Sananda via Christine Preston, 22 juni

Jesus Sananda

Sananda, 22 juni 2016
via Christine Preston
Kosmisk Plan

 

Christine: Var hälsade! Jag har haft en telepatisk kommunikation med Mästare Jesus i morse. Apropå en artikel som säger att en Pindar (ockult spirituell ledare) av Kabalen som arbetade för MI6 överlämnade sig till Ljusets Styrkor, Mästare Jesus sade att det är sant, och han är inte den enda, men det här är inte den globala borttagning av störningarna av mörkrets krafter som har förutsagts för denna sommar. Mästare Jesus lät mig förstå att slaget som har pågått mellan Styrkorna av Ljus och Mörkret har gett resultat av detta slag, gradvis, under några decennier och särskilt nyligen, för vi befinner oss i en period av stora framgångar även om planeten skakas om, in till dess kärna.

Det sker fortfarande störningar som initieras från Astralplanet. Drömmarna som har nämnts i tidigare meddelanden, som de mörka skapar artificiellt eller syntetiskt och sätter in i medvetandet hos folk för att störa dem psykiskt, har inte upphört helt men graden av deras ruskigheter har minskat. Dessa Mörkrets styrkor tycks agera till den grad de tror att de är tillåtna, av de Lagar som Styrkorna av Ljuset påtvingar dem. De verkar utforma olika sätt, genom vilka de tror att de fortfarande kan orsaka skada utan en överträdelse. De har en lång historia av att kringgå karma eller Lagen, men svaret på det är att mänskligheten måste få en drivkraft på ljuset så att vågen tippar över till dess fördel, för att möjliggöra ytterligare ingripanden eller så att sånt här är förbjudet till den grad att om det sker, kommer det att leda till Domen och avlägsnandet av dessa varelser. Det har profeterats för denna sommar, men det finns hopp om att några mörka varelser kan ändra sig. Under tiden genomför Ljusets Styrkor ett visst lösgörande för att befria vissa varelser på astralplanet och även i förkroppsligande, från deras band till de mörka krafterna eller vad som än representerar ett psykisk fängelse som kan vara ett resultat av deras egna gärningar i det förflutna, och i det fall de är själar med anslutning till den trefaldiga flamman, även om den nästan slocknat, har den Allsmäktige den barmhärtige önskan att befria dem, för att få dem att ändra sina åsikter så att de vänder om och överlämnar sig.

Mästare Jesus gav mig också en vision när jag sa att det skulle vara trevligt om vi kunde bo i en värld som är gjord av kärlek och de känslor jag upplever under kommunikationen med honom eller de andra Mästarna eller Ärkeänglarna. Han påminde mig om att den Kosmiska Planen bildades för 25 miljoner år sedan för att den Gudomliga Viljan ska manifesteras, och det är att lyfta upp själarna i denna värld och bortom, till en högre nivå av kroppslighet. Han sade att talet 25 miljoner år är korrekt, då jag tidigare undrade om jag hade förstått det rätt. Det var när några krig startade i Galaxen på grund av Reptilstyrkornas förstörelse av världar och när Ärkeängeln Michael tog initiativet till att skapa vad som skulle kunna kallas en Motståndsrörelse. Det var inte välkommet av alla hans samtida styrkor och vid ett tillfälle bildades först en allians av 250 nationer, och det var vad som föregick grundandet av den Galaktiska Federationen av Ljus för 4,5 miljoner år sedan. Det är den tid som anges för detta av Sheldan Nidle i hans verk ”Din Första Kontakt” som publicerades 2000. Det var när jag läste den som Ärkeängeln Michael kom till mig 2015 och gav mig en diktamen som jag skrev ner, liksom de flesta av de andra jag har fått hittills. Ärkeängeln Michael bekräftade för mig historien om Profetian, att Jorden var planeten som skulle spela en nyckelroll i den Stora Planen, eller Gudomliga Viljan, för att få ett slut på det gamla kriget mellan Ljus och Mörker. Men i dessa ursprungliga dagar visste ingen, utom Änglariket, var denna planet fanns, eller ens i vilket System det var i denna Galax.

