Dikt Per Beronius

Tema: Rättvisans Gudinna

Vår nuvarande värld
I denna stundens evighet, en toppstyrd värld
Där mörkret oförblommerat härjar, på tolkningsföreträdet lagt beslag

En värld, där girigheten bortom alla gränser råder
En liten mörkrets ”elit” med sina ogudaktighetens konststycken
Trådarna i handen håller, världen styr med sin okänslighetens hårda hand

En värld, där människor i mångfald i armod lever
Och detta helt i onödan

Världen har både råd och skyldighet
Ta varje människa, varje nyfött barn, om hand

Men hoppet lever
Rättvisans Gudinna kommer att gripa in, när det så behövs
Hjälpa oss få resurserna att rättvist spridas

Det mörkrets beteende
De mörka krafter som världen styr med järnhård hand
En skymf mot Livet självt och inget annat

När man ser det som på Jorden händer
Kan det vara svårt att hålla den Heliga vreden i schack

Och ändå måste vi hålla orden i minne
Må Gud förlåta oss, ty vi förstår inte vad det är vi gör

Men inget för evigt skall vara
En gång och för alla har mörkret gjort sitt på vår Planet

Från dag till annan
Vaknar människor i ständigt ökande skaror
Till sin Gudomliga medvetenhet upp

Det kommer ta lite tid, att rättvisan på Jorden återställa
Så som det av Gud är menat

Men processen har tagit sin början
Jobbet, det måste vi alla och envar göra själva
Så gott vi med den goda viljans kraft förmår

När vi ber
Kommer Rättvisans Gudinna oss hjälpa i vårt värv
Rättrådigheten på Jorden, återställa

Vi får ha lite tålamod med oss själva
Innan slagskeppet vänt sina 180 grader

En gång och för alla
Tagit sin avsedda kurs mot Himlens Port

*   *   *

Mottagen av Per Beronius
————————————————-

Du gillar kanske också...