Dikt via Per Beronius, En fortsättning på temat Tvillingflamman, 17 juli, 2017

 En fortsättning på temat Tvillingflamman
Som själar vi föddes, bortom tid och rum
efter en kärleksakt, mellan två Gudomliga väsen.
Väsen av ljus, som lät sina färger, till ETT
Ursjälen, Monaden, smälta samman.
Så fattade vi det modiga beslutet
låta Ursjälen sig dela i två, skilda vägar vandra
om livet, i ett oändligt Universum, lära
genom vår Gudomligt fria vilja given.
Resan blev lång, evighetslång
men i dessa nådens dagar, anno 2017
är det meningen.
Om så, vi önskar och vill
vi skall återförenas, med vår tvillingflamma
som ett par, i evighet leva samman
verkligheten övertrumfar dikten.
En antydan, om det här sagda, står att finna
i någon av skrivarens hitintills utgivna böcker.
Den första
Spårljus Del 1, Jorden, utgiven 2003
ISBN 91-974676-0-X.
Den senaste
Bortom 2012, Det förlovade landet i väntan
på sina döttrar och söner, utgiven 2010
ISBN 978-91-974676-7-4.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
———————————————————————-

Du gillar kanske också...