Sananda via Ann Dahlberg, 19 mars, 2017

Sananda

Kanal Ann Dahlberg

Söndag 19 mars 2017

 

Jag är Sananda och jag är här idag för att hjälpa Er fram i er utveckling både på Jorden och inom Er själva. Allt hör ihop både det yttre och det inre. Det inre måste starta sedan följer det yttre på det som i sin tur påverkar det inre som påverkar det yttre, i en ständig rörelse eller dans om ni så vill. Det finns många sätt att uttrycka det på men ytterst så är allt energi. Energin rör sig i era kroppar och den befinner sig i ständig påverkan från energin runt omkring er.

Vad är det för energi som finns runt omkring Er? Är den lugn, kärleksfull eller är den orolig och fördömande. Hur tar ni den till er? Låter ni den bara komma eller stannar ni upp lite, lyssnar in om ni vill ha den här energin eller inte? Väljer man en låg energi så finns det säkert mycket därute som man kan ta in. Vill man dock ha en högre energi, då får man vara lite försiktigare med vad man tar in och använda sig av ett helt annat förhållningssätt till det flöde man utsätts för. Det bästa sättet är att se med kärlek på världen och ha tillit till att det som händer i ens liv är något som jag kan hantera och lära mig något av.

Din själ är stor i vishet och hon vet vilka steg du ska ta nu. Hur ofta har vi inte sagt att du ska lyssna på din själ och hur ofta gör du det? Det är säkert många som följer sitt hjärtas röst nu men det är säkert fler som inte gör det. Däremellan är det många som gör det ibland när det känns mer klart att göra så. Själen söker klarhet så att klarheten ska nå ut till er och vägen däremellan kan vara olika lång. Har ni väl hittat hem och har stor tillit till ert hjärta så blir vägen inte så lång längre. Det är då era handlingar börjar ta över alltmer, ty då vet ni genast vad ni ska göra. Rädslan för att gå fel har försvunnit och ni behöver inte älta någonting längre. Det kan ta mycket av er tid och energi att väga fördelar mot nackdelar. Det här är säkert sådant som ni väl känner till. Är man i sitt hjärta och har tillit till det och är trygg i att vara i sig själv som den man verkligen är, ja då behöver man inte fundera längre utan man kan följa det som står skrivet där. Allt blir så mycket tydligare och lättare och du känner dig viss om att allt kommer att bli som du har tänkt, oavsett om du får några motgångar på vägen. Du tar dig lätt förbi dem för du vet innerst inne vad utgången kommer att bli. Ditt mål är dig givet och ditt fokus blir att nå det målet.

Det här är också en klar sanning. Det du fokuserar på, det kommer till dig. Det är viktigt att du fokuserar på det du verkligen vill ha. Vad vill du ha? Vad är ditt mål i livet? Vad är viktigt för dig? Är det också bra för andra? Det är många frågor och svaren finns inom dig. Du har alla svar inom dig, precis som vi har sagt mång gånger. Sök inom, Sök inom, Sök inom, det är hög tid att söka inom Er själva kära barn på Jorden. Jag kan inte nog betona att det är inom er själva som svaren finns. Ja, ni kan få hjälp, men det första steget måste ni själva ta, det är er intention och ert fokus som står i centrum för att det resultat som ni vill ha, ska kunna ske. Det är alltid ett givande och ett tagande oavsett om givandet är till sig själv eller andra. Vad vill du ge till dig själv? Vill du finna kärlek i ditt hjärta så behöver du också förlåta dig själv. Du behöver också förstå att förlåtelse är dig givet om det är det du söker. Vi är alla förlåtna, det svåraste är att förlåta sig själv och tro på att man är en kärleksfull varelse som bara väntar på att få komma ut och växa i sin fulla storhet. Hur många tror på det? Ja, det är några men det är många fler som behöver förstå det.

Jag är Er tjänare och jag hjälper Er gärna med det. Kalla på mig om er intention är att hitta ert hjärta. Jag hjälper så gärna till med det, det vore för mig en stor ära att få vara er behjälplig med det. Det är det vackraste sätt man kan tjäna en annan varelse på och det finns så många vackra hjärtan därute som vill bli funna och i sin tur kan få visa sin kärlek och tacksamhet.

Det är en stor ära att få hjälpa till i denna stora transformation. En transformation som leder till ljuset och kärleken. Mitt hjärta gläds med ert, vi är alla ”ett” och känner av varandras hjärtan. När nu ljuset öppnar upp för fler hjärtan att höras och synas så ljuder det av en särskild sång i himmelen. Det är en himmelsk sång som vibrerar av kärlekens energi. Det är helt fantastiskt och underbart och mitt hjärta jublar av glädje för vad som händer denna dag och många dagar härefter.

Jag lämnar Er nu i stor kärlek

Sananda

Du gillar kanske också...