Montague Keen via Veronica Keen, 18 december

wpd4bc9436_06

Montague Keen, 18 december 2016

 

Drakoniska lagar håller på att föras in överallt i ett försök att hindra massorna från att vakna upp. I England blir nu många inspärrade för vad som tidigare betraktades som yttrandefrihet. Era marodörer gör allt som står i deras makt för att tysta människor. De kommer att misslyckas, men tyvärr kommer de att förgöra många av er i processen.

Kabalen har glatt sig åt att de har haft total kontroll över er utan att ifrågasättas i miljoner år. De trodde sig vara oövervinnliga, eftersom ni hittills alltid har lytt dem utan att ifrågasätta. Men det förflutna är det förflutna, och det är nu dags att gå vidare och återta det som rättmätigt är ert. Ni var deras slavar utan att inse det.

Det som händer nu ser Kabalen som en revolution. De kommer att göra allt som krävs för att behålla makten. Jag kan berätta för er att de förlorar mark varje dag. Det här kommer att fortsätta så länge det behövs för att befria den mänskliga rasen från deras förtryck. För att frigöra er själva måste ni hålla ihop och bara gör det som kommer att gagna era medmänniskor. Ni måste ta bort fluortillförseln i vattnet, vägra att acceptera utsläppen av chemtrails i luften, döma ut genmodifierade grödor, avsäga er vaccinationer eller användandet av sådana läkemedel som skadar mänskligheten.

Beväpna er själva med så mycket kunskap som möjligt, så att när krisen kommer, och kommer gör den, kommer ni att vara beredda. Kabalen har planer på att arrangera en stor false flag-händelse för att försöka få er tillbaka in i ledet. Se det för vad det är, ett sista försök att behålla kontrollen. Ha nödproviant av mat och vatten hemma. Var beredda! Ni har valt att vara framtidens arkitekter, så varje åtgärd som ni tar nu är viktig. Undvik förlust av liv till varje pris.

Ta allt med jämnmod och ni kommer att lyckas. Er tid har kommit för att befria er själva och världen. En dag kommer ni att förstå allt som gjordes för att förinta mänskligt liv på Jorden, och hur en del av er oavsiktligt hjälpte Kabalen att uppnå sina mål. De finner det svårare för varje dag att slå blå dunster i ögonen på er, eftersom ni nu är fullt medvetna om deras lögner och manipulationer. Nu kan ni se dem för vad de är; totalt skrupelfria rovdjur.

Ni är bara i början av att lära er hur tankekontroll används av era hänsynslösa fiender. Många av er är medvetna om MK Ultraprogrammet, även om det finns många andra program som har varit lika framgångsrika. Titta på offrens ansikten, speciellt deras ögon och påsarna strax under ögonlocken som avslöjar allt. Det blottar tankekontrollen. De här människorna är som skådespelare som följer ett manus medan mänskligheten lider. Ni lever i den yttersta tiden. Det kommer inte att bli lätt, men det kommer att vara värt det.

Saturnus inflytande finns överallt. Saturnus, Satan, och vid jul har ni Santa. Det är så uppenbart, men ändå ser eller förstår ni det inte. Mycket av er kontroll kommer från Saturnus. Den är kraftfull. Vatikanen är överfull av den. En annan sak är the Black Cube (den svarta kuben). Den anses så kraftfull att muslimer avgudar den och skapar enorma energier där. Judarna bär den på sina pannor. VARFÖR?

Det är dags att ställa frågor och få några svar. Varför används svarta och vita plattor i kyrkor och frimurarloger, i synagogor och många andra platser? VARFÖR? Vad betyder det? Svart magi används runt omkring er för att binda och kontrollera er. Mänsklighetens energi samlas in av Kabalen för att utplåna er.

Jag ber er igen, snälla döda inte era medmänniskor. Ni kommer att behöva dem vid er sida som stöd när ni kräver tillbaka er frihet. Fråga Kabalen varför, i en värld med överflöd, så många människor svälter. Behöver de verkligen den fruktansvärda energin, som ett sådant lidande för med sig, för sin egen överlevnad på Jorden? Ni har sett många exempel på detta på er TV. Det säger en hel del om dem som anstiftar krig.

Amerika går en svår tid till mötes. Kabalen ville ha Amerika för sig själva, men de har misslyckats med det, så de kommer att orsaka stort lidande. Det amerikanska folket hålls utanför systemet. De har ingen aning om vad som händer runt omkring dem. De är kontrollerade. Det är resultatet av genmodifierad mat och allt annat som görs mot dem. Det är synd om dem. Be för dem. Livet i Amerika är numera ett enda kämpande.

Tvånget att skylla på Ryssland för absolut allting, har snabbt blivit en fars. Samma sak pågår i Storbritannien också. Varför anklagar media och politikerna Ryssland för allting? Den taktiken fungerar inte längre, eftersom människor är vakna och kan se vad som försiggår. Kabalen vill ha krig med Ryssland, så de försöker ingjuta rädsla för Ryssland i människors sinnen. Det är så Kabalen opererar. Det hade fungerat förr i de mörka tiderna. Kommer ni att falla för det nu?

Var vänliga och skicka kärlek och energi till alla dem som är orättvist inspärrade i många länder för att Kabalen är rädd för vad de vet. Oskyldiga överallt behöver er hjälp och ert stöd.

Min kära, försök att få lite tid för dig själv under helgen. Var snäll mot dig själv, min kära.

För alltid din beundrande Monty.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Website: The Montague Keen Foundation

Du gillar kanske också...