Safir från Venus av Natalie Glasson, april 8

Ashira

 

Det Helande Templet av Venus från Safir av Venus

Original Källa: Sacred School of Omna

 

Hälsningar, det är en ära att vara i er närvaro, jag är medlem av civilisationen Venus, mitt namn är Safir och mitt syfte på Venus är att ge ut den Kvinnliga Gudomliga Gudinnans energier från Skaparen av mest tillämpbara vibrationerna i varje aspekt av Venus. Jag övervakar för närvarande ett tempel på Venus som kallas, “Templet av den Gudomliga Gudinnans Healing och Balansering.” När jag kommer tillbaka för att vara i er närvaro, strålar jag med rent vitt ljus med inslag av rosa och blå safirer, många tror att jag är en gudinna, men jag är starkt förenad med Venus, identifierar mig med och förkroppsligar allt som är Venus. Jag förkroppsligar den Gudomliga Feminina kvaliteten av nåd. Den heliga kvaliteten av nåd är min kraft, styrka och healande förmåga. Det är med helig nåd jag entusiasmerar templet jag övervakar; nåd är grunden för alla helande transformationer som äger rum inom denna heliga plats. Låt mig vara i er närvaro och få ge ut renheten av nåd från de sammanställda energierna av min själ, Venus och de Gudomliga Feminina. Känn ljuset, energin, medvetenheten av nåd som vibrerar i hela er varelse och känn hur den ger er balans inom hela er varelse. Låt mig heala er med kraften av nåd.

Det är min avsikt att dela med mig en del av de helande tempel som är tillgängliga för er att besöka på planeten Venus, känd som kärlekens planet. Med Venus anpassning till Jorden under detta år, finns det många helande och upplysande energier och tempel tillgängliga för er på Venus, för att hjälpa er accelererande uppstigning.

Jag, Safir, önskar bjuda in er under era drömmar eller meditationer, för att hålla fokuset på syftet att besöka Templet av den Gudomliga Gudinnans Healing och Balansering på Venus. Jag kommer att vara närvarande för att träffa er och hjälpa er till ett tillstånd för att kunna ta emot helandet som är tillgängligt. Templet kommer att öka och entusiasmera aspekterna av de Gudomliga Feminina energier inom er som inte är aktiverade, inte används eller inte är realiserade. Detta kommer att möjliggöra att ert Gudomliga Feminina Själv kan utföra healing, samtidigt som det skapar möjligheter för era Gudomliga Feminina förmågor. Bemyndigandet av er Gudomliga Feminina energi, skapar automatiskt en balanseringsprocess inom hela er varelse, vilken får er att känna er mer i linje och som ett med Skaparen. Vi kommer att kunna läka alla sår som är anknutna till det Gudomliga Feminina Själv, och kunna lösa eventuella blockeringar som hindrar era naturliga uttryck för ert Gudomliga Feminina. Ni kommer då att uppleva en ökad känsla av expansion och frihet i er varelse. Inom templet kommer ni att bli överösta med helande energier av Venus, som kallas balanserande energier, vilka kommer att ge balans i era väsen och skapa en Reconnectiv process, för att ytterligare anpassa hela er varelse till Skaparen och er sanning.

“Safir från Venus, vänligen transportera mig till Venus omgiven av mina guider och änglar. Låt mig vila i Templet av den Gudomliga Gudinnans Healing och Balansering. Jag är öppen för att ta emot helande och balanserande energier från din själ (Safir), Venus och Gudinnans Medvetande sammanställd till en helande vibration som genomtränger min varelse. Kom med healing och balansera alla aspekter av min varelse och verklighet som skapar vibrationer av nåd i och omkring mig, och en djupare förening med Skaparen. Jag är helad, balanserad och utstrålar nåd inifrån kärnan i min varelse.

När min helande och balanserande process är klar, vänligen transportera mig tillbaka till min verklighet och jorda mig, stöd min medvetenhet i skiftet som har ägt rum inom min varelse. Tack.’

Jag tror att efter er helande upplevelse kommer ni att kunna känna och uppleva att en djupare närvaro av nåd strålar inifrån er varelse.

Jag önskar också guida er då ni besöker och upplever, “Andlig Upplysning i Venus Magnifika Ljustempel,” som finns på Venus. Jag Safir, övervakar inte detta tempel, det är Sakta som är av de Gudomliga Maskulina vibrationerna som hjälper till med arbetet där. En själ, som antingen kommer från Venus eller från ett område i Skaparens universum, kan besöka Saktas tempel för att uppleva ljusstyrkan i detta ljus, utstrålningen av deras sanning och den ultimataste ljusstyrka som kan upplevas i deras nuvarande livstid. Igenkännandet av ljusvibrationen gör att ni kan uppleva spirituell upplysning eller insikt. Alla aspekter av ert andliga väsen har avslöjats för att uppmuntra er att släppa taget om illusionerna om er sanning och era andliga förmågor. Så att ni kan utvärdera er sanning och ert andliga själv. Med denna kunskap kan ni mer fullständigt förkroppsliga ert vibrerande ljus, expandera medvetanden och heliga andliga förmågor och förverkliga dem i handling i er verklighet. Denna läkningsprocess stöder huvudsakligen de stora förändringar i ert perspektiv och förmågan att känna igen er själva i er sanning. Ni kanske önskar besöka den Andliga Upplysningen med Venus Magnifika Ljustempel under er dröm eller meditation, behåll helt enkelt er begäran och tillåt er att uppleva.

