Dikt via Per Beronius, 27 november

Per Beronius

Tema: Det lilla barnet, som gömmer sig i var människas innersta inre

En, det oskuldsfulla lilla barnets sång
I denna på djupet prövade världens många gränder och prång

”Om mamma/pappa ville ge mig en femöring mesamma
Då skulle jag bli så gla, så gla, så gla; melodin kanske någonstans
På nätet står att finna

”Då skulle jag köpa allt, vad än jag vill ha”
Jordens alla ängar, skogar, sjöar, berg och dalar, vattendrag
Luften vi andas för vår överlevnad, allt vad än det må vara
Det Gudomligt välsignade på hela Jordens rund

Då skall jag be Himlens alla Änglar, att komma till Jorden
Befria allt och alla, som lider under sina, de mörka krafternas
Missbrukens ord

Jorden, vår älskade och vördade Moder Gaia
Har lidit så orimligt länge, under de mörka krafternas gissel och svekfulla ord
Nu är det på tiden, att hon befrias från alla sina fångenskapens
Och förstörelsens ok

Dessa, är inget mindre än en skam av bibliska proportioner
Så än en gång, en bön från en liten flicka eller pojk, ett par år blott
I sin barndomens oskuldsfulla tid

”Om mamma/pappa ville ge mig en femöring mesamma
Då skulle jag bli så gla, så gla, så gla”, då skulle jag köpa allt vad än jag behöver
För att befria min mamma, Moder Gaia, från hennes tyngande
Fångenskapens ok, och det är då inte en dag för tidigt

Från dag till annan, raseras de mörka hattarnas bastioner
De som byggts, med avsikt att sabotera, fängsla, eliminera, varje ljusets företrädare
Som arbetar hela dygnets 24 timmar om, med avsikt

Låta kärleken övermanna rädslan, behålla herraväldet på Jorden
De mörka hattarna har platt inget, den lilla flickans eller pojkens femöring
Att sätta emot

Det behöv så oändligt lite
Med ett kärlekens, skönheten, sanningens sinnelag och penseldrag
För att skapa så oändligt mycket

Hur kunde mörkret något
Från det minsta till det största, ljuset stå emot
Frågan i sig själv, svaret bär

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
————————————–

Du gillar kanske också...