Sananda via John Smallman 22 november, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

22 november, 2016

Gud, Skapelsen, Källan, Universum finns ständigt vid er sida

 

Mänskligheten håller på att vakna upp, vilket ni underbara Ljusbärare och Ljusarbetare i allt högre grad blir medvetna om! Det finns ingen möjlighet till att denna gudomliga process skulle kunna göra en helomvändning eller stanna upp, ni kommer att vakna upp uteslutande för att ni kollektivt har valt att göra det. Vad ni har fått i rörelse, med en enorm hjälp från dem som finns i de andliga rikena, går inte att stoppa, så gläd er i vetskapen om att alla tvivel och rädslor är ytterst grundlösa och fortsätt att upprepa er avsikt att vara kärleksfulla i absolut vartenda ögonblick, oberoende av situation eller vilka möten som ni än engagerar er i. Kärlek förändrar allting, så var kärleksfulla och observera i förundran vad som sker.

Det finns praktiskt taget ingen på Jorden som inte känner och upplever de kraftfulla och gudomliga inflöden som nu dagligen intensifieras. Men många som har en känsla av att det inte finns någon de kan tala med om detta, håller tyst för de känner sig förvirrade och inte så lite rädda, för att andra antyder att de har blivit missledda eller till och med står på randen till att tappa förståndet. Ni som läser detta, och de olika otaliga andra upplyftande och inspirerande kanaliserade budskap som strömmar in för att bli delade och vidarebefordrade, förvissa er därför om att vara medvetna och öppna, så att andra kan känna sig trygga i er närvaro, tillräckligt trygga för att börja dela med sig av sina oväntade och på djupet upplevda erfarenheter. Dessa är upplevelser som de desperat önskar dela med sig och de kommer såklart att inspirera er. Ni är alla Ett, så delande är en aspekt av er verkliga natur, en ständigt pågående aspekt i ett konstant flöde. Öppna upp till det, tillåt det och känn den glädje, den lycka som delandet utsöndrar i er medvetenhet.

Guds Vilja för hela skapelsen är oändlig och evig glädje! Men, vilket ni mycket väl är medvetna om, så har ni en fri vilja. Fri vilja är friheten att välja att öppna era hjärtan för att släppa in Kärlek, eller att dröja med att öppna era hjärtan, sålunda håller ni emot Den, egentligen för att ni fruktar att ni är värdelösa eller oacceptabla. Det är exakt vad det innebär, valet att vara öppen eller stängd, inget annat. Om ni tillåter Kärlek i era liv, förändras era liv och ni fylls upp av glädje, oberoende av er situation. Ja, Kärlek kan ge intensiv frid och glädje fastän ni befinner er i en situation av smärta, rädsla och lidande och i sådana tillstånd ger Den er styrka och mod att gå vidare och igenom detta tillfälliga tillstånd.

Djupt inom er, vet ni alla, att Kärlek är allt som är Verkligt, att allt annat är illusoriskt och tillfälligt, men på grund av era upplevelser som människor, av smärta och lidande, har ni lärt er att stänga av eller blockera era hjärtan på grund av rädsla för ytterligare smärtsamma upplevelser. Det mänskliga tillståndet bjuder er alla på mycket smärtsamma situationer, så försök komma ihåg att ni, utav egen fri vilja, väljer att uppleva livet som människa och allt som det innebär. I denna hågkomst finns utvägen, vägen till glädje och frid, när ni väljer att ha tillit och vara kärleksfulla. Det finns förvånande många bland er som har kommit ihåg och som har valt att vara tillitsfulla och att endast engagera sig i kärlek och det finns mycket få bland er som inte personligen känner någon som har gjort detta, och som nästan ständigt påvisar kärlek i handling. I stället för att se på dem och tänka: ”Åh, jag skulle inte kunna göra så”, inse att ni alldeles säkert KAN det! Ni behöver bara välja och ha för avsikt att göra det. Det är enkelt. Svårigheten ligger i er uppfattning om att det skulle vara svårt. Denna uppfattning baserar sig på rädsla och är overklig!

Allt ni behöver göra är att innan ni lägger er på kvällen och igen när ni vaknar, ha denna intention och fortlöpande återupprepa avsikten för er själva, stilla, på kvällen och morgonen och närhelst under dagen när ni kommer på den, tills ni möjligen helt plötsligt kommer på att er hela livsupplevelse håller på att förändras till det bättre. När det inträffar, vilket det helt säkert kommer att göra, nedvärdera då inte era ansträngningar genom att avfärda dem och härleda era förbättrade livsupplevelser till ert humör, er kost, en förbättring i er intima relation för att er partner har förändrats, eller vädret! Alla dessa förändringar beror på er avsikt och ert beslut att fullfölja den. Kom ihåg att avsikt kräver handling. Denna handling kan vara fysisk, som hur ni förhåller er till människor och situationer, men den beror på vilken avsikt som ni har. När ni väljer en sådan avsikt stöttar och uppmuntrar samtliga i de andliga rikena er; ni är aldrig ensamma, hur mycket det än förefaller vara så för er, som människor. Vi är ständigt med er och vi kommer att hjälpa er om, och endast om, ni bjuder in oss att göra det.

Det betyder att ni behöver släppa taget om era förväntningar gällande hur det ska ske. Ni, som människor, är så vana vid att göra saker på egen hand och att följa en plan som logik och förnuft föreslår att är vägen framåt. Men om ni blickar tillbaka på era liv, så kan ni se flera exempel där saker och ting inte blev som ni hade planerat och som ni hade hoppats på. Detta berodde i allmänhet på rädslofyllda ego-impulser eller känslor som uppmuntrade er att göra något olämpligt, kanske något manipulativt eller inte helt ärligt, vilket ledde till misslyckande och besvikelse. Välj i stället en avsikt för ett mål och överlämna er till Kärlek. Om ni endast engagerar er kärleksfullt, så får ni uppleva frid och förnöjsamhet, fastän resultatet som beror på er avsikt kan vara helt annorlunda än hur ni valde att föreställa er det.

Endast nuet existerar! Så det som ni planerar kanske inte passar in i denna gudomliga tidsram. Men om ni tillåter det, så har Universum, Källan, Gud ett sätt att på ett perfekt sätt förstå vad ni i sanning önskar och införa detta till ert liv. Vägen till detta mål är ofta väldigt annorlunda än vad ni hade förväntat er. Så när ni har valt ett resultat som ni skulle vilja se, medan ni som vanligt fortsätter med era mänskliga liv, ge då utrymme för oväntade händelser eller situationer att få uppstå, och i stället för att döma dem som sidosteg eller misslyckanden, hantera dem kärleksfullt, som gudomliga möjligheter som med kärlek har presenterats för er, för att hjälpa er uppnå era mål smidigt och mycket lättare än vad ni på något sätt hade kunnat föreställa er.

Gud, Skapelsen, Källan, Universum finns ständigt vid er sida. Ha tillit, tillåt och upplev sanningen i detta.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

 

Sananda via John Smallman, November 22nd

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...