Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 15 november

 

nidle071112

8 Muluc, 12 Xul, 13 Caban

 

Dratzo! Vi kommer med goda nyheter då det gäller underligheterna och undren under den senaste veckan. Det Amerikanska valet vara bara det sista andetaget av det gamla men fortfarande fungerande USA Bolaget. Resultatet var en indikation på precis hur redo Amerika är för en ny verklighet, NESARA republiken. Finansiella institutioner kommer gradvis att startas upp med introduktionen av nya färgglada Amerikanska Finansdepartementsedlar (USN). De kommer att bli guld backade och betecknar den formella kollapsen av det olagliga Federal Reserve Bank. Detta nya regeringsskick etableras för att göra slut på ett gammalt system som för månader sedan påbörjade sitt slutliga fall in i obetydlighet. Den nya Republiken kommer att ge er ett internationellt jubileum som bortför alla skulder och ge er friheten och kontrollen för att start på nytt. I denna nya verklighet kommer ni att blomstra och få kraft att använda ert välstånd för att uppnå er passion. Detta verklighetsskifte kommer att ge den nödvändiga tillsynen för att se till att de som kontrollerade er i sanning kommer att isoleras från er. Dessa kommande tider blir en period när ni återförenar er med era spirituella och rymdfamiljer. De gamla rädslorna och tvivlen inom er kommer snabbt att blekna bort!

Det är kritiskt att ni inser de färdigheter ni har. Ett ändlöst flöde av pengar är för att tillåta er att göra slut på global fattigdom och med det sätta stopp för de ekonomiska problemen som har lett till hat och indelningar som under årtusenden har utnyttjats av Anunnakis undersåtar. I denna nya värld så är det ert öde att blomstra. De gamla uppfattningarna som ni länge har haft kommer att försvinna. NI kommer att få ett globalt forum som kommer att bannlysa era onödiga rädslor och låta fred och samarbete bli er nya internationella norm. Det är också en tid för de Uppstigna Mästarna att undervisa er i många ting om er gamla verklighet, vilket kommer att transformeras till en föregångare till er slutliga transformation till Galaktiska Människor. Som vi tidigare nämnt så kräver denna komplexa operation först ankomsten av våra handledare och för det andra att ni reser till Agarta. Det är här som era individuella Ljuskristallkamrar finns. Vid denna tid planerar vi att välkomna er till riket av Galaktiska Människor. Sedan, genom underbara sätt av gudomlig tjänst, kommer ni att lära er hur Himlen använder oss för att göra alla verkligheter så mycket bättre för alla som är involverade.

Under tiden har vi arbetat med våra kusiner från Agarta för att förbereda för en större omstrukturering av Gaias ytvärld. Under de två senaste årtiondena har vi samarbetat med Gaias spirituella hierarki för att förbereda hennes huvudsakliga 24 tektoniska plattor och många atmosfäriska skikt för att göra hennes yta redo för en stor omdaning. Detta inkluderar en expansion av hennes yta med en tredjedel och ett allmänt nytt inlåsande av hennes plattor, tillsammans med en ökning av hennes atmosfäriska syre till 35%. Detta agerande görs för att tillåta hur Gaias yta fysiskt blir återförenat med den Inre Jorden. För första gången på 13 000 år kommer Gaia bli en förenad 5-D värld. Således, när som ni transformeras i era Ljuskristallkamrar så kommer Gaia också att transmutera och återuppstå som hennes tidigare självt – en underbar 5-D värld. I denna nya värld kommer ni att arbeta med att göra era ny galaktiska samhällen perfekta och sedan transferera dem till terra-omformade Venus och Mars. När allt är gjort kommer ni att bo i en ny förenad värld som kommer att bli er nya stjärnnation! Detta blir en mycket viktig del av den Galaktiska Federationen!

