Dikt via Per Beronius; Acceptans, 31 december, 2017

Ämne: Acceptans
Meddelande:
Det händer, att något
som inte var menat, händer.
Tillvaron, tog en annorlunda väg
än den som var planerad, vad gör vi då.
Bara, att finna sig i, acceptera
i åminnelse, inget händer av det
vi kallar tillfälligheter eller slump
allt har sin Gudagivna mening.
Varför blir det så här, en motfråga, varför inte
med ett väl känt talesätt, ”människan spår
men det är Gud som rår”.
Varje, den minsta pusselbit
mindre än en atom, måste i helheten
passa in.
Något mindre än så, är inte tillfyllest
konstigare än detta, är det inte.
Så vad annat göra
när det oförväntade händer
än ta det som hänt, med sinnets
sangviniskt lugna ro.
Låta sig påminnas om orden
allt som händer, från syd till nord
från öst till väst.
Från det
där ovan, till det där nedan
har sin Gudomliga mening.
*  *  *
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget.
__________________________________________
__________________________________________________
Att förstå är att förlåta, om din nästa, utan synbar anledning, på
dig vredgas, och du kan se den orsak, som bortom vreden sig
döljer, rädsla, en djupt olycklig människa, ett övergivet barn som
ropar på hjälp, se mig, tala om att jag finns, när detta du kan se
och förstår, vad som bortom vreden sig döljer, kan den vrede
som mot dig kommer, blott med ovillkorlig kärlek återgäldas.
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus Del 3, Evigheten
Utgiven 2005
__________________________________________________

Du gillar kanske också...