Klarspråk om Uppstigningen – Del 4 av Suzanne Lie, februari 24

Oneness7sig

 

Klarspråk om Uppstigningen – del 4

Ert kollektiva Själv Sjunger Sången om Livet

 

Click Here to Download the Message (MP3)
Det finns många klenoder av visdom som gått förlorade i ert tredimensionella minne, dock har era själar samlat in allt ni någonsin har gjort, era tankar, vad ni sagt och upplevt och sammanställt det i era ”Kollektiva Själv.”

Ert Kollektiva Själv är avgörande för er personliga och planetära Uppstigning eftersom denna komponent av ert Multidimensionella SJÄLV är integrationen i alla inkarnationer som ni någonsin har haft, i era kroppar på planeten Jorden.

Sedan, när ni går in in i de högre dimensionerna av verkligheten, antingen genom meditation eller genom det ni en gång kallade ”död”, sätter era Kollektiva Själv denna information i er ”Själsbank.” Er Själsbank är bara en titel och har lika många namn som det finns människor. Denna Själsbank deponerar sedan allt som samlades in, under era otaliga upplevelser av verkligheten och integrerar den med alla de erfarenheter som ni har haft under era otaliga inkarnationer.

Ni har en sektion i er själsbank för varje inkarnation på jorden, liksom på andra planeter, dimensionella och även möjliga, parallella, alternerande, simultana, sannolika och fyrdimensionella realiteter, alla som ni någonsin har upplevt.

Alla dessa erfarenheter integreras ständigt i ENIGHETEN vid varje inkarnation. Varje inkarnation med alla dessa möjliga alternativa, parallella och samtidiga verkligheter, som vanligtvis är dolda för era tredimensionella själv, skickas in i er Själsbank.

Fast, när ert flerdimensionella tänkande och flerdimensionella uppfattningar kommer online, kan ni se och förstå hur varje individuellt liv faktiskt är en del av en vävnad från otaliga val, handlingar, tankar, känslor och interdimensionella upplevelser.

Vissa av dessa interdimensionella upplevelser var omedvetna för er under er inkarnation. Men ni kan enkelt ta del av dem genom utsiktsplatsen av ert Multidimensionella SJÄLV. Ert Multidimensionella SJÄLV är en stor översättare som drar alla era myriader, ibland separata, upplevelser till ENHETEN i NUET i den femte dimensionen och bortom.

Inom ENHETEN i NUET finns ingen separation, eftersom det inte finns någon tid att skapa en illusion av separation. Tid är en viktig komponent i den tredje dimensionen, eftersom det skapar en separation mellan varje sekund, minut, timme, dag, månad, år, decennium, möjlighet, sannolikhet, simultan och växlande verklighet.

Tid är den avgörande komponenten hos en tredimensionell matris i Jordskolan. Olika planeter har olika matriser eftersom syftet med varje planetskola är att bidra med olika saker inom NUET av ENHETEN.

Varje planet, solsystem och /eller Universella Skolor erbjuder en annan frekvens och ”sång” genom vilken invånarna kan lära sig att expandera sin medvetenhet. Med ”sång”, menar vi att samla in information som vävs till en kollektiv helhet, så att den kan delas med andra. Vi använder även termen sång eftersom ord, tankar, känslor och melodier sätts ihop till en sammanhängande helhet som är glädjande för andra att besöka och erfara.

Ja, ni besöker ofta och upplever andras verkligheter, som ni kan uppfatta som en stor meditation, en fantastisk promenad i skogen, eller till och med en underbar kommunikation med ert inre. Faktum är att dessa ”andra varelser” är uttryck av överkurser för era Själv. Det finns många, många sätt av hur ni kan uppleva dessa interdimensionella sånger av era liv.

Det är vid den här punkten av den Planetära Uppstigningen som vi ger er informationen om er ”Sång av Livet”, eftersom vi vill att ni ska njuta av processen. Vi vill att ni ska glädjas i processen. Och, viktigast av allt, vi vill att ni ska dela med er av processen. Vi ber er att ni använder era fantastiska individuella medvetanden, eftersom varje enskild erfarenhet är ett bidrag till planetens Uppstigning

Ni är avgörande för Gaias Uppstigning eftersom ni blir vakna och medvetna om era egna expanderande själv. När ni är fullt medvetna om era egna expanderade, kollektiva själv, kommer ni aldrig vara ensamma. Vi skulle vilja ta en stund av er ”tid”, som ni fortfarande responderar till, för att påminna er om att komponenterna från era Multidimensionella SJÄLV, talar med era fysiska själv.

