. Det behövs en villighet att få era liv att bli lyckligare och mer tillfredställande, även om ni inte vet hur ni ska göra det. Denna villighet tillåter kraften i universum att arbeta för er. Tillåt er själva att öppna er för mirakler och underbar glädje och tacksamhet för allt som är möjligt för er just nu. Kalla på er er Änglalika närvaro att öppna vägen för de mirakler ni förtjänar.

Det är därför vi säger:

Sola er i undren av livet – gå djupt, stig högt, följ er kärlek och glädjen av uppfyllelse blir er.

 

Shanta Gabriel

För Ärkeängel Gabriel

Översättning: MieFjällvide

 

 

 

Du gillar kanske också...