Archangel Gabriel via Shelley Young, 26 januari, 2017

Archangel Gabriel via Shelley Young:

2017 Kallelse till Pionjärer som Rör sig in i Skapandet efter Fullständigandet

 

Var hälsade Kära ni! Så glada vi är över att få vara i er närvaro igen. Vi hedrar er för ert engagemang i er upplysningsprocess, och er uthållighet i växande och expansion. Ni har åstadkommit så mycket de senaste åren av er linjära tid!

Det energimässiga skiftet i energi mellan 2016 och 2017 är större och mer djupgående jämfört med vad ni vanligtvis upplever från ett år till ett annat. Det beror på att ni avslutat såväl ett personligt fullständigande som ett cykliskt fullständigande. För att tala klarspråk, det har inneburit ett fullständigande inom fullständigandet, vilket gjort 2016 till ett minnesvärt år för många av er när det gäller healing och frigörelse.

Varje omständighet inom er som behövts undersökas, upplevas, lösas eller släppas har gjort sig påmind till dig, på mest envisa sätt, för sin upplösning. Det fanns ingen möjlighet att fly från det som önskade bli uppmärksammat. Enkelt uttryckt, vad som än fanns mellan dig och upptäckandet av din egen gudomlighet och att kliva in i din verkliga kraft behövde släppas.

Det har varit ansträngande för er, eftersom djupgående healing är utmanande energimässigt i sig självt, och det dessutom varit sammankopplat med starka inflöden av energi som översvämmat er planet. Om ni känner er lite omtumlade och härjade kan ni känna er trygga med att den större delen av arbetet är gjort och ni är i en fas av assimilering och integrering (vilket vi ibland refererar till som energimässig finjustering.)

Allt det här betyder att ni gjort ett bra och viktigt arbete, allt som en förberedelse för den tid ni nu går in i. För att ge er en idé om hur djupgående ert energimässiga arbete varit, ni skulle inte kunnat förkroppsliga den energi som ni nu håller, om vi ser tillbaka endast några få år bakåt i tiden. Det skulle varit fullständigt ohållbart i era kroppar.

Så vad betyder allt detta? Det betyder att ni har rensat det som hållit er tillbaka – gamla sår, tröghet, trossystem, rädslor och betingning som hållit er rotade i 3D medvetenhet. Detta var nödvändigt för att kunna arbeta och få stöd i de nya energierna, så att ni kan skapa från en bemyndigad plats, på sätt som visar vilka ni egentligen är och vad ni egentligen önskar uppleva.

Det behövde ske en total utrensning och omkalibrering av era energisystem för att ni inte skulle skapa personligt kaos för er själva när ni kliver in i de väldigt snabba energierna för manifestation. Detta har skapat en känsla av klarhet som ni inte tidigare känt, ett större förkroppsligande för er gudomliga essens och era unika karaktärsdrag, så att ni verkligen kan röra er in i det glädjefyllda skapande som nu är möjligt i de nya energierna i den rena cykeln av skapande. Enkelt uttryckt, allt som stod emellan dig och din sanning behövde släppas.

För att var tydlig, ni kommer alltid utvecklas och expandera eftersom det är universums natur, men ni kommer att göra det från en högre energimässig nivå, om ni vill, som gör det enklare, en mer bekväm process jämfört med att försöka dra med sig tröghet. Det liknar upplevelsen av att försöka köra en bil med handbromsen i, och sedan släppa den. Verkligen en mycket enklare framåtrörelse!

Planeten kommer också fortsätta förändras och rensa och integrera högre energier. Ni kommer finna det mycket lättare att röra er med de energierna genom att ni befinner er i ett förkroppsligat utrymme av klarare energi till följd av det hårda arbete ni utfört under 2016. Ni har även blivit mer läraktiga i att röra er med energierna och hur ni stöttar och hedrar er själv i den processen.

Ni är utvecklingspionjärer. Det betyder att ni, ur den sanning och klarhet som ni nu agerar från, kommer att skapa ur ert inre vägledande system, genom att tillämpa det ni vet och navigera ur det utrymmet av varande. Det innebär att oavsett vad ni ser hända runt omkring er, håller ni energin med det ni önskar uppleva och skapa. Det betyder att ni håller fast vid fred, ovillkorlig kärlek, det förenade medvetandet, energin av Hemma som ni funnit er väg tillbaka till inom er själva.

Pionjärer följer sina egna spår baserat på tillit, sin inre kompass och sin framtidstro, oavsett hur andra är eller vad de tror är möjligt. Det är en väg som accepterar att inte alla är menade att gå först, och människor kommer att följa efter när det kan kännas rätt för dem att röra sig i den riktningen.

Det innebär att ni kommer att skapa ett Nu i taget genom att följa er själs längtan och begäran. Det betyder att ni lägger mer tyngdvikt vid att öppna upp än resultat i förståelse av det enorma värde som erfarenhet har och med håll om er högsta allians i varje steg längs vägen. Ni låter inte andra ha inflytande över vad ni tror är möjligt, för ni är fullständigt centrerade i era hjärtan, och därigenom i bemyndigat flöde.

Kära ni, ni rör er in i tider av sådana underbara potentialer och möjligheter, vi uppmanar er att drömma stort. Var inte oroliga om ni inte förstår alla steg längs vägen som leder till era mål. Det är universums jobb, att svara upp till era avsikter och högsta potentialer. Ert jobb är att förstå skönheten och undret i att öppna upp, att njuta av varje steg och att ge konstant återkoppling genom ert fokus och er tacksamhet.

