Jagets Kvant-Gravitation och Sol-Aspekt via Sandra Walter, 29 mars

 

ascending-light

Jagets Kvant-Gravitation och Sol-Aspekt, 29 mars 2016
via Sandra Walter

Välsignelser Älskade Ljus-Stam!

För många Själar som väljer vägen med kristallint /Sol-Kosmiskt Kristusmedvetande, lagrar ni en fraktal av ert varande i er lokala stjärna – Solen (Solaris).

En fraktal av er ljus-signatur vistas inuti Solen för säker förvaring, tills sammansmältningen av de dimensionella nivåerna inträffar (Högre och Lägre Jaget). Detta upprätthåller avsikten med Kristus förkroppsligande; Själen planterar en möjlighet för er inkarnations-erfarenhet, inom det stjärnsystemet.

Solen fungerar som en Port för en hel Över-Själs-grupp tillägnad denna Gudomliga Tjänst i Planetarisk, Galaktisk och Universell Uppstigning. När era framsteg intensifieras, blir det tydligt att er Uppstigning inte är personlig. Det är en handling av Gudomlig Vilja, i Tjänst till det (mycket) större perspektivet.

Solen är vår lokala Port till Ren Käll-Ljus-Intelligens. En genomgång för nybörjare, här är den enkla Port-kedjan för Människor på Uppstigningens Väg: Ert Hjärt-Center> Solen> Central-Solar> Galaktiska Centret> Stora Central-Solen> Källan. Port-kedjan för Planeter: Gaia> Solen> Central-Solar> Galaktiska Centret> Stora Central-Solen> Källan.

Detta är hur information nås; detta är anledningen till att vi har tillbringat de senaste åren med att ta emot intel direkt från Sol-varelserna och anslutits med det Gudomliga Teamet genom Solen. Det är en källa av renhet och, som framgår av den synkroniserade Sol- och Galaktiska aktiviteten under Portarna i det förflutna, en mycket tillförlitlig portal av information.

När ni återförenar fraktalerna av er själv, som återspeglas i planetmedvetenheten (era resor här; Solen ser dem som reflektioner, som holografiska speglar eller en kalejdoskop-effekt), med era högre aspekter genom Uppstigningsprocessen, upplever ni återförening med Källan. Vi börjar återspegla den nivå av Kristus tjänst som Solen ger.

Konsekvent, ståndaktig service till Gudomliga Viljan. Många av er har redan haft dessa visioner eller erfarenheter av Sol-varande; blivande en ren kanal för de högre sfärerna. Sol-, Galaktiskt Center-, Stora Central-Sol- eller Jag-som-Universum-förnimmelsen. Detta är en tydlig indikation på att ert Hjärt-center – er personliga fraktaliserade version av Sol-varande – återkopplas med Källan på ett rent sätt.

Genom att bli en ren kanal av Sol-Ljus (Kristus/ Enhets-medvetande) kan ni överföra koder, ljusfrekvenser, övertoner och vibrationer av de högre sfärerna in till den tätare verklighet – som ändrar ljuset hos denna värld. (JAG ÄR Ljuset av denna Värld, är ett bra kommando att använda under Uppstigningen; ta fullt ansvar för er skapelse.)

Det Lägre Jaget går åt sidan, Uppstignings-Pelarens kanal tar över, och era flerskiktade torus-fält riktas in, för att producera en gående modell av Solsystemet. Efter all kamp och uthållighet i Uppstigningsprocessen, börjar upplevelsen av Sol-medvetande ta över. Det ger en nivå av aldrig tidigare upplevd frid, harmoni, kärlek och neutralitet som skiftar det kollektiva medvetandet, vilket är varför så många är engagerade i förkroppsligande-processen vid denna tid.

Att bli en Sol-Gud, en representation av Källans Sol-aspekt på Gaia, är ett av de sista stegen i Mästraskap. Uppståndelseprocessen eller att uppstå från det döda (sovande) kollektivet och sammansmältningen med det Högre Jaget, antog en ny nivå genom förmörkelse-Påsk-Porten. Det kan vara fysiskt och psykiskt utmanande.

Hjärtproblem, oro och krämpor som många i stammen fått – igen. December-visionerna med att så många lämnar kroppen i år, fortsätter att utvecklas. Förstå att vi upplever evolution i en otroligt snabb takt; en inkarnation är inte mycket tid för att helt förvandla ett kroppsfordon till en helt ny form.

Vi åstadkommer det omöjliga, men vi måste ta hand om det fysiska, och använda våra Uppstignings-verktyg och -metoder för att hålla oss lugna, centrerade och friska. Ta hand om er. Kom ihåg att Ljus-Stammen är ansvarig för att hålla freden, Kärleks-Ljuset, stabiliteten när polariteterna intensifieras med dessa vågor.

