Dikt via Per Beronius, 25 december

Per Beronius

Tema: Ett vandringsmannens epos
Efter en längre utflykt över stock och sten
I det välkomnande skogslandskapet

En vilans stund på en udda
Tillsynes bortglömd liten vitmålad parkbänk
I en underskönt vacker minneslund
Vid dalgångens topp

Blicken mot väster vänd
Där Solen strax under horisonten sig döljer
Denna, den heliga eftermiddagens
Och julaftonens stund

Den ljusa himlen, av några tunna slöjmoln täckt
Vindarnas försynta sus, ett porlande vattens milda brus
Ett naturens mirakel, med sina orgelns toner

Allt andas frid, i denna julaftonens stilla stund
Där livet tillfullo vänt åter, efter den evighetslånga färden
I de mörka krafternas revir

Men detta har en gång och för alla
Haft sin väl utmätta tid, där här och just nu
I detta stundens heliga ögonblick

Västanvinden
Även den av glädje att vara, att finnas till
Lekfullt rufsar till håret

Kommer med sitt budskap
Du själv, du som valt vandringsmannens lott på Jorden
Hela mänskligheten, har i dessa helighetens yttersta dagar
Öppnat Pärleporten

Den som i tusenden år
Varit stängd och reglad med dubbla lås
Skapat av en mänsklighet, som sitt ursprung glömt
Men så ej mer

Människan, hela mänskligheten, är på rätt väg
Har funnit huvudspåret åter

Det som varit, har varit
Ett vagt minne blott, som dag efter annan bleknar bort
När Solen i denna vårens och det nya hoppets tid
Från dag till annan allt högre över horisonten
Sig lyfter

Prövningarnas tid en gång och för alla över
Vad kan väl en människa mer begära, än en helig stund
I en minneslund

På en udda, bortglömd, liten vitmålad parkbänk
Där den lekfulla västan rufsar till håret

Det behövs så lite
För att skapa så oändligt mycket
Livet en Gudomlig gåva, att vörda och ära
Hur än, det i varje ögonblickets stund sig ter
Sinnet kommit till ro, med sig självt
Försonats

Det behövs så tillsynes lite
För att skapa så oändligt mycket, när vi valt att öppna
Vårt tredje, den violetta flammans öga

Vandringen varit lång
Västen tidvis trång, men det spelar ingen roll
Livet, en Gudomlig äventyrens gåva att vörda och ära
I stundens varje ögonblick

Gud är med oss
Änglarna likaså, i livets varje heliga stund
Så som här och just nu, i en underskönt vacker
Kärleksfylld minneslund, där livet sig uppdagar
Så som det av Gud är tänkt och menat

Mottaget av Per Beronius
——————————————————————–
I sitt poesins författarskap, med fokus på världsutvecklingen
9 titlar i bokhandeln, baksidestexter och omslagsbilder på nätet
Sökord: ”Galaxer”, ” Bortom 2012, ”Ropet från Kosmos”
”Röster från Andromeda”, ”Strandlinjens magi”
Författarnamnet
——————————-

Du gillar kanske också...