Dikt via Per Beronius, 3 juni

Per Beronius

Tema: Släpp fångarna loss

En miraklernas dag
Har gjort sitt

En dag unik
Där varje pusselbit oplanerat, oombett
Föll på sin rättmätiga plats

Som sagts, så mången gång förut
Det oväntade, det enda vi kan förvänta
När vi säpper kontrollen
På grönbete fri

Släpper det krampaktiga greppet
Om det yttre

Den illusionens värld
Där absolut inget står att finna

Då har miraklerna fritt spelrum givits
Det som vet, vad som är bäst för människan
När vi släpper greppet

Våra egenskapade
Förutfattade meningar i det yttre
Där inget annat än dimmornas dans
Står att finna

Miraklerna, fri lejd givna
Kommer till oss, knackar så försynt på porten
Med famnen av vårblommor fylld

En miraklernas dag
Där världen av sin fria vilja given
Vänder 180 grader

Livet, det verkliga livet
Börjar om på nytt

Förlegade, förutfattade meningar
Förutan

Inget på förhand vi skall veta
Allt kommer till oss

I den tidösa tidens ordning
Där livets varje pusselbit hamnar
På sin Gudomligt givna, förutbestämda plats

Vad mer att tänka på
Än tillitsfullt släppa greppet
Om det som varit

När vi ger livet lösa tyglar
Då kommer allt till oss i den ordning
Det av Skaparen är tänkt
Och menat

Rädslan för det okända nya
Fått fri lejd

Den har en gång
Och för alla gjort sitt, säger tack och farväl
Ersatt av kärleken den ovillkorliga

Den sammansvetsande kraft
Som håller allt till en enhet samman
Den som blott vill allt och alla väl

*  *  *

Mottaget av Per Beronius
————————–

Du gillar kanske också...