Dikt via Per Beronius; Mörker, ljus, tusenårsriket, genombrottet, 22 maj, 2017

Ämne: Mörker, ljus, tusenårsriket, genombrottet.
Genom livslögnen, detta sataniska beläte
har mörkrets anhängare under evigheters tider
gjort vad de förmått för att begränsa människans
Gudagivna fria vilja given.
Att de lyckats i detta uppsåt
råder det ingen som helst tvekan om
bara att kasta en blick åt vilket håll det än vara må.
Men i dessa dagar har något helt oväntat hänt
som genom raska kliv från dag till annan
världsbilden förändrar.
En kritisk massa nådd, som tillåter människan
att tydligt se illusionens dimlandskap igenom.
De mörkas vapen har slagits dem ur händer
människan insett, i grunden har jag låtit mig luras.
Det liv vi levt, sedan den illusoriska tiden
övermodigt, självsäkert kom till, har godtroget vilat
på ett, de mörka krafternas fundament
detta egostyrda djävulska beläte.
Men inget för evigt varar, nu har det hänt
i dessa de yttersta dagar, har detta sataniska fundament
det som självsäkert av egot styrt, pulvriserats
omvandlats till dammigt stoft.
En överväldigande majoritet av mänskligheten
till sin fulla medvetenhet vaknat upp, låter ingen
vem det än vara må, slå blå dunster i ögonen.
Det mörker, som i evärdliga tider på Jorden självsäkert
härskat, styrt och ställt, har med tydlighetens alla mått
gått sitt öde tillmötes.
Detta satans beläte, från Jorden för evigt portat
som med rätta sagts mer än en gång förut, mörkret
kan inte i längden ljuset stå emot.
En ny era på Jorden har sett dagens ljus
Tusenårsriket till Jorden är kommet.
Som ett komplement till det ovan sagda, här ett utsnitt
ut boken ”Röster från Andromeda”, ISBN 91-974676-4-2.
I varje välsorterad bokhandel finns tillhanda.
I en värld där materialismen upphöjts till norm, i en värld
där materialismens diktatur tagit kommandot, få tycks
förunnat att söka sin egen väg, om än det är vi själva
som bär ansvaret för de val vi gör, men den dag livet
skall summeras, räkningen göras upp, då skall vi bli varse
vilka val vi gjorde, hur vi använt den fria viljans liv,
som Gud genom nåd oss givit, låt oss även minnas,
den dag, då räkningen skall göras upp, oavsett hur livet
sig gestaltade, oavsett vilka val vi gjorde, var livet perfekt,
mycket vi lärde av ett liv i en värld, där materialismen
blivit till norm, mycket vi lärde av ett liv i en värld,
där materialismens diktatur tagit kommandot”.
*  *  *
Från den eteriska världen ovan mottaget av Per Beronius
—————————————————————————–

Du gillar kanske också...