Dikt via Per Beronius, 22 december

Per Beronius

Ämne: 2017

Meddelande:
Abstract:
Ord, som kan få hela världen att vända helt om, till sitt kärlekens ett
Året 2017, det år, då var människa på Jordens hela rund
Med sig själv försonas

Orden, på djupet vi tagit till oss, VAR INTE RÄDD
Det behövs så oändligt lite, för att skapa
Så obeskrivligt mycket

Tema: Själars återförening till sitt ursprungliga
Ursjälens, monadens ett

Till att börja med, i dessa juletidens dagar
Om än hela havet stormar, samtidigt som Jorden
Kan förefalla öde och tom, är vi aldrig ensamma

Hela, den Gudomliga världen inom oss vi bär
Från dag till annan, blir det vi kallat tid alltmer suddigt
Flummigt, luddigt, för att till slut, från blickfånget helt försvinna
För evigt raderas ut

Men vi må oss påminna, hur än livet sig gestaltar
Ljust, mörkt eller någonstans där mitt emellan, i en kvällningens
Eller gryningens timme

Håller Gud ständigt
Sitt vakande öga över oss alla och envar
Våra skyddsänglar lämnar oss aldrig ur sikte, så det är
Och inget mer med det

Men nu är det nära, om än till vad, jo men visst, så här ligger det till
I dessa tidens yttersta dagar är det menat, ursjälens ett
Den som går under epitetet monaden

Den som föddes i en urminnes länge sedan gången tid
För att sedan dela sig i sina båda varandras speglande halvor
Skall återförenas till det ett, så som det i ursprunget
Var föreskrivet givet

I evigheters evigheter har ursjälens båda halvor
Oberoende av varandra, från generation till generation
Rest kors och tvärs genom hela Universums oändliga rymd
I akt och mening, att lära om livet med alla dess mysterier

Ta del av livets djupaste hemligheter
Men utan att varandra återfinna, minst lika svårt
Som att knappnålen i höstacken återfinna

I denna miraklernas tid
Är separationens dagar räknade och vi skall
I ett ögonblickets och kärlekens oförglömligt ögonkastets stund
Återförenas till den helhetens ursjäl i begynnelsen vi var

Livet sig aldrig förnekar
Var dag likt ett nyfött barn till Jorden kommet
Upp till alla oss och envar, med den fria viljan given avgöra
Hur denna vår livets arvedel, vi väljer att förvalta.

*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
—————————————————————————

Du gillar kanske också...