Rådet för Strålande ljus via Ailia Mira, den 16 december

08-12-05elohimflamevanjose

Rådet för Strålande ljus via Ailia Mira, den 16 december

 

Gudomliga, vi hälsar er med hyllning!

Vi hälsar er med kärlek men vi hälsar er även med hyllning. Vintersolståndet närmar sig och denna tid av firande ges så lämpligt med tanke på er expansion och de möjligheter som framkommer för mänskligheten nu. Vi hälsar er med hyllning! Vi hyllar ert senaste skifte, era senaste beslut, era val och ert fokus på att förena er med ert högre medvetande.

Vi har sett så stor hängivenhet kring detta och i detta att vi behöver säga bravo! Brava! Vi hyllar er! Så mycket briljant glädje väller fram genom så många av er genom att ni oftare gör dessa enkla direkta val att vara den ni vill vara och älska er själva som ni gör nu. PÅ så sätt känner du dig stärkt av nuet och använder din förmåga att välja vad denna stund är för dig och ser den som energi.

Vi ser så mycket som öppnas upp i er värld på grund av era många skiften. Ni höjer er planets vibrationer i det att ni höjer vibrationen i er själva. Är inte det bra? Om du skulle vara fokuserad på att höja vibrationen för hela planeten skulle du behöva kämpa eftersom du försöker göra något som inte är det högsta men när du höjer din egen vibration genom din egen intention för att vara i enlighet med det högsta du kan så höjs vibrationen hos planeten med din förening med ditt högsta. Subtilt med kraftfullt.

Ni förhöjer även möjligheterna till lycksalighet och glädje – och andra verkligt förhöjda må-bra tillstånd i er värld – genom att du tillåter dig själv att harmoniera med lycksalighet och glädje. Ljuset inom dig fokuserar mer på det sättet på att vara, och som en följd upplöses gamla föreställningar om dig själv och om vem du är. Det är verkligen vackert och ger kraft eftersom genom att du förstår att du ständigt återuppstår, såsom vi talade om igår, kommer återkommande återuppståndelser att ge oändliga möjligheter att besöka och uppleva andra platser. På grund av dessa upptäckter och dina val kring dem kommer formen av din själ att förändras och bli mer förhöjd.

Den upptäckt som ger mest kraft att upptäcka är det absolut nya i nuet, det absolut nya i nuet. Det är den största och mest kraftfulla idé som vi kan uppmuntra dig att skapa och ge energi i dig som övertygelse. Lär dig att tänka tankar tills du tror på dem. Det kommer att övertyga dig om det absolut nya i nuet. Lev sedan med tillit till det nya.

Alla de saker du känner att du vill förändra. Alla de saker du känner har fastnat. Alla de saker du känner håller dig tillbaka eller begränsar dig. Alla dessa kan du släppa utan ansträngning i det nya nuet med fokus på nuet, att välja och tänka och se och förstärka det som känns bra för dig nu.

Vi förstår att det fortfarande inte är klart för dig, för vi ser det, hur kraftfullt och strålande det är att faktiskt hedra det som känns bra för dig, att prioritera ditt välbefinnande, men det kommer. Du kommer in i det mer och mer.

Att prioritera sitt välbefinnande står i motsats till så många mönster och regler och idéer om hur du bör leva ditt liv och ändå är det det som alla vill. Alla vill känna lycka, glädje, njutning, lycksalighet och passion. Det är högt skattade tillstånd och alla tycker om dem och önskar sig dem och ändå finns det så många idéer om hur ofta du förväntas uppleva dem och vad som krävs för att nå dit.

Dessutom har ni olika sätt att uppleva dessa tillstånd, olika omständigheter och situationer som ni förknippar med dem. Allt detta är välgörande och härligt, men vad som inte är välgörande är tanken om att dessa tillstånd är ovanliga eller ej naturliga eller att de kräver en ansträngning eller en uppoffring eller alla fyrdimensionella idéer som vi har pekat ut för er, känslan av att du måste förändra dig själv, ordna felet med dig själv eller heala dig själv eller andra eller planeten för att kunna uppleva dessa tillstånd.

Vi säger det igen, inga omständigheter behöver förändras för att du ska kunna uppleva lycksalighet, passion, utsökt glädje och njutning. Faktum är att omständigheter kommer att förändras mer som du vill nr du mår bättre. Subtilt men kraftfullt.

Ju bättre du mår ju bättre är omständigheterna kring dig och ju bättre kommer de att bli. Ju mer du upplever glädje i nuet ju mer kommer du att finna glädjefyllt i framtiden. Din framtid ser ut som du känner dig idag, just nu och i den stund du lever. Det är viktigt, såsom vi delat med er förut, medan du njuter av omständigheter och situationer som kommer att uppstå i det nya expanderade tillståndet med dig själv som du väljer, att inte glömma hur det blir till.

Förlora inte din medvetenhet om att dina känslor är en manifestation av din frekvens. Bli inte uppslukad av någon idé om att det är omständigheterna som ger dig glädje. Köp inte den tanken att omständigheter ger dig glädje. Det är fokus på de saker som ger dig glädje som ger dig glädje. Det är ditt val av fokus som skapar din energistatus och som ger upphov till det du upplever som glädje och alla andra känslor En känsla är den första manifestationen av ett frekvenstillstånd och du skapar själv din energi och genom den de känslor du upplever från stund till stund.

PÅ ett sätt kommer tanken först men känslan därtill kommer mycket snabbt och det är väldigt hjälpsamt att veta att känslan är en manifestation av en frekvens och att äga den situationen, äga den. Använd ditt känslotillstånd som en indikator för din överensstämmelse med dig själv och allt du är och du kommer att känna dig mer och mer som dig själv i linje med ditt större jag. Ha vetskap om att du skapar dina känslor.

