Dikt via Per Beronius, 21 september

Per Beronius

Tema: Evolutionen vänder blad

En känsla subtil
Allt börjar om på nytt, i denna den yttersta tiden, där allt
Från dag till annan, till oigenkännlighet sig förändrar
Genom ett gigantiskt kvantprångets hopp
Mot Evolutionens allt högre höjder

En höjning av den mänskliga medvetenheten bortom ordens beskrivning
Skarpt läge en minut i tolv, dags för det livsavgörande beslutet

Valet av fortsatt färdväg mot Himmelrikets höjder
Upp till alla och envar, med vår Gudagivna fria vilja given

Årets första höstdagens morgonstund knivskarpt tydlig
Omisskännligt kristallklar luft, molnfri, klarblå himmel
Från nord till syd, från öst till väst

Allt andas nytt, rent, friskt och fräscht
En gryningstimme ingen annan detta årets dagar lik

Fylld av magi, förebådande det nya
Som till Jorden är på väg, i denna den yttersta av alla tider

Där allt stöps om till något annorlunda nytt
Inget mindre än en livets pånyttfödelse, efter den dramatik
Som skakat planeten Jorden i dess grundvalar
Sedan ändlöst gångna tider

En, från den kosmiska gemenskapen, under långliga tider
Utstött planet

I en nedåtgående utvecklingsspiral, iscensatt av mörkrets krafter
Med målsättning att ta över herraväldet på Jorden

Som en följd av detta mörkrets försåt
Blev vår planet, Moder Gaia, försatt i karantän
Avskild från gemenskapen med sina kosmiska systrar och bröder

Men de mörka krafternas försök att ta över Jorden gick i stöpet
Tvåtusen år i gången tid, sändes Mästaren av Gud till Jorden
För att fallet mot avgrundsdjupet sätta stopp

Fick den nedåtgående spiralen att vända om
Ordningen återställd, Jorden räddad från sin undergång

Nu, i den yttersta av alla tider, är något väsensskilt nytt på gång
Stöttad av en uppvaknande mänsklighet som Mästarens kärleksbudskap
Har förstått

Det Gyllene tusenårsriket är med stormsteg till Jorden på väg
Vi befinner oss just nu i en väntans tid av bibliskt mått
Där den begränsande tidens tillkortakommanden
Byts ut mot Himmelrikets på Jorden eviga nu

En väntans, ett förväntans tidevarv
På det som i närtid till Jorden är på väg, där det kosmiska ljuset
Oemotståndligt tränger sig på

Det kosmos ljus, som höjer mänskligheten till allt högre
Medvetenhetens nivåer

Den föråldrade, begränsande 3D-världen, bakom oss vi lämnar
5D-världen väntar, miraklets stund är nära

Årets första höstdag
Kristallklar luft, molnfri himmel
Trädens gulnade löv har för denna gång gjort sitt

Efter vinterns dvala i väntan på sin vårens återfödelse
Där allt börjat om på nytt

Ett, bortom tvivlens alla tvivel vi vet
I detta av dramer fyllda tidevarv

Alla på återresan till Himmelriket skall följa med
Men vägvalet, det är upp till var och en
Att själv bestämma

*  *  *
Mottagen av Per Beronius
————————————————-

Du gillar kanske också...