Sananda via Linda Dillon, 18 juni

Jesus Sananda

Jesus Sananda om Barmhärtighet

Jesus Sananda talade under Linda Dillons telefonkonferens på lördagen den 18 juni, 2016. Oralando och andra våldsamma händelser (som det nyliga mordet på Jo Cox) verkar ha varit i hans tankar. Här är transkriptionen.  

Hälsningar, Jag Är Jesus Sananda Jag Är Jesus Christus Jag Är er älskade Yeshi. Jag har inte på mig många hattar. Faktum är att jag sällan har på mig någon hatt men ni kan kalla mig vid vilket namn ni vill eller helt enkelt gny eller skrika och jag är där med er.

Välkomna min älskade familj, bröder och systrar av mitt hjärta, av min tre-flamma, för detta är ett mönster som bärs genom, inte bara i vad ni tänker som andlig form utan genom alla galaxer, allt liv, all verklighet, alla arter.

Har ni någonsin tänkt på er favorit hund eller katt eller apa… jag hade en get… har ni tänkt på deras tre-flamma av ljus? Har ni tänkt på Gaias tre-flamma och hur klart den brinner och ger stöd till er och värmer er?

Ja, jag kommer för att tala med er om barmhärtighet, om denna vackra kvalitet av denna Välsignelse och Dygd som kallas barmhärtighet vilket behövs så mycket under denna utveckling. Men jag säger också att den har alltid behövts och den har alltid varit en välsignelse och en gåva. Men tidvis, mina vänner, behövs det påminnelser.

Så låt oss fortsätta med denna korta diskussion först om tre-flamman. När man ger upp andan – ni har många ord för detta – övergår kroppen, en person dör, de går vidare… men vad det är är att man lägger ner sin form, av kroppen som ni har valt med oss att färdas i genom en livstid. Tre-flamman dör inte. Tre-flamman går med er. Den är oändlig och evig och så klar och så strålande som er själs design, ja, den vackra snöflingan som vi ofta har jämfört er själsdesign med, unik och unik för er.

Den själsdesignen, närvaron av den tre-flamman som är ni, förändras inte från livstid till livstid till livstid. Den är evig och oändlig och det är så ni är känd och igenkänd över hela universum. Ni har haft många kroppar, många former, några vackra och några som inte var det, för varje storlek och skugga, varje par skor och alla hattar har provats. Det är det som har fört er hit till denna mästarplats, till denna plats av visdom.

Jag nämnde detta om er själsdesign och om er tre-flamma för så ofta när man dör om det är av ’naturliga orsaker’, vilka ofta är ganska onaturliga, eller av en tragedi som ni bevittnat i Orlando, finns en känsla av förlust att den personen, den gruppen, den individen som ni känt eller kanske inte ens känt, är borta. Ja, kroppen är borta, men själen, tre-flamman, designen dör aldrig. Den lämnar aldrig, den fortsätter.

Men med denna kontext och i denna tid av Moderns Tsunami av En, vill jag tala om barmhärtighet för det behövs barmhärtighet och ni, mina strålande änglar, har förmågan och visdomen och hjärtat, kärleken, att verkligen känna och uttrycka och praktisera, barmhärtighet.

Tänk på barmhärtighet på detta sätt: det är medkänsla + förlåtelse + kärlek. Barmhärtighet är inte bara förmågan eller handlingen, hjärtat som känner förlåtelse; det är en komponent. På liknande sätt är det inte bara medkänsla. Det är inte bara att själv vara den som observerar i den andra personens position. Och det är inte bara kärlek, även om allt är kärlek, men jag talar om kärlek i detta hänseende också som en handling, ett uttryck, och en erfarenhet.

Dessa företeelser bär kvalitén – och jag menar dessa tragedier, desa situationer av masslakt för det är vad det är – de bär energin av överväldigande och i det, medvetet eller omedvetet, av förlust av makt, av att känna sig maktlös och att känna känslan av kollektiv skuld och skam att något sådan kunde hända. Och i det är det nästa en automatisk reflex att försöka distansera sig för det är så avskyvärt att ni vill föra bort det från er varelse.

Det barmhärtighet gör, den har samma magnitud som överväldigande och den omfattar alla dessa känslor och den omfattar, omfamnar alla inblandade; de som har dött, de som expirerat, de som skadats, de som var närvarande, familjerna, de utökade familjerna, samhället, förövaren – hans familj eller hennes familj –  deras samhälle, media som följer det, polisen.

Att vara barmhärtig är en av de djupaste känslorna av att vara den som observerar, kvasi-deltagare. Låt mig förklara: När ni håller och ger på samma gång, för barmhärtighet blir bara sin fulla kvalitet, av detta element av barmhärtighet, när den utvidgas, när den får flöda, den betyder inte ingripande, att ni involverar er själva. Det är därför jag säger kvasi-deltagande, men ni observerar situationerna.

De är inte exempel, de är verkliga och de är tragiska för alla lider. Inga undantagna. Och så ni observerar situationen och ni omfamnar hela situationen för alla behöver denna barmhärtighet, denna förlåtelse, medkänslan, kärleken, vilken är helande och ni innesluter dem mjukt i denna kvalitet av barmhärtighet så de blir tröstade. Och när ni ger tröst och barmhärtighet, får ni tröst och (tar emot) barmhärtighet. Ni tar emot exakt, och mer än, vad ni ger.

Ofta i era draman, verkliga eller producerade – jag menar film – ber människor om barmhärtighet, vilket inte är samma som förbarmande. Det är den förlåtelsen. Det är förståelsen av medkänsla. Och det är kärleken att se den ljusa gnistan, den ursprungliga själsdesignen och tre-flamman, i alla inblandade.

Som tur är, har ni nu inte blivit engagerade på senaste tiden, aktivt, i dessa tragedier, och ja, jag ber er att sända barmhärtigheten och innesluta alla över hela planeten, alla som behöver den. Men jag ber er också, min familj, att sträcka ut denna barmhärtighet till er själva. Säg ofta, ”Jag förlåter mig själv, jag har medkänsla med mig själv, oh, jag älskar mig själv”. Sträck ut den, kombinera den, och ge er själva min ömma barmhärtighet. Låt mig trösta er så ni kan trösta andra. Detta är gåvan från mitt hjärta till ert, till var och en av er denna dag. Jag älskar er djupt. Farväl.

Kanaliserat av Linda Dillon.

© 2016 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

Svensk översättning: Åsa Kock www-st-germain.se

Du gillar kanske också...