Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 25 januari, 2018

Maria Magdalena

Torsdag 25 januari 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Maria Magdalena och jag kommer idag med glädjande nyheter. Stora saker har hänt på Jorden och det finns nu en chans för människorna att kunna må lite bättre. Det har tagits beslut om att hjälpa människor så att de får den vård de behöver. Medvetna människor som har förstått vilken agenda som har förts på Jorden har nu stigit fram för att föra folkets talan. Det här är ett stort steg för mänskligheten så vi skrattar och firar lite extra idag. Det här kommer att vända lite upp och ner på den verklighet ni lever i men det är bara för ert eget bästa. De flesta människor ser, känner och förstår detta så de kommer att få stort stöd av folket. På det här viset går ni sakta framåt och förändrar er värld pö om pö tills det blir ett mer öppet klimat och större förändringar kan ske.

Det här är livet kära barn på Jorden, det här är livet, när ni vaknar upp till er själva och börjar att förverkliga er egen värld. Det är underbart att se och vi är så glada och tacksamma för det arbete som ni gör på Jorden. Jag kan förstå att inte alla kan se det men känn i ert hjärta att det är sant. Från gårdagen till idag så har ni vänt från att bara göra det som ålades er till att känna och tänka själva över vad det är som händer i ert liv och den värld som omger er. Det är det första och största steget. Steget som ledde till den förändring som nu pågår på er Jord och den startade inom er själva. Ni är era egna mästare och det bevisar ni nu genom att stora förändringar har startat på er Jord. Det är inte bara de som har startat förändringarna som är upphovet till dem. De har med sig alla era känslor och tankar som ni har lagt i det kollektiva. Alla era visioner för framtiden finns där. All er kärlek och intention om en ljusare och humanare framtid finns där och det är det som ni nu kan uppleva i er verklighet. Ni är tillräckligt många nu som vill ha en förändring och det är då som förändringen sker av medvetna och handlingskraftiga individer. De blir ert språkrör och de delar samma passion och kärlek som ni. Allt hör ihop, allt finns redan i det mönster som ni ville ge till Jorden och er själva.

Andas nu kära barn på Jorden, andas med Er Skapare och känn tillit för allt som händer. Det är kärleken och ljuset som har vänt tillbaka till Jorden och tänt en eld i era hjärtan. En eld av kärlek och glädje. Det är skratt och glädje som ska ljuda över Jorden idag. Det är glädjen som ska bubbla upp ur era strupar. Det är sången om frihet som hörs över er värld idag. Bojorna löses upp och det arbete ni gör gör ni av glädje, för ni vet att det är för allas bästa. Det är lätt att arbeta när man ser att man gör något gott för sina medmänniskor. Vi är födda till att tjäna men det ska vara i frihetens och kärlekens tjänst. Vi ger av oss själva om vi ser att det är gott för var och en som berörs av det. Vi ger av det vi har och vilar dessemellan. Vi har en balans i vårt liv och kan på det viset upprätthålla den energi som vi behöver för att utföra det arbete som vi vill göra. Vi har alla något som vi kan delge andra. Vi har alla en bit kunskap med oss som behövs i den värld som vi bygger upp. Det här är underbart och ni tjänar hela tiden varandra. Det är det som är kärlek och det är den kärleken som nu har tänts i era hjärtan.

Det är en underbar dag och jag älskar Er allihopa

Maria Magdalena

You may also like...