Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 februari 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 februari 2019

ATT HJÄLPA ERA MEDMÄNNISKOR ∞ DET ARKTURISKA RÅDET AV 9D

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ha kontakt med er alla.

När ni funderar över vad ni kan bidra med till mänskligheten, underskatta inte värdet av att sätta er tilltro till mänskligheten. Underskatta inte värdet av att se det bästa hos era medmänniskor. Leta efter det bästa hos era medmänniskor, och berätta för dem vad ni ser. Var ärlig, men också uppmärksamm på det ni ser utvecklas hos era vänner, medarbetare, släktingar och grannar.

Släpp allt de gjort, sagt eller trott, sådant ni tyckte var stötande tidigare, och ge utrymme för möjligheten att dessa människor omkring er också stiger upp och utvecklas. De öppnar sina sinnen och hjärtan. De släpper in ljuset och kärleken från de högre världarna, även om de inte vet att de gör det. De påverkas av era goda tankar om dem.

Så när ni märker att ni skakar på huvudet och tänker, hur kunde den personen göra så eller tro det? Kom bara ihåg att ni i det ögonblicket har möjlighet att vara en del av lösningen. Ni har möjlighet att se bortom personens ord eller handlingar, och se rakt in i deras hjärta. Om ni tonar in er till kärlekens vibrationer, kan ni känna kärleken som finns i hjärtat hos varje människa.

Ni kan göra det, och vi rekommenderar att ni gör det, för vi vet att alla vill känna att ni bidrar mer, att ni vill hjälpa, men vet ofta inte hur. Det handlar inte heller om vad ni säger eller gör. Det bästa ni kan göra för era medmänniskor är att se det goda i dem, se kärleken i dem, se Källans Energi i mänsklig form, som står framför er och gör så gott de kan.

Vi är det Arkturiska rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Listen to the audio

 

Översättning: Maggan

You may also like...