Dikt via Per Beronius, 27 februari

Per Beronius

Tema: Kvantsprångets ofrånkomlighet
——————————————————————

Orsak och verkan ett oskiljaktigt tvillingpar
Magneten har sina båda poler, den ena förutan
Kan den andra inte existera

Universum en helhet
Där allt till ETT hänger samman
I dessa de yttersta dagar hettar det till
Och detta riktigt ordentligt, svårt att förneka

När kroppens varje cell
Får utstå prövningar av både det ena och det andra
Allt utan undantag stöps om till något okänt nytt

Och varför har det blivit så här
Frågor vi ställer, förutan att få några knivskarpa svar
Minnet utsuddat av det som hände
13000 år i förgångna epoker

När kontinenten Atlantis gick sin undergång tillmötes
Sjönk till botten av havets djup, orsakat av obalansen
Mellan de kvinnliga och de manliga krafterna
Som fick vågskålen att tippa över
Ställa sig på tvären

De manliga mörka krafterna av teknikaliteter fångade
Tog sig rätten över mänskligheten
Enväldigt styra och ställa

De kvinnliga krafterna
Av medkänslan och den ovillkorliga kärleken styrda
Tvingades på undantag, sig underordna

Det lär finnas vissa spår på botten av havet djup
Av det som förevarit i dessa evigheters förgångna tider
Där hals över huvud för vår överlevnad vi tvingades fly
Till andra kontinenter och mångfaldens jordiska öar

Där vi haft att utstå prövningar
Av bibliska obeskrivbara storlekens ordningar
På en av mörkerkrafterna styrd planet

I dessa dagar
Orsaken till dessas prövningar kristallklart sig uppenbarar
Och detta för alla och envar som medvetet gör valet
Lyssna till Hjärtats röst, se med det tredje öga öppnat

Väljer att det som varit, en gång och för alla överge
Till medvetenhet uppvaknad, lämna, ge på båten
Börjat lyssna inåt när hjärtat till oss talar
Med sin försynta men tydliga röst

I dessa kaotiska dagar svårt att blunda
För det som mänskligheten möter

På god väg vi är
Komma sanningen på spåren, genomskåda
Den bakomliggande orsaken till detta som sig utspelat
Under mångtusenden av år

Gör det medvetna valet att samfällt vandra
Så som det ETT vi är mot ljuset åter

En tidsfråga blott, innan detta det pågående jordiska kaoset
En gång och för alla skall vara överståndet

Och detta för alla och envar som gör valet
Låta ljuset komma till Jorden åter

I den stora Planen detta står skrivet
Mörkerkrafterna har sitt sista kort spelat ut
Inget ess i rockärmen kvar

Ingen återvändo till det som varit längre möjligt
Resan hem mot vårt ursprung kan inte förhindras

Om än det finns alternativ för dem
Som gör valet i mörkrets revir förbli, stanna kvar

I närtid skall dessa livets alla prövningar på Jorden
Vår Moder Gaia, en gång och för alla vara över

Hon som så tålmodigt och kärleksfullt oss föder
Ger oss den oskattbara gåvan att själsligen
Växa och danas

På denna den lilla planeten i utkanten av Vintergatan
Så som det i den Gudomliga Planen med gyllene skrift
Outplånligt står skrivet

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
—————————————————–

Du gillar kanske också...