Ha vetskap om att du skapar dina känslor. Förstå att du skapar dina känslor genom frekvenser och inte omvänd ordning. Inte omvänd ordning. Låt inte dina känslor manifestera sig som erfarenhet som tolkas som vägledning. De är inte vägledning förutom som indikatorer på din förening med dig själv. De är manifestationer av din energi och ditt fokus.

Möjliggörande och skicklighet, vilket du rör dig in i och försöker uppnå, i ditt förkroppsligande, gör allt detta naturligt, gör allt detta tillförlitligt som ett naturligt sätt att leva.

Kanske är detta ditt mål nu, att uppleva inre kreationsharmoni genom din skickliga, säkra, kontinuerliga användande av fokus med målet att vara mer i förening och ett med ditt större JAG?

Du kanske siktar mot att skapa och leva ett medvetet liv med en själ som är fylld med hjälp av dina högre nivåer genom din ökade förmåga till suverän förening.

Det är detta som kommer fram i framkanten av mänsklig erfarenhet och det sättet att leva, levs i enighet. Det är att släppa behovet att förändra saker för att känna det du vill känna och låta alla andra vara lärare också.

Den insikten, att du inte behöver förändra saker för att ändra på hur det känns är den frigörande sanningen av vår tid. Det är den frigörande sanningen av vår tid, att inse att ditt val och din medvetenhet och ditt energitillstånd är det som har betydelse. Det som har betydelse är att din sanning kommer fram och normaliseras i din erfarenhet, i din takt. Det är att lära sig att leva ur livets sanning, den underliggande sanningen om att allt är energi. Det är det skiftet som händer nu.

Skiftet i din värld är ett skifte till att leva med vetskap om att du är oändlig energi uttryckt som individualiserad medvetenhet.

 

Med det, på grund av dess struktur, på grund av att det är så det är och det är så det skapas, är ni naturligt kraftfulla skapare.

Du kan ta kontroll över din kreativitet och skickligt leva med avsikt för att sker genom din medvetenhet och du har kontroll över hur du använder din medvetenhet.

Det krävs övning för detta.

Detta är viktigt för dig att komma ihåg. Vi har nämnt detta förut och vi kommer fortsätta att nämna det gång på gång. Det krävs övning för att kunna göra detta. Det är så viktigt för dig att veta at det kräver övning att leva så här därför att det kommer att hjälpa dig att inte tappa modet och hjälpa dig fortsätta göra anspråk på din förmåga och fortsätta skifta ditt liv till nya möjligheter för mänskligheten.

Att leva och avsiktligt använda din medvetenhet innebär en omvälvande vändning, en omvälvande vändning från de gamla belägenheterna i tid och rum för människan. Att bli van vid helt och hållet upphöjda platser i tid och rum i vilka du avsiktligt omfamnar din suveränitet och din frihet och upptäcker hur du är dig själv och din kunnighet. Det är framkanten.

Du är i din kunnighet mer och mer och det sätter dig fri. Vid varje tidpunkt i nuet som du är i din kunnighet känner du dig utvald och mycket energi flödar genom dig och det är spännande. Du vet vad du känner. Du känner dig uppåt.

Du känner dig lätt och uppåt. Är det konstigt för det är det som händer. Du känner dig lättad och stiger i frekvens. Du är en uppåtgående ström. Låt det flöda! Låt det flöda!

Var öppen och tillåtande inför det. Agera med din kunnighet. Minska avståndet mellan idéer och agerande. Låt flödet expandera. Det som kommer till dig i detta tillstånd är verkligen bra känslor och fantastiskt utvecklande, fantastiskt!

Vintersolståndets energier kan användas till ytterligare skifte vidare in i dessa nya sätt att vara. Förstå att galaxen och alla ljusfält i din sfär deltar i detta upphöjande flöde. Du kan ta in och skapa tillsammans med dessa oerhörda fält och att göra det är också naturligt och verkligt. Livet öppnar upp för olika kunskaper om tillsamman skapande mellan icke-fysiskt och fysiskt och era liv är sammanstrålande punkter, vi är tillsammans, vi skapar tillsammans!

Det är menat att du skall uppleva fantastisk utveckling i ditt förkroppsligande. Det är menat att du ska vara här i den mest utsökta upphöjda tillståndet och njuta av hur det känns och skapa från den evigt upplyftande, evigt expanderande plattformen.

Varje ny nivå du upplever ger dig ny inspiration genom kontrasten mellan ditt liv och det du vill skapa. Sensationerna och visionerna från det sättet att leva!

Delandet och skrattet av det och det välbehag och det överflöd av detta? Paradiset!

Paradiset. Utopia. Eden. Alla dessa ord har funnits i era lexikon länge och de pekar på detta. De pekar mot denna erfarenhet hör, nu: levande som själ, avsiktligt förstå hur det fungerar som energi och använda ditt fokus och veta att du är medveten, evig, fri och obegränsad i din kapacitet att expandera din kapacitet och att skapa.

Känn in mer och mer harmoni i hela dig. Var varsam med dig själv där för att det är genomgripande.

Förstå att det kräver övning och hitta de stora öppna platserna i ditt inre landskap och låt dem ge dig näring. Låt ljuset inom dig ge dig tillstånd att vara den du verkligen är.

Som hemma är hur du ofta tänker på detta, känslan av att komma hem och när du lever på det sättet kommer ditt liv bli en upplevd demonstration av allt du njuter av i en ändlös ström av nu.

Jag ÄR Ärkeängeln Michael i Rådet av Strålande ljus. Vi avslutar.

 

Du gillar kanske också...