Kvant-Gravitation

När det magnetiska, som höll den gamla verklighets-återskapelsen på plats, faller ifrån i en ökande takt, kommer vi att börja uppleva förändringar som sker i gravitationen. Många av er känner detta; den svindel, snurrande förnimmelserna när de gamla Sol-Portarna öppnas över hela planeten – och inom det Mänskliga hjärt-nätet.

Vi använder varje villig själ som är tillgänglig, Kära ni. Ursäkta om ni blir golvad under ett par dagar då kroppen anpassar sig. Coacha kroppen genom det, balansera era kretsar, håll dessa meridianer och fält flödande.

Uppenbarligen är den femte-/ sjätte-dimensionella Gaia mycket mindre tät. Ni har förmodligen besökt det riket vid det här laget. Torusfältet som håller den verkligheten på plats, har en annan magnetism än vad vi är vana vid.

Detta är anledningen till att vi arbetar med våra personliga torusfält, så att gravitationsförändringarna – Gaias nya energifält och kristallina rutnät – inte skapar kaos i ert kroppsfordon och lägre medvetande under övergångsfasen (just nu).

Kvant-gravitationen överbryggar världarna. Den är en del av den Gudomliga Modern, den feminina Skaparaspekten eller bakgrundsenergin, som håller rymden och genomtränger hela skapelsen. Den maskulina aspekten av Källan är aktiviteten hos skapelsen, medan den kvinnliga aspekten av Källan föder alla nya skapelser. Den är ständigt närvarande, och i vår verklighet är den djupt sammanhängande med gravitationen.

Den håller saker på plats – inte på ett fixerat sätt (ingenting är statiskt) utan genom en kraft som är i direkt förbindelse med den Gudomliga viljan eller Källans flöde. Den Universella omformuleringen skickar kommandot för en ny skapelse genom detta energifält – kvantgravitationen – för att återskapa eller omorganisera befintliga skapelser i en ny form.

Enligt det Gudomliga Teamet påverkar denna krusning, eller våg, av kvantgravitationen Solens gravitationsfält, vilket i sin tur påverkar hur Solen tolkar information, vilket i sin tur påverkar hur våra hjärtan och Gaia tolkar verkligheten. Detta meddelande om kvant-gravitationen kom i oktober förra året, med en påminnelse om att bevaka Solen för gravitationsförändringar under 2016. Detta pågår redan.

Liksom Solen ändrar parametrarna för vår verklighet, så gör även Gaia. Tydligen är det därför polarisering och (meningslösa) drama är så intensifierat just nu. Samtidigt upplever Ljus-Stammen förkroppsligande på ett levande, klarsynt och anmärkningsvärt sätt. (Vi har överträffat förväntningarna, Kära ni.) Vår nya Soluppgång gryr och lyfter oss ur en sönderfallande verklighet som inte längre överensstämmer med vår vibration, in i resonansen av ett nytt skapelsefält.

Denna gravitationskraft av Källan bär Gudomliga Viljan och den kärleksfulla omfamningen av Moder Skaparen. Genom att hedra det, återförkroppsligar vi vår medvetenhet om sammankopplingen mellan alla varelser och återgår till enhetsmedvetande. Vibration = Vibration. Mästarskap handlar inte om kontroll; anslut er till Sol-medvetandet inom och omkring er, och låt det göra jobbet.

Vägen Accelererar

Känn mikrokosmos, fraktaleffekten i ert Sol-hjärt-center. Implosionen och explosionen av Uppstigningen. Under en lång tid drog den inåt, inåt, inåt, tog tillbaka informationen till Källan. Sedan börjar explosionsetappen; expansionen, stigandet, lyftandet av detta gravitations- och dimensions-skifte. Solljuset trycker utåt, blir mer intensivt, precis som Solen blir mer intensiv.

Som ovan så nedan. Lägg märke till klarheten hos era drömmar, de starkare visionerna, visdomen hos den förenade resan som kliver fram. Kliv helt in i ert nya servicearbete, då vi uppstår från Uppståndelse-fasen i april. Det är en stark månad för personlig och kollektiv klarhet under detta år av Uppenbarelse. Jag Älskar Er, Jag Välsignar Er, Jag Tackar Er.

I Kärlek, Ljus och Service,

Sandra

“Quantum Gravity and the Solar Aspect of Self,” by Sandra Walter, March 29, 2016, at http://www.sandrawalter.com/quantum-gravity-and-the-solar-aspect-of-self/

Source link: Sandra Walter Creative Evolution: March 29, 2016

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...