Dikt via Per Beronius; Mörkrets despoter på fallrepet, 19 april, 2017

Ämne: Mörkrets despoter på fallrepet
Inom kort, skall diktaturer vara ett bedrövligt minne blott
det räcker, det är nog, av diktaturer och diktatorsfasoner
har mänskligheten fått mer än nog.
Dessa dagars försåt, som från dag till annan sig utspelar
inför öppen ridå är lätta att genomskåda, där det
som varit i gångna tider.
Gör vad det kan, för att få de förgångna despoternas
envåldshärskarnas tid, att repeteras.
Men detta på förhand till misslyckande dömt
omöjligt för ett land att överleva, när halva befolkningen
emigrerar.
Människan vägrar, att än en gång låta sig manipuleras
luras av fagra ord, bortförklaringar och lögner.
På agendan, ingen återgång till något liknande det
som under andra världskriget sig utspelade
av historien har vi lärt.
Det existerar två diametralt olika nattens mörker
det goda nattens mörker, och det onda nattens mörker.
Av det senare har mänskligheten fått mer än nog
det som sig utspelat under tusenden
och åter tusenden år.
Av det goda nattens mörker, har vi inte
sett särskilt mycket, vad är väl detta om inte
en bedrövlig tingens ordning.
Varför blev det så här, inget svar givet
bara att konstatera, det som i backspegeln sig uppdagar.
Som sagts mången gång förr
tålmodigt, får vi ta det onda med det goda.
Men ett, med visshet vi vet
i dessa dagar har vågskålen svängt över
till det goda mörkrets favör.
Den långa nattens onda mörker går sitt öde tillmötes
från dag till dag, ökar kärleken sina vibrationsfrekvenser.
Lämnar despoternas mörker på efterkälken
Det, som inte längre har något, det goda att sätta emot.
I närtid är slaget över, ljuset, som det i begynnelsen var
inom kort till Jorden vänt åter.
Lång natts färd mot dag går mot sitt slut
Moder Gaia till sitt ursprung vänder åter, där mörkret.
inte hade något det minsta att ljuset sätta emot.
Inget mer da capo al fine, inget mer från början till slut
ljuset har en gång och för alla segrat.
Mörkrets envåldshärskare
förflyttas till andra planeter, där rättvisan har sin gång
De får möta sig själva.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
————————————————————————

You may also like...