Dikt via Per Beronius, 4 april

Per Beronius

Tema:
Tankens frihet och skaparkraft

Med tankens kraft är du fri att skapa vad än du vill
Av Gud, tanken den välsignade, alla och envar oss given
Men med ett förbehåll, skapa i kärlek allt din nästa
Och dig själv du vill ge

Tanken en Gudomligt skapande kraft
Som kan skapa vad än den vill, i det eteriska lätta, på ett ögonblick
I materiens tröga värld kan det ta lite tid
Innan tanken sig materialiserar

Allt som i Universum och där bortom skapats
Har sitt ursprung i tanken den oemotståndliga, din tankens kraft
Kan dig aldrig berövas, den är en för evigt dig given
Gudagiven gåva

Tag väl hand om den
Vattna den, vörda den, den behöver ständigt vara i rörelse
Stillestånd hör ej den till, förutom i en meditationens stilla stund
Då den tillåter sig en vilopaus

Tänk kärleksfullt
Tänk stort, tänk gott, i evighens varje här och nu
Samfällt, som det ett, mänskligheten är, kan vi skapa nya världar

Tanken har allt förutom gränser
Vad vore vi på Jorden, om inte tanken fanns
En fråga som inom sig själv, det självklara svaret bär

I ungdomens tid, kom en Ängel mig tillmötes i en nattens dröm
I ett underskönt nattligt landskap, med miljoner stjärnor
På himlavalvet, med en uppmaning

Du kan oändligt mycket mer än du anar
Men här en påminnelse

Se i ditt inre, stort, vitt, brett och kärleksfullt skönt
Här och nu har jag en liten bit av kunskapens tillåtna frukt dig givit
Så vänta inte mer

Se till att i livets varje stund
Med din tankens Gudomliga gåva skapa vad än
I ovillkorlig kärlek du önskar och vill

Och framtidens skall komma dig tillmötes
Med dina självskapade rosor i sin famn, svårare än så är det inte
Inga fysiska redskap av nöden

Och minns min vän, om det är något utöver tankens kraft du vill
Ropa på mig, du vet ju så väl av mångårig erfarenhet med visshet
Bortom tvivlens alla tvivel, jag finns alltid, din Skyddsängel Angela
Vid din sida, med vårt gemensamma, telepatiska, kodade språk
Det som är vattentätt, aldrig kan missförstås

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
——————————————

Ett utdrag ur boken
Röster från Andromeda
2006
ISBN 91-974676-4-2
—————————————
Ni mänsklighetens lärare bortom tid och rum
Osynliga för våra fysiska ögon ledsagar ni oss
Kommer till oss med mångfaldens gåvor

Gåvor från olika tider och platser på Jorden
Gåvor från planeter stjärnor och galaxer

Ni kommer att glimtar av skapelsens storhet oss ge
Vi jordbundna varelser i fysiska kroppar
Fångade i en begränsningarnas värld

Ni kommer att oss undervisa
Berätta vad som bortom tid och rum i det stora sker

Ni kommer att styrka och hopp oss ge
I denna tid av kaos på Jorden
Hopp om att striden skall få ett slut

Hopp om att mänskligheten till en enhet skall sig forma
En enhet där kärleken den ovillkorliga
Vår gemensamma ledstjärna skall vara
Och så förbli

*  *  *

Du gillar kanske också...