Dikt via Per Beronius; Tid, rum, evighet, 14 januari, 2018

Ämne: Tid, rum, evighet
Meddelande:
Ordens magi
allt har sin tid, i den tidlösa evigheten
ja så kan det låta, en motsägelse tillsynes
jo men visst är det så, men varför inte
en lek med orden.
Minns i sammanhanget Jesu förkunnelse
bliv som det lilla barnet, det hör Himmelriket till.
Leken ett överlevnadsvillkor
Gud vill se den äkta lekfullheten
hos alla sina barn.
När leken frodas
har mörkerkrafterna inga möjligheter
att ta över, och vi må minnas.
De mörka hattarna
har efter eget gottfinnande styrt och ställt
under evärdliga tider.
Dags, att på skarpen säga ifrån
det räcker det är nog, i dessa nådens dagar
är ljuset på god väg att återta
initiativet på Jorden.
Så än en gång
låt oss för evigt i minnet pränta in
de av Mästaren Jesus myntade orden
bliv som det lilla barnet, det hör Himmelriket till.
så fortsätt gärna att leka med orden.
*  *  *
Från den eteriska världen av Per Beronius mottaget
i akt och mening att vidarebefordra.
___________________________________________

Du gillar kanske också...