Dikt via Per Beronius, 25 november

Per Beronius

Tema: Tidens mysterium och tillkortakommanden

Fredagens ljus än en gång
För vilken gång i ordningen, det har jag tappat räkningen på
I cirkeln, början förutan, den som saknar slut

Fredagen med sina mångfaldens
Olika betydelser beroende på var man i historien
Och på Jordens rund sig befinner, så varför inte fokusera
På halva ordet “fred”

Vad annat att göra
I en skymningens fridfulla kvällningens stund
Där havet spegelblankt vilar i sig själv, sinnet kommit till ro
Efter dagens turbulens och vedermödor

Än ta fram papper och penna för att uppleva
Bli varse, vad som bakom kulisserna sig döljer, när så man väljer att göra
Då kan det bli så här

“Blott ett ögonblick i sänder”, ett litet utsnitt
En del av en älskad psalm

Hur tar vi tillvara den gåva, som kommer oss tillmötes i livets varje
Oändlighetens korta ögonblick och stund, med ett fång
Av den violetta flammans blommor i sin famn

Svaret på denna fråga, upp till oss alla och envar att besvara
Om så vi önskar och vill, ögonblicket en nådens Gudagiven gåva
Det är i ögonblicket som allt, vad än det vara må, sig utspelar

Det är i ögonblickets nu, som allt händer
Så som filosofen, för inte särskilt länge sedan påstod om Jorden
Vår planet, Moder Gaia, “och ändå rör hon sig”

Det är i ögonblickets tidlöshet, vi kan agera och reagera
Det vi kallar tid, inget annat än en gårdagens eller morgondagens intighet
Där inget, förutom ett fantasins skenlandskap står att finna

Hur använder vi på bästa sätt nuets gåva
Vi må sörja det som varit, vi må grubbla över det som komma skall
Men när allt kokar ner till det vi kallar verklighet, är det här
Och just nu vi oss befinner

En orubblig sanning som inte kan bestridas
Så än en gång, hur på bästa sätt använda nuets gåva, en fråga
Vi må ställa oss själva, alla och envar

Måhända, om så vi önskar, minnas en älskad psalm
“Blott en dag, ett ögonblick i sänder”, forntid, nutid, framtid
Bredvid varandra på parallella vägar vandrar

Tidillusionen till tippen förpassad, nuet vår enda egendom
I tillägg må vi oss erinra om detta vi glömt

Vi är alla ETT, en och densamma
Separation, illusion, hör inte det verkliga livet till

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
—————————————–

You may also like...