Vi ber era fysiska själv att till fullo ansluta med er egen interdimensionella linje av kommunikation och dela era erfarenheter.

Många av er har redan delat sina erfarenheter med andra, fast om ni vet det eller inte, delar ni alltid era erfarenheter med Gaia. Förstår ni nu hur viktiga ni är och hur viktig det nuvarande fysiska och individuella jaget är i processen för planetens Uppstigning?

Ert nuvarande själv har möjlighet att fullt ut ansluta med alla era Kollektiva Själv. Då kan ert Kollektiva Själv uppfatta alla inkarnationer som ni någonsin har upplevt, och komma ihåg allt som ni har lärt er under alla era otaliga inkarnationer på jorden, eller på vilken annan planet, plats, dimension eller rike ni någonsin har varit.

Vi informerar er NU eftersom det endast är genom medvetandet från era femdimensionella tillstånd, och bortom, som era Själv kan respondera till detta tidlösa Nu och kunna aktivera era Kollektiva Själv. Ni förstår, ni kan bara uppfatta detta Kollektiva Själv när era medvetanden är i resonans med det bortanför, det som ni har kallat ”Era personligheter.”

Som ni alla väl förstår, om alla de upplevelser ni någonsin haft, liksom alla era otaliga inkarnationer, lades ut i den sekventiella metoden från tredimensionellt medvetande, skulle det ta en oändlig ”tid” att uppfatta dem.

Lyckligtvis har, fler och fler av er, våra volontärer till Gaia, fått alltmer erfarenheter från en femdimensionell frekvens av medvetandet, vilket faktiskt är ert Kollektiva Själv, som blir era Uppstigande Själv.

Var snälla och kom ihåg att ni alla som vi talar till är flerdimensionella. Därför har ni alla många uttryck av SJÄLV som finns i den femte dimensionen och bortom. På grund av detta faktum, har ni inte kommit till Gaia för er egen personliga upplevelse av Uppstigning.

I själva verket får många av er nu visioner och upplevelser av era sanna Multidimensionella SJÄLV liksom vi, er Galaktiska Familj, som nu omger Gaia med våra otaliga Stjärnfarkoster. Som ni vet, genom att titta ut genom fönstret, är våra Stjärnfarkoster inte synliga för er i er tredimensionella värld.

Våra Farkoster väntar tålmodigt på era besök i den femte dimensionen och utanför verkligheten för ert/ vårt Kollektiva Själv. Ja, vi är alla ETT i ert/ vårt Kollektiva Själv. I själva verket är kära Gaia och Hennes planet Jorden, också i resonans med detta högre dimensionella Kollektiva Själv.

Detta högre dimensionella Kollektiv inkluderar allt liv som någonsin har funnits, och som någonsin har existerat inom någon tidslinje på planeten Jorden, och har kunnat omfamna NUET av ETT. Detta Nu av Ett verkade först som era personliga Kollektiva Själv.

Men vid återkomsten till sina Kollektiva Själv, vilka genljuder med det tidlösa NUET av den femte dimensionen och bortom, upplevde var och en NUET av ENHETEN från Gaias Planetariska Kollektiva Själv, som ger resonans strax bortom Regnbågsbron på den högsta undernivån av den fjärde dimensionen.

Kom ihåg kära ni, som återvänder hem till era Multidimensionella Själv, ni har aldrig riktigt lämnat er galaktiska kollektiva verklighet till vilken ni återvänder.

Åh, strömmen av villkorslös kärlek som ni kommer att uppleva när ni återvänder till ert Galaktiska Kollektiva Själv, liksom till alla interdimensionella vänner som har stöttat er i era upplevelser med att ha den stora äran att bistå kära Gaia, när hon återvänder till sitt femdimensionella Planetariska Kollektiva Själv.

Välsignelser, Suzille och Arkturierna

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...