Vywamus Mysterieskola Lärdom #4 via Kevin Nelson, 20 juli 2015

 

Vywamus_1

VYWAMUS Mysterieskola

Kanaliserat genom Kevin Nelson

UNDERVISNING 4

DEN NYA GYLLENE FREKVENSEN.

20 juli, 2015

Den gyllene tråden, som varje barn har begåvats med, strålar även en ny gyllene frekvens. Den Gyllene frekvensen har förändrats på planeten.

Ja, jag är VYWAMUS. Jag har lyssnat på er. Jag har varit här sedan Marias barn ingrep. Ni visste att energin hade flyttats till denna frekvens.

Detta är nu den nya gyllene frekvensen på Moder Jord.

Resonansfrekvensen för alla mineraler, för alla riken, har förändrats till en ny frekvens vilket leder till att ni inte längre bor i en 3:e dimensionella verkligheten. Ni har klivit in i den 5:e dimensionella verkligheten.

Ni har arbetat på detta under ganska lång tid, men idag kan vi säga till er att er 5:e dimensionella förlossning äger rum nu.

De senaste dagarnas praktiserande med de sjungande skålarna har nu hjälpt er att vandra vidare på jorden i en 5:e dimensionell form och periodicitet.

Detta är den nya gyllene frekvensen, som kommer till er. Det är inte den gyllene frekvensen i den 3:e dimensionen. Och Maria om du hör detta, är det också avsett för dig för att minnas ditt barn.

För den gyllene frekvensen vibrerar nu på en 5:e dimensionell nivå. Den tjänar inte längre den 3:e dimensionella nivån. Det är därför vi ber dig Maria att hålla den gyllene frekvensen, eftersom du nu kan hålla denna på en 5:e dimensionell nivå och du kommer att hjälpa Moder Jord och alla de som håller den gyllene frekvensen av 5:e dimensionen, så att alla kommer att kunna hålla guldet inom sig, inte bara de som hoppas att hålla guld för sig själva.

För ni har möjlighet att hålla guld och ännu säger ni inte ”Jag kommer att dela denna frekvens. Jag kommer inte att hålla denna frekvens för mig själv”. Det är vad som behöver hända barn. Det är vad som händer på er Moder Jord.

För var och en av er kommer att hålla denna gyllene frekvens nu när vi ber en gyllene sfär av ljus av en 5:e dimensionell frekvens placeras omkring er. Det är därför, som det här barnet sa ”vad var övergången?” och skiftet var den gyllene solens skiva, som nu placerats under era fötter.

Men eftersom det är en 5: e dimensionell gyllene sol skiva, är det inte 3: e dimensionell. Var och en av er kommer att börja resonera på denna nivå nu barn.

Ni kommer inte längre att resonera på en 3: e dimensionell frekvens. Som ni kanske förstår, har var och en av er under de senaste dagarna lyfts upp och nu säger vi till er att fortsätta promenera i den 5:e dimensionen. Håll era frekvenser högt.

Er mat, som de nämnde till det andra barnet Andrew eller hur, håll den 5:e dimensionella frekvensens livsmedel högre i era resonanskammare för dessa fysiska fordon/kroppar kommer att snabbt förändras.

Ni kommer också att känna att er diet förändras. Det kommer att inte att vara en besvärlig förändring. Det bara blir så.

Ni bara vaknar upp till denna nya gyllene frekvens. Nu finns det ingen möjlighet för er att inte vara på den 5:e dimensionella nivån.

Var och en av er kommer att börja vandra i ett tillstånd av 5:e dimensionella lycka, glädje och extas eller något bättre eftersom detta barn under nästan ett år har bett om denna resonansfrekvens.

Nu gör han så.

Har ni inte märkt hur lätt livet blir för er, barn. Har ni inte märkt hur lätt ni går igenom er dag och ert nya nu.

