Dikt via Per Beronius, 31 januari, 2017

Ämne: Planeten Maldek, en minnesbild

Vad var det som hände, när denna, den underskönt vackra
planeten Maldek, denna pärla i Universums oändliga rymd, gick
sitt öde tillmötes, skövlades, alla sina naturens tillgångar förlorade
träden, blommorna, och så vidare.

En kort, begränsad, men mycket tydlig minnesbild av ett gråmulet
tillstånd på denna planet Maldek, där en pappa visar sitt lilla barn
ett konstgjort, egenhändigt skapat litet träd
i mitt sinne, till ytan flyter upp.

Över detta att fundera, spekulera, teoretisera
kanske från den eteriska världen, en ledtråd må bli given
att studera, läsa om i Universums bibliotek, där allt
sedan tidens begynnelse dokumenteras.

Nu över till en spekulation, om bakgrunden till detta kosmiska drama
på denna planet levde människan i ett salighetens paradis
med sitt överflöd av naturens gåvor.

För sitt uppehälle behövde inte arbeta, allt ”på silverfat” serverat
med konsekvensen, den ödesdigra, en drivkraft förlorad
människan somnade in, degenererade, till den dag
där katastrofen mötte.

Hela planeten i ett ögonblick, på sina naturtillgångar plundrades
under många generationer, människan här levt i överflöd utan like
utan att något det minsta förstå, vad som av naturen blivit givet
så blev det som det blev, en tuffheten läroresa.

Om denna berättelse en verklighet speglar, lär i sinom tid uppdagas
men ett med visshet vi vet, inget kan för evigt döljas, förr eller senare
kommer sanningen, den omutliga, upp till ytan.

Inget, vad än det vara må, kan för evigt
gömmas under mattan, inget händer av det vi kallar slump
förr eller senare skall täckelset falla, ridån gå upp.

Och vi skall få veta, vad som i det förgångna
sig utspelat inför öppen ridå, så som när en planet
alla sina naturtillgångar förlorade, kanske något
att begrunda på vår planet Jorden.

Inte minst i dessa dagar, där det på sina håll och kanter käbblas
om ditten och datten, egon i mångfald hämningslöst sig exponerar.

Något för alla och envar att begrunda
inte minst för dem som har makten, sitter på toppen
Av pyramiden.

*  *  *
Från eteriska världen mottaget av Per Beronius
—————————————————————-

Du gillar kanske också...