Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 1 juni, 2016

Teamet

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

1 juni, 2016

Den här veckan besvarar Kollektivet en fråga från en Ljusarbetare som skrev:

Vissa av oss Ljusarbetare har först nyligen helt vaknat upp till våra sanna Högre identiteter. Vi utkämpar ständigt en inre kamp mellan en ”normal” mänsklig identitet vs vår identitet som en varelse av Gudomligt Ljus.

För dem som så desperat saknar sitt sanna Hem och ständigt har bett om att få återvända dit; som alltid har känt att de var ”annorlunda”, som en utomjording som har blivit dumpad på en främmande planet; som är starka empatiska individer och känner allt och upplever att det tidvis blir alltför överväldigande. . .

Vilket råd kan Kollektivet ge till oss, för att vi ska kunna klara oss igenom denna utmanande fas, för att vi ska kunna anpassa oss till livet som en Ljus-Varelse på en tredje- (inom kort femte-) dimensionell planet och fullborda det uppdrag som vi kom hit för att utföra?

Kollektivet: Kära Ni, Hälsningar!

Detta är en ypperlig fråga och en som alla Ljusarbetare dagligen håller i sina händer, att intuitivt be om vägledning, även när de inte uttrycker sin fråga exakt som du har gjort.

Vi skulle vilja säga att detta är en utmaning som förekommer på två plan.

Ni håller verkligen på att vakna upp till er sanna Högre identitet och detta är ett välsignat och mirakulöst ögonblick för er, samt för mänskligheten som får uppleva ert Ljus.

Ni är också en medlare; i varje ögonblick absorberar ni, om ni så är medvetna om det eller inte, de högre energierna som nu kommer in på Jorden i allt högre kraftfulla nivåer och mängder och ni förankrar dessa högre Ljusformer in i Själva Jorden och in i mänsklighetens medvetande.

Därför skulle vi kunna säga att om ni inte kände er annorlunda, felplacerade, som av en annan sort och att ni många gånger saknar ert riktiga hem, så skulle det verkligen vara mycket konstigt!

För det är naturligt för någon på ett dylikt uppdrag att känna att ni en vacker dag blev ”dumpade” av er hemkultur, som sedan lyfte från Jordens yta och återvände hem utan er.

Kanske ni vissa dagar, när ni känner er mycket ensamma, föreställer er att de var omedvetna om situationens allvar och den isolering som ni under detta Jordeliv skulle komma att få finna er i.

Eller att de visste att ni skulle komma att få lida och känna er ensamma och helt annorlunda än de andra, ändå missade de det faktum att de hade makten att ta er hem, och så lämnade de er på denna främmande, kalla okänsliga plats som hade en viss skönhet men också en avsevärd mängd våld och kaos.

Vi önskar att ni ska förstå, och de önskar att ni ska förstå, att ni inte blev övergivna och att ni aldrig har blivit bortglömda.

Ni förväntades inte heller i evighet känna er främmande eller felplacerade – just det faktum att ni talar om andra världar och andra Galaktiska kulturer och inriktningar, talar för er vakna själ som är öppen för att se sig själv som en medlem av ett intergalaktiskt samhälle av Ljus-Varelser!

Denna resa som ni befinner er på, har handlat om ert eget återuppvaknande och den tillväxt som ni har fått genom denna uppvaknandeprocess, på själsnivå – denna gång, inifrån en mänsklig kropp.

För det förekommer alltid ett uppvaknande när ni lämnar er kropp. Det förekommer alltid ett återvändande och en hågkomst om Vilka ni är och hur ni i allmänhet rör er genom Universum, inklusive vilka dimensioner, planeter och solsystem som ni föredrar att leva i.

Detta specifika uppvaknande sker medan ni befinner er i en mänsklig kropp – den lägsta, tätaste och sköraste formen av fysiskt uttryck i detta Universum – det tredje-dimensionella uttrycket av fysikalitet.

Ni tog gladeligen på er denna resa, som en kraftfull upptäcktsresande åtar sig ett nytt äventyr, med vigör och stort engagemang om nya platser som ska upptäckas. Det blev en resa som ingen kunde avråda er från.

Er älskade själsfamilj är faktiskt lite avundsjuk (om avundsjuka vore en av deras känslor) på att ni får uppleva att vara fysiskt närvarande på Jorden medan denna övergång från tredje till femte dimensionen utvecklar sig.

De tittar med fascination och djup beundran på ert mod, er briljans, er styrka och er orubblighet.

De ser att ni aldrig släpper taget om fartygets manövrering, oberoende av hur hårt vinden än blåser, hur mycket det iskalla regnet än förblindar er sikt, hur många vrålande sjöodjur som än försöker gripa tag i er.

Oberoende av att de pålitliga kollegerna eller sjöfolket ombord överger er, genom att antingen tvivla på er förmåga att manövrera in mot säkerhet, eller genom att helt enkelt hoppa överbord.