Hur lätt ni tryggt börjar lita på dem, som vibrerar vid en högre frekvens eller vill vibrera vid en högre frekvens, nu börjar samlas i kretsar, som ni har gjort.

Liksom tidigare ceremonier, som du nämnde med den gamle mästaren för också fram frekvenser snabbare och högre. Eftersom de blir allt högre varje gång ni sjunger med skålar, barn, hjälper er resonans alla cellstruktur i ert fysiska kärl/kroppar, så att allt håller på att höjas och er verklighet kommer att förändras.

Ni förändras även fysiskt som ett annat barn ikväll nämnde i cirkeln. Men vet att alla kommer att förändras när var och en kommer i resonans denna gyllene 5:e dimensionella frekvens.

Era hjärnsynapser omkalibreras också, så att ni inte börjar tänka i 3:e dimensionella realiteter längre, för era synapser håller på att omkalibreras och omstruktureras så att var och en av er börjar tänka på en 5:e dimensionell nivån och detta kommer endast att höjas, när ni samlas kring dessa ljusets barn.

Gyllene ljus frekvensens barn samlas tillsammans med barn. Detta kommer att bli en ny plats, en ny tid, en ny verklighet för er alla.

Var och en av er kommer att påbörja en ny resa på jorden in i den 5:e dimensionella frekvensen.

Det kan ta en månad eller två för er att börja vibrera och förstå att ni nu vandrar på den 5:e dimensionella nya jorden.

Men för var och en av er kommer tiden inte att vara relevant mycket längre, säger jag.

För var och en av er kommer det att vara en tid av stor glädje när ni kommer att börja vara JAG ÄR DEN JAG ÄR som ni frisläppte häromkvällen. För DU ÄR SOM DU ÄR på många nivåer. 5th, 7th, 9: e och 12: e dimensionella realiteter kommer att börja öppna sig för var och en av er.

Medan jag sitter här sitter vi här i den 9: e dimensionen gör vi inte, barn.

Ni är inte i den 5: e dimensionella verkligheten åtminstone inte där jag sitter. Jag sitter med er på en 9: e dimensionell cirkel av skapelsen, i överflöd av glädje. Det finns mycket kärlek och ljus i denna verklighet i den 9: e dimensionen är det inte, barn.

Ni behöver inte känna era kroppar här nu, för det är inte en dimension, som är fysisk. Detta är en icke-fysisk verklighet, som vi sitter i. Så ni kan vara var som helst när som helst. Ni kan vara vad som helst när som helst. Ni kan skapa och vara vilken form som helst i denna verklighet som vi sitter i här.

Men det är också ett drömtillstånds verklighet, barn. En dag drömtillstånd verklighet som den Jennifer sa ”Jag flyter. Jag tror inte att jag är i den dimension som jag sitter i. ”Och ändå säger vi att ni börjar leka med er mångdimensionalitet. Det kommer att bli mer en mer stabil verklighet när ni börjar bo på denna gyllene femte dimensionella nivå.

Då kan ni fråga och stanna där ni vill i varje dimension. Ni kan hoppa till den 9: e dimensionen där jag bor just nu. Eller ni kan dyka ner till 5: e och 7: e och sedan tillbaka upp till 9 sedan till den 5: e sedan till den 12: e. Men ni når inte den 12: e ännu, barn.

Vill ni gå dit frågar jag? Eller är vi nöjda på den här dimensionens nivå?

Låt oss sitta här i den 9: e. Vi kommer inte att gå till den 12: e dag. Jag trodde att vi skulle kunna vara där, men nej. Det finns fortfarande vissa begränsningar där. Och det är OK. Vi kommer dit snart nog.

Det finns bara kärlek. Det finns bara ljus. Det finns bara kärlek. Det finns bara ljus. Det finns bara kärlek. Det finns bara ljus.

Och så är det så det ska alltid vara.

 

Adonai. Adonai. Adonai.

Du gillar kanske också...