För att använda begrepp som ni kanske finner lättare att förstå, ni är författarna till pjäsen, producenterna, skådespelarna, och publiken, allt i ett, genom att omfamna alla sätt till expansion och uttryck av er själva.

Hela ert navigationssystem har förändrats. Att arbeta i ett utrymme av högre vibrationer innebär att förstå de väsentliga grundläggande elementen av upplysning, vilka är att överlämna sig, tillit, flöde, tilltro, tacksamhet, acceptans och tillåtande. Dessa kommer att hålla dig i ett utrymme som använder allt det som energierna stödjer. När ni använder alla dessa element tillsammans, skapar det ett utrymme av fred. Hela systemet är en modell av förenat medvetande och det håller er i flödet av Källans energi ovillkorlig kärlek.

Det blir den glädjefyllda vägen av lätthet och nåd som stöttar er högsta tjänst, både till er själva och till mänskligheten. Därifrån kan ni upptäcka skönheten i att öppna upp, omfamna er fulla potential, er egen skönhet och magi som kommer från att vara fullständigt närvarande i varje NU. Ur er uppskattning av Nuet, ger ni värdefull återkoppling till universum vilket är en förskottsbetalning för era kommande morgondagar.

Vi uppmanar er att förstå att ni kliver ur er lärande fas in i varande. Det är ett stort skifte från initiering till igångsättande. PÅ samma sätt som du någon gång måste ha tillit till din kunskap och förmåga, gå från att vara student till att bli professionell efter avläggande av examen, är det dags att sätta tilltro till din upplysningsprocess och använda dina förmågor i praktiken.

Det handlar om att tillåta dig själv att vara den du egentligen är, men också att tillåta andra att vara där de är på deras uppstigningsresa, att fira det naturliga mästerskap inom varje person som skapar de exakta omständigheter som varje själ behöver för sin tillväxt, utveckling och uttryck av sig själv. Det handlar om att leva som ett exempel, och ha tilltro till den gudomliga förmågan inom varje människa på planeten.

Medan detta kommer att vara en mycket annorlunda tid, kommer du snabbt börja förstå var som har stöd och inte. Flöde kommer att komma istället för ansträngning. Avsikt, allians och fokus kommer istället för ambition, drivande och styrka. Acceptans och tillåtande kommer att lägga grund för fred, tålamod och enhet. Och kärleken till er själva och skönheten i varje själ som finner sin egen väg ur sitt personliga mörker in i ljuset kommer att skapa en atmosfär av trygghet och förening.

Ni, som pionjärer behöver inte andras kärlek först för att ta emot kärlek. Ni kommer att välja att älska som det högsta uttrycket för vilka ni egentligen är. Ni kommer, genom er visdom, kunna finna och uppmärksamma de gemensamma nämnare som förenar all mänsklighet – de grundläggande behoven för förbättring, trygghet, förståelse, förening, acceptans och kärlek.

Kära Ni, det vi försöker få er att förstå är att ni är alla skapande individer. Oavsett var andra lägger sitt fokus, eller vad andra säger kanske kommer hända, finns det ingen mer kraftfull eller kvalificerad än du till att skapa det du vill uppleva. Du är i den tiden nu, som stöttar dig i att kliva in i den vetskapen och det mästerskapet, med energier som stöttar nytt skapande.

Gör det som är rätt för dig, det som hedrar dina preferenser och ditt varande och vet att ditt unika spår och dina önskningar bara lägger till en bit i mosaiken av helheten. Du kom till planeten med dessa förmågor och intressen av en anledning!

Du skapa nya mallar för andra att följa, inte bara för skapandet av en ny Jord, utan också för nya högre relationer med både dig själv och med andra genom att du släpper de gamla energierna av dömande och villkorad kärlek och går in i energier av acceptans och ovillkorlig kärlek. Detta kommer visa väg för fler själsföreningar/tvillingsjälar att upptäckas och framgångsrikt integreras.

Det kommer att vara den kollektiva ansträngningen av er, tillsammans med andra likasinnade vägvisare som fortsätter framförandet av Skiftet framåt på de mest mirakulösa sätt. Låt inte agerandet, förutsägandet eller rädslor hos andra slå omkull dig, för du befinner dig i makalösa energier fyllda av oändliga potentialer och möjligheter!

Din förmåga att se det naturliga mästerskapet hos andra kommer att uppmuntra andra att upptäcka dessa saker inom sig själva, och börja omfamna sin egen verkliga kraft och gudomliga perfektion. Och du kommer att hålla det energimässiga utrymmet med din egna otroliga kärlek och tillit till mänskligheten, som tillåter andra att följa när de är redo med mycket mer lätthet och glädje.

Detta är den tid som ni nu kliver in i. Detta är tiden du inte kan vänta med att uppleva. Vi är mycket ivriga till att se vad du kommer skapa, vilken skönhet du kommer upptäcka i upp öppnandet, och vilka föreningar du kommer att ge näring till när du strålar ljus såsom den fantastiska varelse av tjänst och kärlek som du verkligen är. Som alltid, är vi med er varje steg på vägen, och vi firar och älskar er omåttligt. Och med det ber vi om att få säga adjö. Det har varit en sann glädje.

Archangel Gabriel genom Shelley Young
trinityesoterics.com
on face Book
on twitter
and now on instagram!

Listen to this channel now on youtube!

Your donations help to support our service. With love and gratitude … Trinity Esoterics.

“Archangel Gabriel: 2017 The Call to Pioneer Moving Into Creation After Completion,” Channeled by Shelley Young, January 27, 2017, at http://trinityesoterics.com/2017/01/18/2017-the-call-to-pioneer-moving-into-creation-after-completion/

You may also like...