Rådet via Ron Head, 29 december 2017

Rådet via Ron Head, 29 december 2017

 

 

Rådet – Er Nya Modiga Värld

Vid den här tiden på året är det vanligt att ni spekulerar om vad ert nya år kommer att medföra. Vi säger, ”Vad kommer ni att välja att uppleva under det nya året?” Vi talar förstås om manifestation, som ni kallar det. Och vi kommer att tala om de manifestationer som ni skapar tillsammans.

Manifestation är processen att ändra begreppen bortom det ni kan föreställa er, från möjlighet till sannolikhet till oundvikligt och sedan realisering. När någon av er uppfattar något som en möjlighet, uttrycker ofta han eller hon det, men senare visar det sig ha blivit ”fel”. Det beror på att möjligheterna är oändliga och lätt ändras. Sannolikheter inträffar ganska ofta. Och när tillståndet av oundviklighet är uppnådd, tar ni med stor sannolikhet på er stövlarna.

Det finns många sannolikheter som ingår i er ”verklighet” eftersom ni har – och när vi använder ordet ni, så betyder det alla ni – arbetat med det i sikte under årtionden, århundraden eller till och med årtusenden. Det ni kallar avatarer, gudar, heliga varelser, har sänts för att hjälpa er att skapa den typ av värld som människan, som art, har arbetat för, gråtit efter och bett om. Upplyftningen av människan till den medvetenhetsnivå som krävs för realiseringen av denna möjlighet, har varit en långsam process.

Inte som med er materiella progress, tyvärr inte i takt med den, har er inre progress tagit en skarp uppåtriktad sväng och tagit er till en viktig startpunkt. Ni är redo att ta ett steg till en mycket högre version av er själva.

För att inte uttrycka oss otydligt, ni har blivit hållna tillbaka. Ni har fått höra lögner. Och alla medel som har funnits till förfogande har använts mot er, av de som tyckte att de skulle ha makten över er. Ni kan nu börja anse det som förflutet, eftersom det vi berättar stämmer.

Nu är vi inte här för att diskutera vad som händer just nu. Vi är här för att diskutera vad som måste hända, om ni vill få alla dessa manifestationer förverkligade – och kunna behålla dem.

Samtidigt som era ledare försåg sig med allt större makt, så avsade ni er ert ansvar ännu mer. Det är en obekväm sanning, men det är trots det en sanning. De har alltid varit få i jämförelse med er miljarder människor. De kunde inte ha tagit det ni inte gick med på. Det är dags att inse att det var mycket lättare för er, än att hålla er informerade och involverade. Ett av de knep som användes mot er var att påpeka problemen, berätta hur farligt det var och erbjuda er att slippa det. Vanligtvis uppstod ett problem som de skapade. Och av rädsla sa ni ja. De som inte gjorde det, skrattade man åt, ignorerade, eller blev betraktade som galningar.

Världen ni kommer att leva i om ett år från nu, kommer att ha liten likhet med den värld ni vaknade upp till idag. Poängen med detta meddelande är att göra er medvetna om att om ni fortsätter att tillåta andra att fatta besluten åt er, kan ni mycket väl tappa greppet igen. ”Fara i antågande! Fara!”

Nu har en rörelse börjat utvecklas över hela ert fantastiska internet, där många människor tar ansvar för att gräva fram och dela med sig av information. Det har blivit nödvändigt, eftersom er media i allt högre grad har berättat för er det era ledare vill att ni ska veta eller tro. I framtiden blir det mycket bättre för er att engagera er i den typen av aktiviteter, för att hålla er informerade och att aktivt delta i samhället. Bara på detta sätt kommer ni att kunna behålla den nya modiga världen, som ni begåvats med. Begåvats säger vi, för många kommer aldrig att erkännas för vad de kommer att göra.

Var försiktiga. Ta hand om er. Bli välsignade. Fira ert nya år.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link:

http://ronahead.com/

Du gillar kanske också...