Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 16 februari

nidle071112

 

5 Lamat, 1 Zac, 12 Manik

Dratzo! En enorm operation för att leverera de behövliga fonderna fortsätter att gå framåt. Ett mindre motstånd från kabalen har tvingat Ljuset att hålla en högre säkerhetsgrad än vanligt. Vi vet väl vad kabalen fortfarande är kapabel till. Detta hot är osäkert som värst. I vilket fall som helst så väljer Ljuset att omge dessa leveranser med en sekretess som är långt utöver vad som vanligtvis skulle krävas. Trots dessa åtgärder är vi säkra på att dessa fonder kommer att framgångsrikt distribueras till alla påtänka parter. Välståndsprogrammet följer likaledes strikta protokoll som också har en tendens att sakta ned dessa planerade leveranser. Trots dessa extra åtgärder så kommer alla fonder att levereras och leda till nya regeringsskick. Detta är viktigt för oss då dessa nya regeringar inte bara kommer att sätta stopp på ert skuldslaveri, utan också att tillåta dem att fullständigt upphöra med det årtiondes långa mörkandet av UFO. Detta är det positiva tecknet på att vi till slut tillåts att ta kontakt med er direkt. Det kan därför i sanning sägas att dessa tider är högst intressanta.

Den plötsliga fallet av denna urgamla kabal är vad som verkligen sker. Denna ondskefulla oligarki behöver tyna bort in i historien så att ni kan frisläppas från ett synbarligen oändligt slaveri. Denna process startade på allvar under det senaste årtiondet. Det nya finansiella systemet i det kasino liknande resterna av det tidigare globala banksystemet. De som ärligt ämnade skapa ett nytt system såg överdrifterna av det gamla som ett sätt att föra bort detta föråldrade giriga system. Den ökade vikten av länder som Kina, Ryssland och Syd-Afrika banade vägen för ett sätt att fälla tyranniet med Västländska banker och deras kompanjoner, de västerländska globala företagen. På så sätt började ett nytt och mer rättvist och transparant system att komma fram. Detta började ta form i och med det framgångsrika ”kriget” mot Federal Reserves fiat dollar. Den ekonomiska maktförskjutningen till Kina och hennes allierade (såsom BRICS) kunde fullborda denna process under de senaste åren. Resultatet är ett nytt system vilket möjliggör distribution av många välståndsprogram.

Inflödet av pengar är till för att låta nationerna i denna värld ta upp frågan om sedan länge ignorerade system som utgör deras vatten, avlopp och transport system. Dessutom är det för att låta nationerna på denna glob att sätta stopp för fattigdom och dålig hälsa. Ett nytt globalt medicinskt system håller på att födas som använder både nya och traditionella modaliteter. Det är kritiskt att mänskligheten drar sig ut ur stiltjen av pådyvlad dålig hälsa och söker medlen för att läka och förhindra sjukdomar. Då detta görs är det viktigt att ett modernt och effektivt utbildningssystem utvecklas och uppmuntras. På så sätt kan medicin och utbildning bli ett medel för att bättre förstå ett överflöd av ny kunskap som kommer att bli tillgängligt då mänsklighetens medvetande förhöjs. Denna process pågår och är en del av Himlens plan för att bana vägen mot fullt medvetande. De Uppstigna Mästarna och Agarterna är helt och fullt involverade med att se till att denna komplexa operation lyckas. Ni står på randen till att se hur många mirakler äger rum.

För länge sedan kastade Atlantis vetenskapsmän och präster er ned in i en ohållbar position. Ni har genomlidit mycket och ni behöver fullt förstå hur detta påverkar er, till och med idag. Våra handledare ämnar utforska detta med er och förklara vad detta i sanning betyder för er. Det finns en lång historia, som ni behöver förstå och ni behöver förlåta de som kastade er in i er nuvarande belägenhet. Denna förlåtelse är viktig då den kan hjälpa er att lätt bortföra gensekvensen som akut begränsar er. När dessa är fullt renade så kan ni få en bättre bild av var ni kom ifrån och vart ni nu är på väg. Detta är en av många rensningar som krävs av er för att acceptera vad som nu händer på er värld. Dessa övningar kan låta er göra er redo att återta er status som fysiska änglar. Vi arbetar hårt för att göra program redo så våra handledare kan hjälpa att förbereda er för den storslagna transformationen som väntar er. När ni gör detta kommer ni att förenas med era spirituella och rymdfamiljer.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vad som händer på Gaia är absolut ett mirakel. Denna värld har länge förbisett de som saknar den synbarliga förmågan att bara få det gjort! Himlen har försett oss med en ny uppsättning av underbara allierade som väldigt mycket vill göra en speciell insats för att ni skall uppnå era mål. Nedtagande av de mörka oligarkerna gav er möjligheten att gå framåt och uppnå era drömmar och önskningar. Denna uppsättning av välsignade möjligheter är bara början på vad som ligger framför er. Ni kommer ut från att vara en person som saknar resurserna och drivet för att lyckas. Denna verklighet skiftas snart, då de första kommer att bli de sista och de sista först. Vet detta i era hjärtan och använd era välsignelser för att gå vidare och hjälp varandra med era utmaningar. Denna nya tid är då ni blir en positiv visionär och därför förmögna att arbeta fram sanna mirakler! Denna nya verklighet är i sanning fylld med era välsignelser.

Vi slås med häpnad över vad ni har gjort för att låta allt detta ske. Er förmåga påvisas dagligen. Era positiva visioner har storartat hjälpt att hålla de mörkas hämnd under kontroll. Vi välsignar er och ber dagligen Himlen att träda in på er sida. Er pålitliga positiva attityd hjälper Himlen likväl som alla som nu arbetar för att uppnå en underbar ny verklighet. När detta väl har uppnåtts så klappa er själva på ryggen då er vision har fått allt detta att hända så snabbt som det gjorde. Vi tackar er genom att be Himlen leverera alla de resurser som ni behöver för att utföra ert underbara uppdrag. Vi förväntar oss att mycket snart entusiastiskt kasta oss in i var och ett av era många projekt! Dessa kommer att markera början på en ny verklighet.

Denna tid är då vi Mästare fritt kan instruera er om er sanna historia och om er resa från Atlantis. Många av er kommer att bli något chockerade över denna historia. Allt som ägde rum var ett resultat av en speciell uppsättning av manipulationer utav Anunnaki och deras globala uppsättning av undersåtar. Denna speciella tid är välsignat fri från detta, och låter er förstå vikten av varje steg i denna långa och komplexa process. Ni kommer att frigöras och få lära er hur ni kom hit. De flesta av er är någon form av stjärnfrö som har tagit en underlig århundradens lång resa. Se på denna historia som en förelöpare för vad ni snart kommer att göra. Vi välsignar er och vet att denna resa kommer att få ett högst heligt avslut!

Idag har vi fortsatt vår historia om vad som händer runt om på detta briljanta klot. Ta denna tid för att gå över vad ni vet och förbereda er för vad som inom kort kommer att hända. Framför er ligger en högst härlig framtid! Var förbereda för vad som nu kommer att ske och vet att ett antal mirakel kommer att ske! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

You may also like...