Dikt via Per Beronius; En näraliggande framtidsvision, 25 januari, 2018

Ämne: En näraliggande framtidsvision
Meddelande:
Undrens tid, är inte förbi
i en nära framtid, skall inget längre vara
det som varit, det minsta likt.
Fattigdomen, en gång och för alla utrotad
ingen enda själ på Jordens rund, skall mer behöva
hungra och törsta.
Girigheten får inget det minsta utrymme mer
inget det som varit det minsta likt.
I en länge sedan gången dröm
ett decennium sedan.
Kom dessa ord mig tillmötes
”Bry dig inte om vad det kostar”.
Science fiction eller vad
mystiska ord fram till denna dag
den tjugofemte januari  2018.
En aha-upplevelse här och just nu
sedan polletten trillat ner.
Nu vet jag med stor sannolikhet
vad dessa ord syftar på.
Framtiden, det nuvarande
ej det minsta lik, nog om detta
för denna gång.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
__________________________________________

Du gillar kanske också...