Dessutom gav Ärkeängeln Michael mig en förståelse för det större sammanhanget av historien, av den Gudomliga Viljan, att höja hela det materiella universumet till en högre oktav eller dimension, samtidigt med bevarandet av aspekten av kroppslighet, i ett stort Armageddon av psyket som framför allt skulle övervinna Mörkret, och detta beror på att det inte finns någon jämställdhet mellan Gott och Ont. Ondskan uppstod som en följd av ett förfall, förlust av klarsyn, eller separation från Källan eller Anden, eller Jag Allsmäktige Jag Är. Vi återfår nu denna klarsyn. Vi höjs upp. Efter att ha vunnit slaget genom övervinnandet av Mörkret och Armageddon av psyket, blir vi Kristusvarelser. Vi integrerar Kristus medvetande och detta är ett utförande som gör det omöjligt för oss att någonsin bli föremål för ett fall in i mörkret som ett kollektiv eller som en individ. Detta är den erfarenhet som vi får, men de krafter som medvetet motsätter sig Ljuset måste böja sig på knä och överlämna sig till det, annars, när deras tid är ute, när det är dags för den bibliska symboliska Skörden, kommer de att tas fast och föras bort och skickas till Domen vid Saturnus Juridiska Domstol, och där kommer vågskålen avslöja vad som blir deras öde, om de kan fortsätta i en annan materiell värld, eller om deras mörker är alltför stort, då de kommer att behöva genomgå återvinning av deras psyke som kallas ”den andra döden” eftersom det är den för själen. För meddelandet avseende Profetian och vår Galaktiska Historia, vänligen lyssna på videon med titeln ”The Prophecy” som är ett meddelande från Ärkeängeln Michael och är mycket viktigt för att förstå vad som verkligen händer i dagsläget.

Mästare Jesus påminde mig om det större sammanhanget i vad som händer idag och som visar att de politiska striderna för de amerikanska valen är bara toppen av ett isberg, som är tänkt att resultera i ett första steg mot människans frigörelse från den Mörka Kabalens anarki. De har orsakat en skandalös nedgång i livskvaliteten på jorden. De har infiltrerat ledningen och deras Etablissemang är den tidsmässiga makten av mörkrets krafter. Deras agenda är att utöva en fullständig tyranni och kontroll över mänskligheten och att sabotera planen för Uppstigning samt alla projekt som rör den Gudomliga Viljan. Denna olycksbådande kraft har nått ut från Astralplanet, genom deras förkroppsliganden på det fysiska planet, för att utöva deras herravälde. I Storbritannien finns det en rörelse som driver en kampanj för att nationen ska skilja sig från den Europeiska unionen, eftersom de har vaknat till det faktum att den verkar sträva efter total kontroll. Detta mörka nätverk är egentligen den Gamla Svarta-Magi-Ordern från Atlantis som har återuppstått. Med dessa termer menar jag en Orden som praktiserade svart magi under den Atlantiska eran. Namn och ansikten är bara masker för samma ondska, som David Icke har sagt, och dess ursprung förklarades av Moder Maria i meddelandet om varför Ärkeängeln Michael formade sitt svärd av blåa lågan vid den tidpunkt då Maldeks själar ingjöts på jorden. Projektet med Uppstigningen var tvunget att avbrytas under Atlantiska Tiden och den Atlantiska Illuminati-Ordern motsatte sig rörelsen för Melkisedek, eller Rättfärdighet. Kabalen under den Atlantiska Tiden orsakade undergången av civilisationen liksom katastrofer som ledde till sänkningen av den sista stora Atlantiska Ön, Poseidonis. Efter dessa sista händelser som ägde rum omkring 10.500 f.Kr., reinkarnerade mänsklighetens själar i kroppar med ett mindre spektrum av medvetande, så att de psykiska förmågor som hade missbrukats under den Atlantiska tiden inte skulle återuppstå i förtid, eller innan de sista dagarna. Den så kallade ”Sista Tiden” i bibliska profetior anspelar endast på slutet på ondskan. Vi har kommit till den och det är därför det som verkar pågå på världsscenen ser så illa ut.

Mörkrets styrkor strider dock i en kamp om överhöghet och herravälde som de inte kan vinna. Det är viktigt att komma ihåg att vi lever i perioden av den bibliska Skörden, som är en separation av verkligheter. Målgången finns i sikte, så är även ljuset i slutet av tunneln, eftersom det ondas störningar har profeterats för denna sommar, och även den tredje vågen av själar som ska stiga till den 5:e dimensionen, gällande hur de kan vara i resonans med Ljuset och gällande deras varseblivning, synpunkter och den verklighet de kan uppleva. De kommer att nå denna nivå av medvetande, som den första gruppen av själar uppnådde när de red på krönet av Ljusvågen den 28 september 2015 och en andra grupp i mars 2016.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...