Er själsfamilj finns bland dem som svävar precis ovanför, de känner den stora betydelsen i den uppgift som ni tog på er, de sänder er all uppmuntran och allt stöd som de får – det som ni talade om för dem att skulle vara acceptabelt för er, innan ni inkarnerade här, och det som de förmår erbjuda inom Uppstigningsprocessens villkor, vilket inte kan göras för en planet eller Hennes befolkning.

Så, vänner, ta er en titt omkring er! Se hur långt ni har kommit, hur underbart och kraftfullt ni har utvecklats, under den förvånansvärt korta tid som är ett Jordeliv.

Se hur medvetna ni är, olikt jämfört med nästan alla era tidigare liv, om att ni har varit här många gånger förut, och den här gången för att hjälpa till i Jordens Uppstigning.

Se hur mycket starkare ni nu är, än ni någonsin tidigare har varit, i att både släppa taget om ego-sinnets behov av att argumentera, försvara, döma, identifiera som ett offer, eller att se det som ett misslyckande när ni måste släppa taget om något som inte längre tjänar ert högsta goda.

Se hur ni har kommit för att ära hjärte-sinnet och hela dess skönhet och djup, i både accepterandet av att det finns Glädje i livet och att det är ert beslut att finna den, oberoende av de yttre omständigheter som ni möter.

Se hur ni alltmer är medvetna om ert stöttande team av Ängla-väktare, andliga guider, och ert högre jag, när ni varje dag samtalar och överlägger med dem, som om de vore era vänner i rummet med er, för det är de verkligen – mycket kraftfulla och mycket visa.

Se hur ni håller på att börja minnas, till och med i djupet av tätheten som är resterna av den tredje-dimensionella Jorden, Vilka ni är på ett större sätt – ert själsarbete och er identitet och era förbindelser med dem i de högre rikena – de som finns bland Änglar, Älvor, Elementaler och de planetariska kungarikena samt de Uppstigna Mästarna, som ni räknar som era vänner och kolleger i de högre dimensionerna.

Skulle ni ha kunnat bli avrådda från att komma hit, kära ni, vilka riskerna än var? Nej – det var inte möjligt, fastän många försökte.

Er känsla av angelägenhet blev i hög grad förstådd, eftersom Jorden hade ropat på hjälp och den hjälpen måste anlända. Jordens befolkning var nu redo att ta av sig bojorna av eoners förtyck, för att igen en gång kunna ta tillbaka sin suveränitet.

Så anlände ni, och ja, ni lämnade era nära och kära, er kultur, er musik och er dans, er vackra stjärna eller planet eller dimension, er tvillingflamma och själsfamilj – eller åtminstone, ni lämnade de yttre attributen av dessa.

De mirakel som ni har skapat, enbart genom att denna gång vara närvarande på denna Jord, har skapat plattformen för inget mindre än den aldrig tidigare skådade händelsen av att en hel planet flyttar från den tredje till den femte dimensionen.

Detta är något som ert Universum inte hittills har fått bevittna någon annanstans.

På grund av modet hos Jordens befolkning, och hos de Ljusvarelser som steg fram för att hjälpa dem, kommer detta nu att kunna ske på andra ställen, på andra tredje-dimensionella planeter.

Så när ni anser att ni är ensamma, att ni önskar återvända Hem, att ni känner er berövade och avskurna från allt som är verkligt och värdefullt för er – ta i beaktande härligheten i det mirakel att ni är i stånd till att vara medvetna om att detta inte är ert verkliga hem.

Detta är en Uppstignings -egenskap och en process, att vara medveten om en sådan sak och ni lever under den pressen med ert pågående mod, er styrka och ert förvånansvärda tålamod.

I sanning är alla som ni älskar inte separerade från er och de skulle aldrig heller kunna vara det. De finns på alla sätt med er, ständigt.

Ert sanna hem existerar i ert hjärta och om ni tillåter det – om ni kallar fram det – kommer miraklet i ert Hem -liv som är närvarande i er egen själ, att träda fram och uttrycka sig självt på vackra och stärkande sätt.

Ni är också i stånd till att få möta dem på denna Jord som härstammar från ert Hem – er Galaktiska ras, er kultur, er själs uppdrag.

Kalla på dem inombords, och instruera ert support team att koppla upp sig med er i ert dagliga liv, varhelst det är möjligt och att i högre grad förena er med er själsfamilj och er tvillingflamma, att ni helt vill känna deras underbara kärleksfulla närvaro tillsammans med er under hela dagen och under natten.

Kära ni, inse sedan att ni härifrån endast kan röra er framåt.

Framåt till större glädje, större förståelse om er egen styrka och anpassningsförmåga, till fullständig skönhet och kraft och vikten av ert uppdrag och den Kärlek som ständigt ger kraft till det.

Namaste, vänner! Vi vill att ni ska veta, nu mer än någonsin: Ni är aldrig ensamma.

 

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

http://carolineoceanaryan.com/2016/05/31/message-to-lightworkers-jun-1-2016/

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...