Dikt via Per Beronius; “Da capo al fine”, från början till slut, 28 mars, 2018

Ämne: “Da capo al fine”, från början till slut.
Meddelande:
Så lite vi förstått, så lite vi förmått
under våra otaliga inkarnationer
på planeten Gaia
vår Moder Jord.
Prövningar oräkneliga
den ena efter den andra
tillsynes i en oändlighetens räcka
utan slut.
Men hav tröst
detta, det nuvarande jordelivet
är kulmen på en evighetslång tid
där vi utsatts för prövningar av
obeskrivlig storleksordning.
Det kan ta sin rundliga tid
innan vi återvänt till oss själva
till vårt sanna, Gudomliga jag.
Men detta kommer vi inte undan
den som i leken gett sig in
får stå sitt kast.
Mer än en gång
under våra otaliga jordeliv
har vi prövats, till vårt tålamodets
yttersta gräns.
Detta vårt nuvarande liv
inget undantag.
Men ändå, med detta sagt
allt har sin början och sitt slut
och det är där vi är, i dessa dagar.
En vilans paus av nöden
innan vi kan börja om på nytt
denna gång, från en högre
utsiktspunkt.
Och vi må minnas
vad som än oss händer, Gud lämnar
inget enda av sina barn åt sitt
ensamhetens öde.
Helheten
är inte större, än var och en
av sina minsta delar.
Denna dikt
från det där ovan kommet
av Per Beronius satt på pränt.
*  *  *
________________________
__________________________________________________
Du vandrar samma stigar, som mången gång förut, du möter
många andra, du tidigare mött, och ändå, är det inte samma
stigar, du vandrat på förut, ej samma människor du tidigare
mött, världen har förändrats, du känner den ej igen, minns
då, du vandrare, det som har förändrats, det är
din egen värld, din inre värld, du själv.
Denna dikt hämtad från boken
Spårljus Del 2 Människan
Utgiven 2004
__________________________________________________

You may also like...