Änglarna via Ann Albers, 26 maj, 2018

Ann Albers Kanaliserat budskap

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Många av er har upplevt omvälvande tillväxt under de senaste veckorna. Ni frigörs från det förflutnas bördor, känslorna som ni har förtryckt, och anledningarna till varför ni upplevt att ni inte kan leva ut era drömmar. Några av er upprepar tidigare mönster bara för att ta er en sista titt på dem. Vad som än varit osett i djupet av ert inre kommer upp. Det gamla brinner ut och för att ge plats åt ett nytt liv. Moder Jord växer! Och ni likaså.

När er planet på nytt rensar ut de gamla energier och de frekvenser som mänskligheten vägrar att känna, för hon även med sig nya sanningar, större äkthet och nytt liv från hennes inre djup. Ni kan känna denna rörelse ganska starkt som plötsliga utbrott av känslor som ni trodde ni var färdiga med, perioder av yrsel , och om ni är villiga att sitta i närvaron av det Gudomliga och era änglar – perioder av ökande kärlek, sammanhang och eufori.

Ni är oskiljbara från ert vackra hem där på jorden. Ni är en del av hennes ekosystem. Det ni känner, känner hon. Vad hon känner, känner ni. Så här kan ni rida ut dessa förändringar med större nåd och kärlek….

* Om ni upplever att ni bryter ut i sorg eller ilska, andas. Allt som ni har stoppat undan kommer nu fram för att kunna undersökas. Vad finns det som ni inte längre kan låtsas är okej i era liv? Vad är det ni behöver göra? Vad behöver ni säga för att vänligt och kärleksfullt stanna kvar i integritet med er egen kraft? Frigör er själva.

* Om andra får utbrott omkring er, gör ert bästa för att skingra energierna (jorda er, anteckna, djupandas) och förbli medkännande. Även de tar fram gamla smärtor för att helas. Be för dem. Hjälp dem att bli fria.

* Om ni känner gamla känslor bubbla upp, uppmärksamma dem. Kanske har ni försökt att inte känna något – en önskan om att utforska ett nytt intresse, en känsla av oroligheter när det gäller något som ni helst inte vill se, en längtan efter en relation när ni trodde att ni hade det bäst som ensamma eller en längtan efter egentid när ni trodde att ni ville ha sällskap. Era känslor är er vägledning. Hedra dem.

* Kanske har ni känt ett behov av att rensa ut bland era ägodelar, era aktiviteter eller även era relationer. Hedra detta. Ni kallas alla till en större äkthet.

* Kanske känner ni en stark dragning till att utforska något nytt. Hedra detta om det är i samklang med era ideal. Akta er om det inte är det. Det som ni magnetiskt dras till är er väg till den största tillväxten. Tillväxt kan vara glädjerikt eller smärtsamt beroende på er villighet att vara ärliga mot er själva.

Kära ni, när dessa energier kan verka förvirrande, söndrande och inte alltid lätta att rida ut, så kommer ni, om ni överlämnar er åt sanningen som bubblar upp inom er och håller er förankrade med det gudomliga, att få uppleva födelsen av ett vackert nytt ljus i era liv. Födelse är en bökig process, men nytt liv är alltid vackert.

Gud välsigne er! vi älskar er så väldigt mycket.

– Änglarna

Översättare Veronica

Du gillar kanske också...