Denna process för att höja ert medvetande är baserat på dekret från AEON. Dessa dekret utfärdade att Himlen och dess tjänare, kommer samman för att formulera en plan för att återföra er till ert arv av Galaktiskt Mänsklighet. Det första steget i denna process var att påbörja en allmän uppgradering av era medvetandenivåer. De mörkas attack på er Sol accelererade bara dessa heliga dekret. Vid början av 1990 talet så var vår första respons att sända en speciell flotta av Vetenskap och Teknik in i ert solsystem. Som har nämnts tidigare rapporter så mötte flottan en hel del inledande motstånd, vilket åtgärdades vid slutet av det första årtiondet av vår inblandning. Sedan dess har vi börjat utveckla en allt större nivå av tillit. Denna process har nu resulterat i en generell plan som kommer att guida oss mot vårt gemensamma mål som är en NESARA Republik. Det är tänkt att efter några månader efter denna Republik har satts på plats så kan vi formellt börja introducera oss till er. Efter det kan vi inleda landningarna och slutbitarna för fullt medvetande.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Slutet av året är vanligtvis en spännande tid för oss. Vi ser med glädje på och hjälper i hemlighet med de olika religiösa ceremonierna som denna tid på året är känd för. Det är ett tillfälle då större delen av era energier är hängivna till dessa ceremonier. Vi kommer ihåg när vi som medmänniskor deltog i dessa heliga ritualer. Vi förstår deras förenade betydelse och ämnar informera er om vad vi kollektivt känner till. Människor förstår hur era utövningar av dessa kritiska kärnuppfattningar stöder Gaias spirituella aspekt. Vad som är av verkligt intresse är hur dessa uppfattningar kommer att ändras när vi väl får möjligheten att tala till er. Då ni växer i medvetande så behöver ni en djupare förklaring av den storslagna betydelsen av dessa avslutande tider på det Gregorianska Året. Detta ämnar vi nådigt göra. Sedan de sista dagarna på Atlantis så har denna sluttid framkallat ett gammalt minne av den sjunkna kontinenten och dess outplånliga arv.

Vi önskar att tacka er för era positiva visioner. Ni har låtit denna ytvärld gå in i en period av justeringar som krävs innan Republiken formellt uttalas. Denna kommande tid är då ni kan fortsätta att processa förändringarna som inom kort kommer att manifesteras runt på jorden. Ett potentiellt storkrig kunde undvikas enbart därför att ni förblev relativt lugna inför en trolig kalamitet. Vi kan bara fortsätta att tacka er för era bekräftelser och den magnifika kraften av era förenade böner och meditationer. Dessa oerhörda energier kommer ytterligare att assistera er i er smidiga övergång till ett nytt regeringsskick och högst välkommet välstånd. Gaia gläds med oss och ser hur era underbara färdigheter kommer åter, steg för steg. Ni visar stolt vad Himlen alltid har vetat var er enorma potential. Njut av denna ålder av kraftfulla manifesteringar. Ni är i sanning dess mäktiga medskapare!

Låt oss avsluta med en inspirerande bön om hopp och barmhärtighet. Ni har alla gått igenom en period av stora frustreringar och grusade önskningar Vi kommer vid denna tid med intention för var och en av er att fokusera på. Gå inom. Tänk er en bred flod av energi som flödar ned från Himlen, som omsluter allt och fyller allt med ett livfullt himmelskt sken. Se hur dessa energier ändrar allt. Låt världen ta dessa energier och intensifiera dem. Låt dessa magnifika energier snabbt börja ta ned det gamla och plantera i alla ett nytt system av himmelska uppfattningar. Se hur livsenergierna övergår till en vacker lila färg som strax ökar Gaias bas vibrationer och vänder dem till den mest hisnande tonen av djupt lila. Från detta sken accepterar världen att allt hat snabbt transformeras till Kärlek, Enhet och Välstånd! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi vår rapport. Låt oss se detta som ett härligt avslut på vad vi länge har försökt att säga till er. Diskutera detta och vet att många underbara händelser står redo att manifestera! Ta detta ögonblick för att tänka er alla dessa element, och sedan tillsammans så låt oss skapa en ny verklighet för er sedan länge lidande värld på ytan! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...