Per Beronius, 28 juli

Meddelande:
Tema: Det Eviga

Den bästa tid är här och just nu
Vad är väl tänkt att sättas på pränt
Denna högsommarens dag

Om detta inget jag vet i detta nuets ögonblick
Bara att vänta och se vad som i tanken
Skall sig uppdaga

Något i detta ögonblick så tydligt mig säger
Det som i detta dokument sätts på pränt

Skall för evigt bevaras
I Universums outplånliga bibliotek

Ett ock jag vet
Kärleken, den som allt i Universum
Till en enhet binder samman

Ur kärlekens sköte föds skönheten, den som just nu
I denna högsommarens välsignade högtidsstund
På blomsterängen

Med sina regnbågens alla färgernas schatteringar
Sig uppdagar

Med visshet jag tror mig om att även veta
Genom den erfarenhetens gåva
Som till skänks mig givits

Ur skönheten föds sanningen
Hur kunde väl skönheten inom sig något annat
Än sanningen bära

Vem är väl den som kan påstå
Att skönheten ej är sann

Allt i Universum en odelbar enhetens helhet
En enhet, där inget det minsta, en elementarpartikel
En elektron, en atom, kan låta sig åtskiljas
Från kärleken den Gudomliga

Allt hänger samman, allt är ett
Ur kärleken den eviga föds skönheten
Ur skönheten föds sanningen

Livet är så Gudomligt vist ordnat
Våra Skyddsänglar ser till att inget oss händer
Bortom det som i vårt livets kontrakt
Med sirliga bokstäver
Är satt på pränt

Gud är med oss i livets varje ögonblick
Ett ock vi outplånligt vet

Under vår jordevandring är det menat
Rädslan i sin helhet en gång och för alla
Bakom oss vi skall lämna

Rädslan är kärlekens motpol och inget annat
Rädsla och kärlek synonymer
Till mörker och ljus

Alla och envar skall vi förr eller senare
Rädslan helt och fullt ut bakom oss lämna
Till vår Gudomliga boning återvända

När rädslan tillfullo vi lämnat
Då är vi åter hemma

Om än här och just nu på Jorden
På Moder Gaia, vi vandrar, där med visshet vi vet
Tillitens Ängel ständigt bredvid oss går
Finns i livets varje ögonblick vid vår sida

Inget finns att rädas
För den som rätt kan läsa
Sitt ”Fader Vår”

*  *  *
Mottagen av Per Beronius
—————————————————

Du gillar kanske också...