Dikt via Per Beronius (Brexit), 24 juni

Per Beronius

Tema: Brexit

Väckarklockan
I den här världen, men inte av
Den här världen

Fågel Fenix reser sig ur askan
Uppstigningen mot 5D på fullvarv
Dags att tänka om

I denna midsommarens ljusa tid
Något oförväntat har sig uppdagat
Ett vulkanutbrott, likt blixten
Från den klarblå himlen

Skickar chockvågor och aska
Över hela Jordens rund

Det otänkbara
Det som inte kunde hända, hände

På ett ögonblick
Rasar ett tankens förlegade korthus samman
Av sin egen tyngd

Något ofrånkomligt, livsnödvändigt
För var människa, att börja fundera över

Hur kunde detta hända
Allt skulle ju fortsätta att vara
Så som det var i går

Bekvämast, låta gårdagen sig upprepa
Vet vad vi har, men inte vad vi får
Rädslan sig ej förnekar

Vad är väl det
Som i dessa dagar händer på Jordens
Stora arena, till allas beskådande

Om inte en väckarklocka, för var och en
Som envist vägrat, ur Törnrosasömnen vakna upp
Styvnackat nekat, forntidens förflutna lämna

Sedan länge
Har meddelanden i mångfaldens olika nyanser
Från det osynliga, i den eteriska världen där ovan
Skickat ut till mänskligheten

Något helt annorlunda nytt, knackar på porten
På väg att sig uppdaga

Vem, eller vilka
Valde att lyssna när alarmklockorna ringde
Dags ur det omedvetna vakna upp

Det fungerar inte längre
Slumra sött i sin omedvetenhetens
Sömn och dröm

I dessa dagar är det menat
Mänskligheten skall 3D-världen lämna
Den har en gång och för alla
Gjort sitt

Genom ett kvantsprång
Ta jätteklivet, mot evolutionens allt högre
Dimensioners höjder

Vid mångfaldens tillfällen
Har detta, och liknande meddelanden
Skickats ut, offentliggjorts

Vem lyssnade
Vem slog dövörat till, när dag efter annan
Väckarklockan ringde

Människan må blunda
För att den verkliga verkligheten undslippa
Men allt är, så som det är

Men nu, i detta tidens ögonblick
Har det med tydlighetens alla mått hänt
Det som går under benämningen Brexit
Stenen satt i rullning

Inget för evigt varar
Framtiden hunnit mänskligheten ifatt

Alla och envar sitt eget ansvar bär, svara an
Mot det som Hjärtat bjuder

En motiverad fråga
Efter turbulensen på Jorden
Den som i dessa dagar på gator och torg sig utspelar
I media av olika slag

Hur långt har mänskligheten kommit
I förståelsen

Alla är vi ETT, en och densamma
Så som det sagts, mången gång förut

Så vem är det
Vi strider mot, i kampen mot varandra
Om inte mot oss själva

Så än en gång
Hög tid till medvetenhet vakna upp
Innan den sista vagnen i tåget
I fjärran försvinner

Men som alltid, det är vi själva som väljer
Med vår fria vilja given

Vakna upp
Medvetet fortsätta mot evolutionens
Allt högre höjder

Eller akterseglade, rundgången
I virrvarret fortsätta
Valet vårt eget

Den fria viljan
Av Moder/Fader Gud oss given

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
——————————————————-

You may also like...