“Jag inbjuder Sakta att transportera mig omgiven av mina guider och änglar till templet av Andlig Upplysning med Venus Magnifika Ljus på Venus. Låt mig vila i templet och ta emot tillgängligt helande ljus. Jag vet att när jag får det helande ljuset av detta tempel kommer det att förstärka och förbättra mitt inre ljus, tills det lyser klarare än någonsin tidigare. Då jag tillåter mig att uppleva ljusstyrkan i mitt inre ljus, kan jag känna igen mig med större tydlighet och säkerhet. Jag kan få tillgång till ny upplysning, släppa illusioner kopplade till min sanning och andliga förmågor, samt att utvärdera med större förståelse och kunskap, medvetenhet och förmågor jag har. Jag är helad, upplyst och insiktsfull på så många sätt.

När mitt helande och min upplysande process är klar, vänligen transportera mig tillbaka till min verklighet och jorda mig, stöd min medvetenhet i skiftet som har ägt rum inom min varelse. Tack.’

Jag tror att efter er helande upplevelse kommer ni att kunna känna och uppleva vibrationen, expansionen, kraften och förmågorna av ert ljus och med större lätthet skapa ett djupare tillstånd av inre frihet.

Ytterligare ett tempel på Venus som jag vill göra er medveten om är ” det Spirituella Växandets Förhöjningstempel.” Detta tempel övervakas av Osa som ger ut den kvinnliga prästens vibration. Osa är känd som en mästare av kraft. Hon har förmågan att frigöra er inre kraft och tillåta den att strömma genom hela er varelse. Denna läkningsprocess sker när ni känner att ni fastnat, är förvirrade eller inte kan se, känna eller känna igen er fortsatta väg, fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt. När kraften frigörs, även om det bara är en liten del av er kraft, löses det som blockerar och hindrar er ögonblickligen och uppmuntrar er resa av andligt uppvaknande och tillväxt. I Osas tempel finns många helande mästare närvarande, djupt anslutna med er själ och frigör kraftaspekten hos er, vilket gör det lättare för er själ att komma fram till er medvetenhet. Om ni känner att ni fastnat eller att er andliga tillväxt inte framskrider med den hastighet ni önskar, då uppmuntrar jag, Safir, er att besöka Osa under er dröm eller meditation. Observera, att Osa alltid först ber om tillstånd från er själ, och om tillståndet inte beviljas då är hon oförmögen att utföra helandet av er.

“Jag kallar på Osa för att transportera mig omgiven av mina guider och änglar till hennes tempel det “Spirituella Växandets Förhöjningstempel” på Venus. Låt mig vila i templet, jag är öppen för att ta emot det nödvändiga helande ljuset. Vid denna tid, känner jag att jag fastnat …. (Beskriv era känslor).

Jag inbjuder dig att stödja mig för att ta emot en våg av energi från min själ som flödar genom hela min varelse och föra fram klarhet, förståelse och avlägsnande av alla hinder. Med denna läkningsprocess kan jag röra mig framåt med lätthet och perfektion genom alla delar av mitt väsen och min verklighet. Jag är helad, renad och entusiasmerad med förståelse och klarhet.

När min helande och stärkande process är klar vänligen transportera mig tillbaka till min verklighet och jorda mig, stöd min medvetenhet i skiftet som har ägt rum inom min varelse. Tack”.

Jag tror att efter en helande upplevelse kommer ni att kunna känna och uppleva att er inre kraft rör sig genom hela er varelse med insikt, klarhet och begynnande förståelse i hela er varelse.

Det finns så många andra helande tempel som är tillgängliga för er just nu, och som ni kan besöka. Ni kan kontakta en healer från Venus eller kalla på mina, Safirs krafter, för transport till ett tempel. Ni behöver inte ens veta namnet eller syftet med templet; ni kan bara ha avsikten att transporteras till det lämpligaste healingtemplet för er.

“Omgiven av mina guider och änglar inbjuder jag Safir eller den lämpligaste healern av Venus att komma och transportera mig till ett helande tempel på Venus, som kommer att ge mig den mest lämpliga helande energin med syfte att underlätta ytterligare läkning, uppvaknande och föryngring inom hela min varelse och verklighet. Låt mig vila i templet och ta emot tillgänglig healing. Stöd mig för att förstå läkningsprocessen som sker inom min varelse.

När min läkningsprocessen är klar vänligen transportera mig tillbaka till min verklighet och jorda mig, stöd min medvetenhet i skiftet som har ägt rum inom min varelse’. Tack.

Vi varelser från Venus är närvarande för att stödja er, särskilt under 2016, vi är tillgängliga för att hjälpa er så kalla på våra helande tjänster som stöd för ert framskridande uppvaknande inom er varelse.

Med evig kärlek,

Safir från Venus

More from Beings of Venus

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

You may also like...